Autor: Jana Miškovská

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů.
   V 17.30 v kostele modlitba rodičů za děti.
  • V pátek v 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
  • Od soboty do neděle na faře proběhne výstava betlémů. Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků. K prohlídce srdečně zvou pořadatelé.
  • Následující neděli vstupujeme do doby adventní. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce. Začíná cyklus B nedělního lekcionáře.
   Po druhé mši svaté je mládež zvána na faru k poradnímu setkání. Téma: jak uspořádat vánoční setkání.
  • Odběratelé IKD si v zákristii mohou předplatit ročník 2012.Roční předplatné činí 275 Kč
  • Děti se opět mohou zúčastnit výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Na bílou čtvrtku rozměru A4 mohou libovolnou technikou ztvárnit vánoční betlém a narození Ježíška. Práce je nutné odevzdat nejpozději v neděli 4.prosince při ranní nebo při druhé mši sv. v zákristii. Na čtvrtku je nezbytné uvést jméno a příjmení soutěžícího a jeho věk. Práce společně zašleme do Kláštera Pražského jezulátka.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.
  • V sakristii je možno nahlédnout do knihy jihočeského cestovatele Šimona Hellera s názvem: „Západní Sahara aneb Šepot kriminálu“. Kniha doplňuje některé příběhy a pasáže, které již zazněly na přednášce, především však s velkým zaujetím popisuje kulturu a mentalitu afrických lidí, do publikace jsou zařazeny i fotografie s popiskami. Knihu lze zakoupit jak v sakristii, tak také po dohodě s panem Martinem Ležákem. Cena publikace je 180 Kč.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na plošné pojištění církevního majetku, vynesla částku 9 442 Kč. Přídveřní sbírka na podporu biblického apoštolátu vynesla 1200 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání sobotního setkání mládeže.
  • Na závěr mše svaté se před vystavenou NSO pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a obnovíme zasvěcení Božskému srdci.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  20.11.2011
  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  21.11. 2011
  PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
  7.30 hod. Za rodiny Štefáčkovy, Elfmarkovy a duše v očistci
  Úterý
  22.11. 2011
  PAMÁTKA SV. CECÍLIE,PANNY A MUČEDNICE
  18.00hod Za rodiče Tonarovy, Janů a celý rod
  Středa
  23.11. 2011
  SLAVNOST SV. KLEMENTA I.,PAPEŽE A MUČEDNÍKA
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za Josefa a Marii Běhalovy a jejich rodiče
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  24.11. 2011
  PAMÁTKA SV. ONDŘEJE, KNĚZE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
  18.00hod. Za rodiče Zadákovy, syna, manželku a sourozence
  Pátek
  25.11. 2011
  18.00hod. Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syna Jiřího a duše v očistci
  Sobota
  26.11. 2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00 hod. Za Marii a Františka Rutovy a rodiče z obojí strany
  Neděle
  27.11. 2011
  1.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Františka Bořila, rodiče, rodinu Stejskalovu a Přibylovu
  Za Jiřího Laštovičku, rodiče a celý rod
  Za farnost

