[metaslider id=11715]

Autor: Jana Miškovská

Duch svatý není nějaká ´energie´

Ježíš nás zve: „Kdo žízní, ať přijde ke mně!“

Co to znamená, když biblický prorok Ezechiel předpovídá, že nám Bůh dá nové srdce a nového ducha? „Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ (Ez 36,26b). Bůh nám odebere postupně všechno, co dávalo našemu srdci ztvrdnout, a dá nám podíl na svém srdci, srdci plném lásky, dobroty a pokory. Dá nám svého Ducha, Ducha lásky, Ducha svatého. Proto Ježíš volá: „Kdo žízní, ať přijde ke mně!“ (Jan 7,37). Ducha svatého nemůžeme získat nějakým čarováním. Není to energie, kterou lze někde načerpat. Jestliže chci přijmout Ducha svatého, tedy Ducha Kristova, musím přijít ke Kristu.

Vztah s Kristem proměňuje život

Nejdůležitější okamžik mého života je proto ten, kdy jsem položil svou hlavu na Ježíšovo srdce. Kdy se Ježíš pro mne stal tím prvním v mém životě, kdy jsem přijal pozvání být jeho přítelem a vstoupil jsem do důvěrného vztahu s ním. Takový vztah s Kristem proměňuje život, tam dojde k přeskočení jiskry mezi námi, tam teprve začíná tryskat Duch svatý. Někdy musíme zakusit i neúspěch, nezdar, musíme narazit na strop svých možností, abychom pochopili, že potřebujeme přítomnost Boha ve svém životě více než kyslík, který dýcháme.

Zpracováno podle knížky Vojtěcha Kodeta: „Hledám tvou tvář“,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Se svolením převzato z webu www.vira.cz

Upozornění

  • Dnes po druhé mši svaté budou odměněny děti, které se nejčastěji účastnily mší svatých ve všední dny.
   V 15.00 setkání manželů na faře. V 17.30 v kostele společná modlitba rodičů a dětí.
   V 18.00 na faře společný přípitek a následně večer mládeže. Zváni jsou mladí od 14 let.
  • V pondělí v 18.00 hod. v kostele v Nížkově adventní divadelní představení. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • Ve středu a ve čtvrtek odpadají hodiny náboženství.
  • Ministranti jsou zváni na vánoční setkání ministrantů. Setkání se uskuteční od 22.12. do 23.12. na faře. Sebou je třeba vzít spacák, karimatku, přezůvky, hygienické potřeby, venkovní ošacení, nejoblíbenější pohádku nebo film, hokejku.Začátek v 17.15 hod. bližší informace získáte na venkovní nástěnce
  • V pátek v 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Na závěr mše svaté budou ministranti odměněni za svou službu u oltáře.
  • V neděli nás děti zvou na své vánoční divadelní představení, které začne v 16.00 hod. v kostele.
  • Zájemci o čtení a přímluvy během doby vánoční se mohou zapisovat v zákristii.
  • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.
  • Intence je možné i nadále zapisovat.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti a na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost. Děkujeme za dary ve výši 11500 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkujeme mládeži a dětem za provedení adventní mše svaté v domě s pečovatelskou službou a za návštěvu starších spoluobčanů.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  18.12.2011
  4.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Otakara Veselého, rodiče z ob. Str. a duše v očistci
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  19.12. 2011
  7.00hod Za rodinu Kunstarovu, maminku Ludmilu a duše v očistci
  Úterý
  20.12. 2011
  18.00hod Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků
  Středa
  21.12. 2011
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za Marii a Jaroslava Blažkovy a celý rod
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  22.12. 2011
  18.00hod. Za Františka a Miluši Matějkovy
  Pátek
  23.12. 2011
  18.00hod. Za Jana Macha, manželku, rodiče, sourozence a vnuka
  Sobota
  24.12. 2011
  16.00 hod.
  24.00hod.
  Za děti a mládež
  Za farnost
  Neděle
  25.12. 2011
  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Františka Bořila a duše v očistci
  Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

  • Dnes po ranní i po druhé mši svaté na faře zápis intencí na I. Pololetí roku 2012. Při druhé mši svaté požádá o přijetí do katechumenátu paní Petra Hartmanová. V 14.00 hod. ve farním sále bude promítán polský dokumentární film o Janu Pavlu II. Film je s českými titulky. Vstupné dospělí 40 Kč a děti 25 Kč.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Po mši svaté na faře setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu v 9.00 hod. v domě s pečovatelskou službou adventní mše svatá. Sraz hudebníků a dětí v 8.30 hod. na faře.
   V 13.30 hod. v kostele začne předvánoční svátost smíření. Prosíme, přijďte včas, aby kněží neodjeli. V kostele bude přítomen prodejce knih.
  • V neděli při druhé mši svaté, budou odměněny děti, které se nejčastěji účastnily mší svatých.
   V 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.30 hod. v kostele společná modlitba rodičů a dětí a v 18.00 hod. na faře společná večeře mládeže.
  • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.
  • Zájemci o čtení a přímluvy během doby vánoční se mohou zapisovat v zákristii.
  • V zákristii je nové číslo IKD.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na charitu vynesla částku 12104 Kč. Přídveřní sbírka určená na křesťanské sdělovací prostředky vynesla částku 9728 Kč. Všem dárcům děkujeme.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  11.12.2011
  3.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava
  Za Josefa Konfršta a jeho rodinu
  Za farnost
  Pondělí
  12.12. 2011
  7.00hod Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
  Úterý
  13.12. 2011
  PAMÁTKA SV.LUCIE, PANNY
  18.00hod Za rodinu Koudelkovu
  Středa
  14.12. 2011
  PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE,KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za rodiče Pohlovy a Evu Doležalovou
  OLEŠENKA
  Čtvrtek
  15.12. 2011
  18.00hod. Za rodiče Bencovy a dceru Marii
  Pátek
  16.12. 2011
  18.00hod. Za Františka Šímu a rodiče
  Sobota
  17.12. 2011
  7.00 hod. Za Zdeňka a Bohumila Maděrovy a Jana Dřinka
  Neděle
  18.12. 2011
  4.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany a duše v očistci
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

