[metaslider id=11715]

Autor: Marie Zrzavá

Od 11. září do konce října letošního roku probíhala v prostorách Kurfürstova domu prodejní výstava grafických listů akademického malíře Václava Matějíčka. Po ukončení výstavy činil výtěžek 7 500,- Kč a byl věnován na opravu varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Děkujeme paní Matějíčkové a paní Kunstarové za iniciativu a za uspořádání výstavy a zaměstnancům KZM za zaštítění této akce.

Na začátku školního roku byly spuštěny nové internetové stránky ŘKF Přibyslav (http://www.farnostpribyslav.cz). Po zadání adresy a odkliknutí banneru na levé straně úvodního okna se vám zobrazí stránka věnovaná pouze problematice varhan v naší farnosti. Informace o opravách jsou rozděleny do pěti kategorií (Varhany v Přibyslavi, Varhany v Žižkově Poli, Jak pomoci?, Veřejná sbírka, Přehled akcí). Stránky postupně dotváříme, do budoucna bychom ještě chtěli přidat rubriku s fotogalerií.

V současné době pořád čekáme na vyjádření, zda budou varhany prohlášeny za památku. Z toho důvodu pro nás stále platí vyšší sazba DPH (19%), po prohlášení památkou by se snížila na 5%. Loňského roku byla oprava předběžně vyčíslena na 800 000,- Kč bez DPH. Můžeme bohužel zcela jistě předpokládat, že náklady spojené s opravou nástroje budou vyšší vzhledem ke stáří odhadu a neúprosné práci červotoče. Částka, kterou se nám do této chvíle podařilo nashromáždit, činí cca 650 tis. Kč. Své případné dary můžete zasílat na bankovní účet s číslem 030015-1120706379/0800 nebo do kasiček, které se nacházejí v podatelně Městského úřadu Přibyslav, na Farním úřadě Přibyslav a v Informačním centru v Přibyslavi.

Rádi bychom vás pozvali na koncert Jaroslava Hutky, který se uskuteční 13. prosince 2008 od 19-ti hodin v Kulturním domě v Přibyslavi. Sice se nejedná ryze o benefiční koncert, ale i zde můžete přispět do sbírkové kasičky, která bude umístěna ve vestibulu KD a bude zřetelně označena.

Na svátek sv. Štěpána se uskuteční již třetí vánoční setkání pod názvem „Zpívejme všichni koledy“. Přijďte si s námi zazpívat koledy ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 26. prosince 2008 od 19-ti hodin.

 

Srdečně děkujeme za veškerou pomoc a podporu, kterou nám věnujete.
Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků a hodně spokojenosti v novém roce.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 12/2008 (č. 216), ročník XVIII, Přibyslav 2008.

V současné době stále čekáme na vyjádření Ministerstva kultury ČR, zda budou naše varhany zařazeny mezi národní kulturní památky. Další kroky (např. upřesnění data zahájení oprav nástroje) budeme moci uskutečnit až po obdržení konečného rozhodnutí.

Děkujeme všem dárcům a organizátorům, kteří se rozhodli věnovat výtěžek ze svých akcí na podporu tohoto projektu.

Rádi bychom poděkovali paní Matějíčkové a paní Kunstárové za uspořádání prodejní výstavy grafických listů akad. mal. Václava Matějíčka v prostorách KZM Přibyslav. Tuto výstavu můžete navštívit v prostorách Kurfürstova domu i během měsíce října.

Také bychom rádi poděkovali hlavní pořadatelce výstavy „Mladých amatérských výtvarníků a fotografů z Vysočiny“ s názvem „Mladí umělci čarují“, slečně Lence Bukovské, a všem, kteří zde své práce prezentují – jmenovitě: Lucii Farkové, Lukáši Králi, Ludmile Šejstalové a Lence Štukhejlové. Výstava probíhá v budově Kulturního domu v Přibyslavi do konce listopadu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat zaměstnancům KZM Přibyslav za zaštítění těchto akcí.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 10/2008 (č. 214), ročník XVIII, Přibyslav 2008.

Dne 12. září 2008 proběhla vernisáž výstavy „Mladých amatérských výtvarníků a fotografů z Vysočiny“ s názvem „Mladí umělci čarují“.

Dobrovolné vstupné je věnováno na opravu přibyslavských varhan.

Děkujeme hlavní pořadatelce výstavy slečně Lence Bukovské, a všem, kteří zde své práce prezentují – jmenovitě: Lucii Farkové, Lukáši Králi, Ludmile Šejstalové a Lence Štukhejlové. Děkujeme také zaměstnancům KZM za zaštítění výstavy.