Upozornění

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme svátost křtu Radoslav Tonar.
   V 15.00 hod. setkání žen na faře.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek v 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
  • V sobotu na faře v Přibyslavi proběhne setkání mládeže dvou vikariátu. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V neděli od 12.00 hod. do 16.00 hod. ve sportovní hale proběhne turnajk ve florbale. Bližší informace zájemci získají na venkovní nástěnce.
   V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • Děti se opět mohou zúčastnit výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Na bílou čtvrtku rozměru A4 mohou libovolnou technikou ztvárnit vánoční betlém a narození Ježíška. Práce je nutné odevzdat nejpozději v neděli 4.prosince při ranní nebo při druhé mši sv. v zákristii. Na čtvrtku je nezbytné uvést jméno a příjmení soutěžícího a jeho věk. Práce společně zašleme do Kláštera Pražského jezulátka.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je věnována na plošné církevního majetku. Zároveň – podobně jako v minulých letech – při odchodu z kostela do připravených pokladniček můžete přispět na podporu biblického apoštolátu.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  13.11.2011
  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Boženu Horskou a manžela
  Za Václava Matějíčka, Janu Stankovou a Karla Kumperu
  Za farnost
  Pondělí
  14.11. 2011
  7.30 hod. Za Vojtěcha Pavelku a oběti dopravních nehod
  Úterý
  15.11. 2011
  18.00hod Za rodinu Liškovu a Blaženu Chlubnovou
  Středa
  16.11. 2011
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za děkana P. Josefa Němce
  OLEŠENKA
  Čtvrtek
  17.11. 2011
  PAMÁTKA SV.ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
  18.00hod. Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a manžele Tománkovy
  Pátek
  18.11. 2011
  18.00hod. Za Jana a Marii Němcovy a celý rod
  Sobota
  19.11. 2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00 hod. Za Marii Ledvinkovou a ten rod
  Neděle
  20.11. 2011
  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

  • Dnes v 11.30 hod. v kostele příjme svátost křtu Adriana Čermáková.
  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro III. ročník a ve čtvrtek pro I. ročník.
  • V pátek v 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
   V 19.00 hod. ve farním sále pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Radoslav Tonar.
   V 15.00 hod. na faře setkání žen.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
  • Od neděle do pátku je P. Zdeněk Kubeš na exerciciích. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pavel Sandtner.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě pohoštění pro nemocné a starší spoluobčany.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  6.11.2011
  32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Doležalovu, Pazourovu, syna Josefa a Zdeňka Myslivce
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí
  7.11. 2011
  7.30 hod. MŠE SVATÁ NENÍ
  Úterý
  8.11. 2011
  18.00hod MŠE SVATÁ NENÍ
  Středa
  9.11. 2011
  SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za Jana a Františku Štefovy a vnučku Janu
  MŠE SVATÁ NE VESNICI NENÍ
  Čtvrtek
  10.11. 2011
  18.00hod. MŠE SVATÁ NENÍ
  Pátek
  11.11. 2011
  PAMÁTKA SV.MARTINA,BISKUPA
  18.00hod. Za rodiče Flesarovy a tři syny
  Sobota
  12.11. 2011
  PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  7.00 hod. Za živé i zemřelé členy rodiny Močubovy, Holasovy, Theisovy, Biňovcovy a Medovy
  Neděle
  13.11. 2011
  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Boženu Horskou a manžela
  Za Václava Matějíčka, Janu Stankovou a Karla Kumperu
  Za farnost

Upozornění

  • Účastníci bohoslužeb jsou zváni do farní stodoly na oslavu výročí posvěcení kostela. Občerstvení je zajištěno.
  • Úterní večerní mší svatou počínaje je začátek večerních bohoslužeb stanoven na 18.00 hod.
  • Na středu připadá vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Večerní mše svatá bude sloužena v 17.00 a v 18.00 začíná dušičková pobožnost na hřbitově.
   Od 16.00 je možné přistoupit ke svátosti smíření. O odpustkové praxi se dočtete ve Farním listě.
  • Ve čtvrtek po mši sv. adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek navštíví kněz nemocné. Při návštěvě bude udělovat sv. pomazání nemocných.
   V 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
   V 19.30 hod. ve farním sále přednáška Tomáše Jajtnera o P. Janu Filipovi.
  • V sobotu při mši sv. v 8.00 hod. bude společné udílení svátostí pomazání nemocných. Po mši sv. jsou všichni účastníci bohoslužby zváni na faru k přátelskému posezení. Prosím ženy o přípravu cukroví.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na misie vynesla částku 22 740 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
  • Děkujeme ženám za cukroví, které připravily na slavnost.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  30.10.2011
  SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za farnost
  Za Františka Beneše a ten rod
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci
  Pondělí
  31.10. 2011
  7.30 hod. Za Josefa Jandu a jeho rodiče
  Úterý
  1.11. 2011
  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  8.00hod
  18.00hod
  Za Jana Novotného, rodiče a sourozence
  Za rod Dostálů a Dočekalů
  Středa
  2.11. 2011
  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
  7.30 hod.
  17.00hod.
  Na poděkování za prokázaná dobrodiní
  Za všechny věrné zemřelé
  Čtvrtek
  3.11. 2011
  18.00hod. Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
  Pátek
  4.11. 2011
  PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO,BISKUPA
  18.00hod. Pohřeb pana Jana Smejkala
  Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z ob. str. a d. v oč.
  Sobota
  5.11. 2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  8.00hod Za nemocné a za ty, kteří o nemocné pečují
  Neděle
  6.11. 2011
  32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Doležalovu, Pazourovu, syna Josefa a Zdeňka Myslivce
  ŽIŽKOVO POLE