  • Dnes je poslední den, kdy mohou děti odevzdat obrázek s vánoční tématikou.
  • Pondělní mše svatá je stanovena na 16.30 a přijde na ni sv. Mikuláš. Mikuláš spolu s anděly obdaruje hodné děti. Děti mohou na mši sv. přinést dárek, který by chtěly věnovat starším lidem. Dárky ponesou v obětním průvodu.
  • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
   Mši svatou, kterou si připomeneme 100. výročí narození P. Jana Filipa, bude sloužit biskup Josef Kajnek. Pan biskup zároveň ocení kostelníka pana Václava Pometla za 50 let jeho služby přibyslavského kostelníka. Na slavnostní mši svatou jste srdečně zváni.
   Po mši svaté setkání mládeže na faře.
  • V neděli po ranní i druhé mši svaté je možné zapsat intence na I. pololetí roku 2012. Při druhé mši svaté požádá o přijetí do katechumenátu paní Petra Hartmanová.
   V 14.00 hod. ve farním sále bude promítán polský dokumentární film o Janu Pavlu II. Film je s českými titulky. Vstupné dospělí 40 Kč a děti 25 Kč. Bližší informace získáte ve Farním listu nebo na venkovní nástěnce.
  • Odběratelé IKD si v zákristii mohou předplatit ročník 2012.Roční předplatné činí 275 Kč
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je věnována na charitu a za tímto účelem bude odeslána. Při odchodu z kostela můžete přispět na křesťanské sdělovací prostředky – Proglas, Noe.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  4.12.2011
  2.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Bencovu
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí
  5.12. 2011
  16.30.hod. Za děti a mládež
  Úterý
  6.12. 2011
  PAMÁTKA SV. MIKULÁŠE,BISKUPA
  18.00hod Za rodiče Šmidrkalovy, zetě Jiřího, jeho rodiče a rod Grubauerů
  Středa
  7.12. 2011
  PAMÁTKA SV. AMBROŽE,BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za Jandovy, Smejkalovy a duše v očistci
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek
  8.12. 2011
  SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU
  8.00 hod.
  18.00hod.
  Za Josefa Vokouna, rodiče a sestru
  Za rodiče Rázlovy, syna a rodiče z obojí strany
  Pátek
  9.12. 2011
  18.00hod. Za P. Jana Filipa u příležitosti 100. výročí jeho narození
  Sobota
  10.12. 2011
  7.00 hod. Za Jana Kasala, manželku Marii a rodiče
  Neděle
  11.12. 2011
  3.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava
  Za Josefa Konfršta a jeho rodinu
  Za farnost

Upozornění

  • Dnes dopoledne můžete shlédnout výstavu betlémů na faře.
   Po druhé mši svaté na faře poradní setkání mládeže. Téma: vánoční setkání.
  • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na 7.00. Děti do 9. třídy ZŠ se mohou zúčastnit adventní přípravy na Vánoce. Děti, které se ve všední dny zúčastní největšího počtu bohoslužeb, budou odměněny v neděli 18.12. při druhé mši svaté. Účast na mši svaté si zaznamenají v boční lodi na nástěnku. Další adventní nabídku naleznou u bočního oltáře i s vysvětlivkami. V zákristii si děti mohou vyzvednout adventní kalendář.
  • Ve čtvrtek na závěr mše svaté adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání. Po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
  • Odběratelé IKD si v zákristii mohou předplatit ročník 2012.Roční předplatné činí 275 Kč
  • Děti se opět mohou zúčastnit výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Na bílou čtvrtku rozměru A4 mohou libovolnou technikou ztvárnit vánoční betlém a narození Ježíška. Práce je nutné odevzdat nejpozději v neděli 4.prosince při ranní nebo při druhé mši sv. v zákristii. Na čtvrtku je nezbytné uvést jméno a příjmení soutěžícího a jeho věk. Práce společně zašleme do Kláštera Pražského jezulátka.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle bude věnována na charitu. Při odchodu z kostela můžete přispět na křesťanské sdělovací prostředky – Proglas, Noe.
  • Děkujeme za dary ve výši 2000 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkujeme všem organizátorům za uspořádání výstavy betlémů.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  27.11.2011
  I.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Františka Bořila, rodiče, rodinu Stejskalovu, Přibylovu
  Za Jiřího Laštovičku, rodiče a celý rod
  Za farnost
  Pondělí
  28.11. 2011
  7.00 hod. Za Miloslava Kasala
  Úterý
  29.11. 2011
  18.00hod Za Emila Zicha, syna Miloslava a jejich rod
  Středa
  30.11. 2011
  SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za Vlastu a Jaroslava Fruhbauerovy
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  1.12. 2011
  18.00hod. Za Vladimíra Kalinu a rodiče
  Pátek
  2.12. 2011
  18.00hod. Za Aloise a Marii Musilovy, rodiče, sourozence a vnuka
  Sobota
  3.12. 2011
  PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO,KNĚZE
  7.00 hod. Za Antonína a Ludmilu Bártovy a děti
  Neděle
  4.12. 2011
  2.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Bencovu
  ŽIŽKOVO POLE