Autor: Martin Ležák

Upozornění:

 • V následujícím týdnu dojde k zahájení restaurátorských prací na věži. Průchod pod věží bude po dobu restaurátorských prací omezen.
 • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO s možností svátosti smíření.
 • V sobotu v 7.45 hod. z autobusového nádraží odjezd do pražské zoologické zahrady. Zájemci o tento zájezd se i nadále mohou zapisovat v zákristii.
 • V neděli v 15.00 v kostele ve Stříbrných Horách pouťový koncert.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme ochotníkům za vymalování chodby na faře.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

16.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Fidlerovy a Horňákovy

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE   

 

Pondělí

 17.9. 2012

       7.30 hod.

 

   

 

 

Za Marii Blažkovou, sourozence a jejich rodiče

 

Úterý

18.9. 2012

 

  18.30 hod.

 

  

Za Františka a Marii Pátkovy a rodiče

 

 

Středa

19.9. 2012

     7.30 hod.

19.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z ob. str.   

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

20.9. 2012

  18.30 hod.

 

 

Památka sv. Ondřeje, kněze a Pavla a druhů mučedníků Marii Sedlákovou, celý rod a duše v očistci

 

 

Pátek

21.9. 2012

  18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  

Za rodinu Matouškovu a Pometlovu     

 

 

Sobota

22.9. 2012

  7.00 hod.  

Sobotní památka Panny Marie

Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu  

 

 

Neděle

23.9. 2012

    8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost      

Za rodiče Štefovy, sourozence a duše v očistci    

STŘÍBRNÉ HORY – POUTNÍ MŠE SVATÁ     

Vážení rodiče a hlavně především děti ,

od nového školního roku, se bude u nás ve farnosti zakládat nová hudební skupina, kde se budeme společně učit rytmické písničky, které později budou doprovázet mši svatou. Zkoušky budou každý pátek od 16:30 na faře. Jsou zvány všechny děti od 1. třídy, které baví zpívat a třeba hrají i na nějaký hudební nástroj. Do této hudební skupiny zveme jak kluky, tak holky.

Kdo se bude chtít zapojit do této skupiny, tak ať přijde v pátek 7. 9. 2012 v 17:00 na první informační schůzku, která bude na faře.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Terku Siberovou (723 485 523) nebo na Marušku Blažíčkovou (732 107 715).

Těšíme se na Vás

Upozornění:

 • V pondělí 10.9. začíná výuka náboženství.
 • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO s možností svátosti smíření.  V 19.30 pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu ve 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Jaroslav Urban a Veronika Veselá.
 • V neděli v 11.30 křest Šimona Vence.
 • Zájemci všech věkových skupin o prohlídku pražské zoo, kterou uskutečníme v sobotu 22. září se mohou zapisovat v zákristii. Výše vstupného pro dospělého činí 200 Kč a pro dítě 150 Kč. Rodinné slevy. Dotovaná cena autobusové dopravy činí  150 Kč pro dospělého a 100 Kč pro děti.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

9.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Ledvinkovu, Mackovu a Baumrukovu

NA NÁMĚSTÍ – ZA FARNOST A MĚSTO

BEZE MŠE SVATÉ  

 

Pondělí

 10.9. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodinu Kunstarovu

 

Úterý

11.9. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

Za Josefa a Julii Slezákovy, sestru Marii a ten rod

 

 

Středa

12.9. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Jména Panny Marie

Za Jana a Marii Němcovy a celý rod  

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

13.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. církve

Za rodiče Velímovy, děti a rodiče z obojí strany

 

 

Pátek

14.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek povýšení svatého kříže  

Za rodinu Koudelkovu     

 

 

Sobota

15.9. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Památka Panny Marie Bolestné

Za rodiče Lysých, Pelikánovy a Josefa Chlebečka

 

 

Neděle

16.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Fiedlerovy a Horňákovy     

Za farnost   

ŽIŽKOVO POLE    

Upozornění:

 • Ve čtvrtek po mši sv. adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 setkání dětí na faře a od 17.00 setkání dětí na faře, které by se chtěly zapojit do hudební skupiny. Bližší informace získáte ve Farním listě. V 17.30 hod. adorace před NSO s možností svátosti smíření.
 • V sobotu proběhnou Dny evropského kulturního dědictví, kdy budou zdarma zpřístupněny památky.
 • V neděli mše svatá v 9.30 bude sloužena na náměstí v rámci přibyslavských slavností.
 • Výuka náboženství začne od 10. září. Rozvrh výuky je uveden ve Farním listu.
 • Zájemci všech věkových skupin o prohlídku pražské zoo, kterou uskutečníme v sobotu 22. září se mohou zapisovat v zákristii. Výše vstupného pro dospělého činí 200 Kč a pro dítě 150 Kč. Rodinné slevy. Dotovaná cena autobusové dopravy činí  150 Kč pro dospělého a 100 Kč pro děti.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme ochotníkům za vymalování zákristie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

2.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč

OLEŠENKA – POUTNÍ MŠE SVATÁ   

 

Pondělí

 3.9. 2012

    

 

  7.30 hod.