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20, 21)

Na začátku nového tisíciletí křesťanské epochy, u příležitosti Velkého jubilea roku
2000, ctihodný Jan Pavel II. naléhavě zdůrazňoval, že je třeba obnovit úsilí o to, aby se evangelní zvěst
přinášela všem se stejným nadšením, „jaké bylo vlastní prvotním křesťanům“.1 Je to ta nejcennější služba,
kterou církev může poskytnout lidstvu i každému jednotlivému člověku hledajícímu nejhlubší důvody pro
to, aby prožíval svůj život v plnosti. Stejná výzva zaznívá proto každý rok při slavení Světového dne misí.
Neustálé hlásání evangelia totiž oživuje církev, její horlivost i jejího apoštolského ducha a obnovuje její
pastorační metody, aby stále lépe odpovídaly novým situacím – i těm, jež vyžadují novou evangelizaci – a
aby je oživovalo apoštolské zanícení: „Misie totiž obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu a vnese
novou horlivost a nové stimuly. Víra zesílí předáváním! Nová evangelizace křesťanských národů najde
podnět a oporu v práci pro misii na celém světě.“

Jděte a hlásejte

Tento cíl se ustavičně oživuje slavením liturgie, zvláště eucharistie, která vždy končí mandátem
daným apoštolům od zmrtvýchvstalého Ježíše: „Jděte…“ (Mt 28, 19). Liturgie vždy povolává „ze světa“ a
znovu posílá „do světa“, abychom svědčili o tom, co jsme zakusili: o spásonosné moci Božího slova,
spásonosné moci Kristova velikonočního tajemství. Všichni, kdo se se zmrtvýchvstalým Pánem setkali,
pocítili potřebu hlásat ho druhým, jak to učinili i emauzští učedníci. Poté, co poznali Pána při lámání chleba,
„ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů“ a
oznámili jim, co se stalo cestou (Lk 24, 33–34). Papež Jan Pavel II. nás vyzýval, abychom byli bdělí a
připravení, „rozpoznali jeho tvář a běželi za našimi bližními s velkou zvěstí: ‚Viděli jsme Pána!“

