Autor: Martin Ležák

V předvečer svého svátku navštívil svatý Mikuláš náš farní kostel. Pan farář připomněl dětem, že i svatý Mikuláš oblékal Boží roucho, stejně jako Mikuláš dnes zdobný ornát.