Výstava probíhá v budově Kulturního domu v Přibyslavi do konce listopadu 2008. Srdečně Vás na tuto výstavu zveme.

 

Karel Březina a Marie Zrzavá

Pozvánka

Dne 11. září 2008 byla zahájena prodejní výstava grafických listů akademického malíře Václava Matějíčka. Srdečně Vás zveme na tuto výstavu, kterou můžete navštívit v prostorách Kurfürstova domu do konce října 2008.

Výtěžek z prodeje grafických listů bude věnován na opravu varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Rádi bychom poděkovali paní Matějíčkové a paní Kunstarové za iniciativu a za uspořádání výstavy. Zaměstnancům KZM děkujeme za zaštítění této akce.

 

Update 1. 12. 2008

Po ukončení výstavy činil výtěžek z prodeje 7 500,- Kč a byl předán P. Zdeňku Kubešovi k výše zmíněnému účelu. Srdečně všem děkujeme.

Karel Březina a Marie Zrzavá

Předně bychom vám všem chtěli srdečně poděkovat za vaši vstřícnost a pochopení, s jakým jste ke sbírkám ve dnech 19. 4. 2008 a 26. 4. 2008 přistoupili. Děkujeme vám všem, kteří jste se ochotně zapojili do obcházení s kasičkami „dům od domu“ a tím nám pomohli uskutečnit celou akci.

Výtěžek z těchto dvou dní činil 288 074,- Kč. Po sepsání protokolů přijal pan farář další finanční dary v hodnotě 4 100,- Kč. Celkový výtěžek tedy činí 292 174,- Kč. Celá tato částka byla uložena na zvláštní bankovní účet s číslem 030015-1120706379/0800, který je určen na shromažďování příspěvků na opravu varhan v naší farnosti.

Pokladnička č. Obec Darovaná částka
001/2007 Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova 4 720,00 Kč
002/2007 Žižkova, Rašínova, U Barevny, U Trati 7 390,00 Kč
003/2007 Prokopova, Pelikánova, Komenského, Nerudova 14 733,50 Kč
004/2007 Bechyňovo nám., Kostelní, Vyšehrad 15 570,00 Kč
005/2007 Tyršova, Tržiště 18 220,00 Kč
006/2007 Nezvalova, U Lesa, Niklfeldova 12 518,00 Kč
007/2007 Česká, Havlíčkova, Příkopy, Hasičská, Krátká 6 082,00 Kč
008/2007 Gen. Luži, Jana Otty, Zahradní, Lesnická 13 980,00 Kč
009/2007 Pecháčkova, Cihlářská, Dr. Půži 6 563,50 Kč
010/2007 Bezručova, Wollkerova, Jiráskova 14 234,50 Kč
011/2007 Ronovská, Malinského, Bezpalcova, U Koupaliště, Podrázského 5 863,00 Kč
CELKEM 119 874,50 Kč
Pokladnička č. Obec Darovaná částka
001/2007 Modlíkov 24 602,50 Kč
002/2007 Poříčí 3 010,00 Kč
003/2007 Dolní Jablonná 35 880,00 Kč
004/2007 Ronov nad Sázavou 1 645,50 Kč
005/2007 Česká Jablonná 29 750,00 Kč
006/2007 Olešenka 15 420,00 Kč
007/2007 Dvorek, Uhry 11 030,00 Kč
008/2007 Nové Dvory (1/2) 8 400,00 Kč
009/2007 Dobrá 8 028,50 Kč
010/2007 Nové Dvory (2/2) 8 435,00 Kč
011/2007 Keřkov 9 288,00 Kč
012/2007 Hesov, Hřiště 12 710,00 Kč
CELKEM 168 199,50 Kč

Do ŘKF Přibyslav patří ještě obec Žižkovo Pole. V této obci byla sbírka realizována obdobným způsobem již v minulém roce a byla určena na generální opravu tamních varhan.

Veřejná sbírka ale těmito dny nekončí. Připravujeme vyúčtování k ukončení prvního roku sbírky. O přehledu všech aktiv vás budeme informovat v příštích číslech. I nadále zůstává v platnosti bankovní účet s číslem 030015-1120706379/0800 i rozmístění kasiček, které se nacházejí v podatelně Městského úřadu Přibyslav, na Farním úřadě Přibyslav a v Informačním centru v Přibyslavi.

Za veškeré příspěvky srdečně děkujeme.

Karel Březina a Marie Zrzavá