Všem

Adresáty evangelního hlásání jsou všechny národy. „Církev je svou podstatou misionářská, protože
odvozuje svůj původ z poslání Syna a z poslání Ducha Svatého podle plánu Boha Otce.“4 To je „milostí a
vlastním povoláním církve, a ona v něm nachází svou nejvnitřnější totožnost. Církev existuje právě proto,
aby hlásala evangelium“.5 V důsledku toho se nikdy nemůže uzavírat sama do sebe. Zapouští kořeny na
určitých místech, aby mohla jít dále. V souladu s Kristovým slovem a pod vlivem jeho milosti a lásky začíná
být její činnost naplno aktivně přítomná mezi všemi lidmi a národy, aby je vedla k víře v Krista.6
Tento úkol neztratil svou naléhavost. Naopak, „poslání Krista Vykupitele, které je svěřeno církvi,
zdaleka ještě není splněno. Jediný pohled na lidstvo v jeho celku … nám ukazuje, že toto poslání vázne
dosud v začátcích a že my se ze všech sil musíme zapojit do práce na jeho splnění“.7 Při myšlence na to, že
po dvou tisících letech ještě existují národy, které dosud neznají Krista a nikdy neslyšely o jeho poselství
spásy, nemůžeme zůstávat v klidu.A nejen to. Dokonce se ještě rozšiřuje zástup těch, kteří sice hlásání evangelia přijali, ale zapomněli
na ně, opustili je a již neuznávají svou přináležitost k církvi. I v tradičně křesťanských společnostech se dnes lidé z mnohých skupin odmítají otevřít slovu víry. Vlivem globalizace, myšlenkových proudů a panujícího
relativismu dochází ke kulturní změně. Ta pak vede k mentalitě a k životnímu stylu, který nedbá na
evangelní poselství, jako kdyby Bůh neexistoval, a za jediný životní cíl přespříliš prosazuje hon za
blahobytem, snadným ziskem, kariérou a úspěchem, a to i na úkor morálních hodnot.

Spoluzodpovědnost všech

Všeobecná misie zahrnuje všechny, všechno a stále. Evangelium není výlučným majetkem toho,
komu se dostalo, ale darem, který je třeba sdílet, a dobrou zprávou, kterou je třeba předávat dál. Tento dar a
zároveň úkol není svěřen jen některým, ale všem pokřtěným, kteří jsou „rod vyvolený … národ svatý, lid
patřící Bohu jako vlastnictví“ (1 Petr 2, 9), aby hlásal jeho podivuhodná díla.
Všechny ostatní aktivity jsou součástí misie. Pozornost k evangelizačnímu dílu církve a spolupráce
na něm se nemůže omezovat jen na některé okamžiky či zvláštní příležitosti, ani ji nelze považovat jen za
jednu z mnoha pastoračních činností; misijní rozměr církve je podstatný, a proto je třeba vést ho stále
v patrnosti. Důležité je, aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli
sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich křesťanského života. Samotný Světový den
modliteb za misie není jen ojedinělým momentem v průběhu roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a
uvažovat o tom, zda a jak odpovídáme na povolání k misii. Tato odpověď je pro život církve podstatná.

Globální evangelizace

Evangelizace je komplexní proces a zahrnuje různé prvky. Mezi nimi byla vždy zvláštní pozornost v
misijní animaci věnována solidaritě. To je také jeden z cílů Světového dne misií, který prostřednictvím
Papežských misijních děl povzbuzuje k pomoci při plnění úkolů evangelizace na misijních územích. Patří
sem podpora institucí potřebných pro stabilizaci a konsolidaci církve prostřednictvím katechistů, seminářů a
kněží, ale také úsilí o zlepšení životních podmínek lidí v zemích, kde nejvíce hrozí jevy chudoby, podvýživy
(zvláště u dětí) a nemocí a kde není dostatek zdravotnických a školských zařízení. I to patří do misijní
činnosti církve. Tím, že hlásá evangelium, si bere lidský život plně k srdci. Jak zdůrazňoval služebník Boží
Pavel VI., je nepřípustné, aby se při evangelizaci zanedbávala témata týkající se rozvoje člověka,
spravedlnosti a osvobození od každé formy útlaku – samozřejmě s respektem k autonomii politické sféry.
Nezajímat se o časné problémy lidstva by znamenalo „zapomínat na poučení evangelia o lásce k trpícímu a
potřebnému bližnímu“.8 To by pak nebylo v souladu s postojem Ježíše, který „obcházel všechna města i
vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval každou nemoc a
každou chorobu“ (Mt 9, 35).

Tak se díky zodpovědné účasti na misii církve každý křesťan stává budovatelem společenství, míru a
solidarity, které nám daroval Kristus, a spolupracuje na uskutečnění Božího spasitelského plánu s celým
lidstvem. Výzvy, s nimiž se lidstvo setkává, podněcují křesťany, aby kráčeli spolu s ostatními, a misie se
stává integrální součástí této cesty se všemi. V ní neseme – i když v hliněných nádobách – své křesťanské
povolání, neocenitelný poklad evangelia, živé svědectví o zemřelém a zmrtvýchvstalém Ježíšovi, s nímž
jsme se v církvi setkali a jemuž jsme uvěřili.

Kéž Světový den misií v každém oživí radost z toho, že jdeme vstříc lidstvu a všem přinášíme Krista,
a také touhu po této cestě kráčet. Jeho jménem ze srdce uděluji apoštolské požehnání vám všem, zvláště těm,
kdo se nejvíce namáhají a trpí pro evangelium.

Milí přátelé misií,

byl to pro mě velmi vzácný čas, když jsem měl možnost se setkat s Matkou Terezou. Utkvělo mi v srdci, když na pěti prstech ruky vysvětlovala tajemství misijní práce. Říkala: „Uvědomte si, že když dáváte najíst hladovým, napít žíznivým, těšíte zarmoucené, ošetřujete nemocné a ujímáte se chudých, setkáváte se s Ježíšem! On každému takovému člověku při posledním soudu řekne pět velmi důležitých slov: „Tys to udělal pro mě!“

Příležitostí k takovýmto setkáním s Ježíšem v chudých a trpících je dnes víc než dost. Ze statistik organizace UNICEF se dozvídáme, že miliony dětí „zmizí“ každý rok v černých ekonomikách nebo jsou pašovány ze země do země, často kvůli sexuálním službám. Každou minutu zemře na AIDS dítě mladší 15 let a další se nakazí. 171 milionů dětí pracuje v riskantních podmínkách – v továrnách, dolech a zemědělství. Asi 8,4 milionu dětí trpí v nejhorších formách dětské práce, včetně prostituce a nevolnictví, kdy splácejí prací dluh rodičů.

Svatý otec Benedikt XVI., který každoročně vyhlašuje Misijní neděli, nás letos vybízí: „Samotný Světový den modliteb za misie není jen ojedinělým momentem v průběhu roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a uvažovat o tom, zda a jak odpovídáme na povolání k misii Je důležité, aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich křesťanského života.“ Právě na tuto výzvu máme možnost prostřednictvím Papežských misijních děl konkrétně odpovídat a přispívat k zlepšení situace chudých.

Z České republiky v rámci Misijní neděle podporujeme např. stavbu a opravu 24 kostelů, kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova pro staré a nemocné kněze, nákup jízdních kol a několika aut potřebných pro pastorační činnost. Přispíváme též na léčebné výdaje, biblické kurzy, formační a vzdělávací programy pro mládež a katechisty, kteří jsou velmi potřební zvláště ve velkém množství farností, kam se misionáři dostanou jen několikrát za rok. Celkem letos pomáháme do 11 diecézí v 8 zemích: Malawi, Zambie, Papua-Nová Guinea, Bangladéš, Surinam, Guyana, Srí Lanka a Indonésie. Kromě této sbírky na Misijní neděli dále podporujeme více než 250 000 chudých dětí v 11 zemích. Přispíváme i na formaci několika stovek bohoslovců v 8 misijních seminářích, které bychom našli například v Zambii, Ugandě, Bangladéši, na Šalamounových ostrovech či na Haiti. Z výše uvedeného je vidět, jak hodně je nasazení každého z nás pro misie potřebné.

Chtěl bych vám všem v této chvíli upřímně poděkovat za modlitby, obětovaná utrpení, finanční dary a jakoukoliv jinou pomoc. Podporujete světové misie katolické církve, kvalitní projekty, které jsou pod patronací Svatého otce. Během loňské Misijní neděle jste věnovali téměř 16 milionů korun a spolu s ostatními dary na potřebné děti a bohoslovce v misiích se za minulý rok sešlo celkem přes 26 milionů korun. Věřím, že letošní Misijní neděle přinese požehnání a bude důvodem, aby každého z nás mohl sám Ježíš u posledního soudu přivítat těmi známými pěti slovy: „Tys to udělal pro mě!“ a pozvat nás k sobě domů.

P. Jiří Šlégr,Národní ředitel Papežských misijních děl

Upozornění

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele křest Viktorie Svobodové.
  • V pátek odpadá setkání dětí.
   V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.V 18.30 hod. mše svatá.
  • Na neděli připadá slavnost posvěcení kostela – posvícení.
   Po ranní i po druhé mši svaté jsou účastníci bohoslužeb zváni do farní stodoly na oslavu posvícení. Občerstvení bude zajištěno (svařené víno). Prosím ženy o napečení koblih nebo cukroví .Výrobky je možné přinést v sobotu na faru. Děkujeme.
  • Podzimní prázdniny na Vesmíru, které proběhnou od 28. – 30.10. budou věnovány PoMadridskému setkání. Zájemci zjistí bližší informace na venkovní nástěnce.
  • V zákristii jsou připraveny lístky, na které napíšete jména zemřelých. Lístky poneseme spolu s obětními dary při mši svaté v den památky věrných zemřelých. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.
  • Upozorňujeme, že ze soboty na neděli se mění čas.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je věnována na misie a bude za tímto účelem odeslána.
  • Děkujeme mladým animátorům za uspořádání víkendového setkání pro děti.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  23.10.2011
  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Půžovy, tři syny a duše v očistci
  Za Jana Rázla a rodiče
  Za farnost
  Pondělí
  24.10. 2011
  7.30 hod. Za rodinu Pazderkovu a duše v očistci
  Úterý
  25.10. 2011
  18.30hod Za dr. Otakara Kohouta a manželku Ludmilu
  Středa
  26.10. 2011
  7.30 hod.
  14.00hod.
  18.30hod.
  Za P. Františka Krále
  Pohřeb pana Jana Němce
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek
  27.10. 2011
  18.30hod. Za Annu a Jindřicha Vlčkovy
  Pátek
  28.10. 2011
  SVÁTEK SV. ŠIMONA A SV. JUDY, APOŠTOLŮ
  18.30hod. Za Věru Melounovou, Martu a Františka Hradovy
  Sobota
  29.10.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
  Neděle
  30.10. 2011
  SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za farnost
  Za Františka Beneše a ten rod
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

Myšlenka na neděli (www.paulinky.cz)

Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena.“

Iz 45,1.4-6

Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

E-vangelium on-life

Jestliže nedělní liturgie předkládá úryvek s chválou na perského krále Kýra, jenž vyvolenému národu umožnil návrat z babylonského zajetí, určitě to není proto, abychom ještě i dnes s obdivem upírali zasněný pohled na historickou postavu, jejíž sláva vyhasla již před víc než 25 stoletími. Hospodinův pomazaný – král Kýros je pouze matným a velmi nedokonalým předobrazem jiného a mnohem většího Hospodinova pomazaného – Krista. Jemu Hospodin podmanil všechny národy. Před ním se otvírají všechna vrata a žádná brána nezůstává uzavřena. Jeho Hospodin opásal slávou a mocí. On definitivně vysvobodil Hospodinův lid z mnohem horšího zajetí, než bylo zajetí babylonské. Starozákonní chvála na krále Kýra má trvalý význam pro stále nové generace čtenářů a posluchačů jen proto, že je až dosud platným pozváním k chvále jiného Hospodinova pomazaného, a tím je Ježíš Kristus. Starozákonní izaiášovský text nás tak učí důležitému myšlenkovému kroku, který je velmi užitečný k pochopení i jiných biblických textů. Je to posun od nedokonalého předobrazu k stále plnějšímu poznání toho, koho představuje. Učí nás postupovat od nejasných náznaků k podstatě skutečnosti, kterou znázorňují, a od dočasných pozemských skutečností k trvalým a definitivním Božím pravdám. Pozvání k podobnému kroku je ukryto i v Ježíšově odpovědi na otázku o placení daně: „Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ Povinnost dávat císaři, co je císařovo, Ježíš zdůvodňuje císařovým obrazem a nápisem na daňové minci. Jeho odpověď má však ještě druhou část: „Dávejte Bohu, co je Boží.“ Zdůvodnění tohoto závazku již Ježíš nevyslovuje. Můžeme k němu dospět sami. Existuje mezi stvořenými dobry něco, co by neneslo stopu svého Stvořitele? Nejsou snad na všech živých i neživých stvořeních „otisky prstů“ toho, který je stvořil? Není sám člověk jeho vlastním obrazem a podobou (viz Gn 1,27)?

Podobně jako tomu bylo mezi starozákonním Kýrem a novozákonním Kristem, i císařovo právo na podíl z peněz, které nesou jeho obraz a nápis, je pouze bledým a velmi nedokonalým obrazem Božího práva na všechno, co stvořil. Nicméně aby se nám obraz a zobrazovaná skutečnost neslily dohromady, kromě podobnosti je mezi nimi i propastný rozdíl. O Kýrovi Hospodin říká: „Poctil jsem tě, i když jsi mě neznal.“ O Kristu platí: „Nikdo nezná Otce, jenom Syn (srov. Mt 11,27). Platit daň císaři znamená trpět jeho nadvládu. Náležet Bohu a všechno mu odevzdávat znamená požívat plnost svobody.

Upozornění

  • Dnes v 13.00 hod. v kostele křest Sofie Kotlasové.
   V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • Ve čtvrtek po mši sv. biblická hodin na faře.
  • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí.
   V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.
   V 18.00 hod. na faře začíná setkání dětí. V 18.30 hod. mše svatá.
   V 19.30 hod. ve farním sále povídání o životě v Africe, které bude doprovázeno promítáním fotografií.
  • V sobotu v 12.00 hod. v kostele sňatek Tomáše Hartmana a Petry Kováčové.
   Ve 21.00 v kostele misijní modlitební most.
  • Mladí animátoři zvou děti od 3. do 7. třídy na podzimní víkendovku. Začátek v pátek 21.10. v 18.00 hod. na faře a konec v sobotu v 18.00 hod. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. Zájemci se mohou hlásit na uvedené adrese nebo v zákristii do čtvrtka 20.10.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele křest Viktorie Svobodové.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
  • V boční lodi kostela je instalována misijní výstava, kterou si můžete prohlédnout.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.Sbírka z následující neděle je věnována na misie a bude za tímto účelem odeslána.
  • Děkujeme za dar ve výši 5000 Kč určený na potřeby farnosti.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  16.10.2011
  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Blažkovu
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  17.10. 2011
  PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  7.30 hod. Za Vladislava Halíka, rodiče, vnuka Jarouška, rodiče Lupoměstských
  Úterý
  18.10. 2011
  SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
  18.30hod Za manžele Palendalovy, rodinu Zichovu a celý rod
  Středa
  19.10. 2011
  7.30 hod.
  19.00hod.
  Za Věru Břízovou, Zdeňka a Věru Stránských a duše v očistci
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  20.10. 2011
  18.30hod. Za Jaroslava a Vlastu Mášovy, jejich rody a duše v očistci
  Pátek
  21.10. 2011
  18.30hod. Za Břetislava Šmída, celý rod a duše v očistci
  Sobota
  22.10.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za Jaroslava Krejsku, rodiče a sourozence
  Neděle
  23.10. 2011
  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Půžovy, tři syny a duše v očistci
  Za Jana Rázla a rodiče
  Za farnost