14.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. církve

Na úmysl dárce

Pohřeb paní Anny Jadrné

 

Úterý

4.9. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Středa

5.9. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Emilii a Františka Pometlovy, dceru Boženu, rodiče a sourozence  

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

6.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu

 

 

Pátek

7.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Za Jindřicha Martínka     

 

 

Sobota

8.9. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Svátek Narození Panny Marie

O Boží požehnání a ochranu Panny Marie do nového školního roku  

 

 

Neděle

9.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Ledvinkovu, Mackovu a Baumrukovu     

NA NÁMĚSTÍ – ZA FARNOST A MĚSTO   

BEZE MŠE SVATÉ    

Upozornění:

 • V pátek v 17.30 hod. adorace před NSO. Při mši svaté budeme prosit o dary Ducha sv. pro žáky, učitele, rodiče, vychovatele do nového školního roku.
 • V sobotu v 11.30 hod. v kostele uzavřou sňatek Josef Čejka a Markéta Pleslová.
 • Začátek nového školního roku se pomalu blíží. Rodiče i žáky upozorňuji, aby si v zákristii vyzvedli přihlášku na výuku náboženství a vyplněnou ji odevzdali v zákristii nebo na faře. Žáci prvního ročníku obdrží přihlášku ve škole.
 • Zájemci všech věkových skupin o prohlídku pražské zoo, kterou uskutečníme v sobotu 22. září se mohou zapisovat v zákristii. Jízdné finančně podpoříme. Výše vstupného pro dospělého činí 200 Kč a pro dítě 150 Kč. Rodinné slevy.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

26.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii a Václava Skálovy, jejich děti a duše v oč.

MŠE SVATÁ NENÍ

FARNÍ POUŤ KE SV. ANNĚ – ZA FARNOST   

 

Pondělí

 27.8. 2012

    

 

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Moniky

Za Františka Němce, bratry, sestry a manželku Marii

 

Úterý

28.8. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Augustina, biskupa a uč. církve  

Za Augutina Janáčka, celý rod a duše v očistci

 

 

Středa

29.8. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Za P. Jana Cimburka  

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

30.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rod Hitnausů, Culků a Jarošů

 

 

Pátek

31.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci     

 

 

Sobota

1.9. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Josefa Krále a ten rod  

 

 

Neděle

2.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost     

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duš. v oč.   

OLEŠENKA – POUTNÍ MŠE SVATÁ    

Upozornění:

 • V pátek v 17.30 hod. adorace před NSO.
 • V sobotu v 10.30 hod. v Polné v chrámu Nanebevzetí Panny Marie slavnostní bohoslužba, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka a Mons. Jan Vokál. Ve 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Martin Kasal a Michaela Kolková. Ve 14.00 hod. v kostele příjme křest Aneta Pospíchalová.
 • V neděli jste zváni na farní pouť ke sv. Anně. Druhá mše sv. bude sloužena v 11.00 hod. v kapli sv. Anny u Pohledu. Zájemci z řad cyklistů mají sraz v 9.30 hod. u kostela,  odkud  se společně vydají přes Stříbrné Hory ke kapli sv. Anny. Pouť obětujeme za přibyslavskou farnost. V 11.30 hod. v kostele příjme křest Klára Mokrá.
 • Začátek nového školního roku se pomalu blíží. Rodiče i žáky upozorňuji, aby si v zákristii vyzvedli přihlášku na výuku náboženství a vyplněnou ji odevzdali v zákristii nebo na faře. Žáci prvního ročníku obdrží přihlášku ve škole.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie a DVD z prvního svatého přijímání.
 • V zákristii si zájemci mohou zakoupit knihu P. Daniela Koláře Katolická církev v proměnách času. Cena 200 Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme ženám za napečení cukrového pro pořadatele celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

19.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii, Josefa Landsmana a duše v očistci

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu

STŘÍBRNÉ HORY   

 

Pondělí

 20.8. 2012

    

 

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Na úmysl dárce

 

Úterý

21.8. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Pia X., papeže

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Středa

22.8. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka Panny Marie Královny

Za pana děkana Němce  

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

23.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Pátek

24.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Za rodiče Novotných, rodiče z obojí str. a vnuka Romana     

 

 

Sobota

25.8. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Františka Pometla a rodiče  

 

 

Neděle

26.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii a Václava Skálovy, jejich děti a duše v očistci     

BEZE MŠE SVATÉ    

SV. ANNA – ZA FARNOST    

Upozornění:

 • Během celého týdne probíhá ve Žďáru nad Sázavou Celostátní setkání mládeže.
 • Jménem pořadatelů Celostátního setkání mládeže prosím ženy o napečení buchet nebo cukrového pro pořadatele. Výrobky můžete nosit v krabicích na faru v úterý navečer nebo ve středu dopoledne. Jménem pořadatelů předem děkuji za vaší ochotu.
 • Na středu připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ráno i večer na závěr mše sv. kněz požehná květiny a byliny, které si přinesete. Do každé rodiny si můžete odnést jednu požehnanou chryzantému.
 • V pátek v 17.30 hod. adorace před NSO.
 • V sobotu v 9.30 hod. křest Jana Dočekala. Ve 12.00 hod. mše sv. u příležitosti Přibyslavského motodění.
 • Začátek nového školního roku se pomalu blíží. Rodiče i žáky upozorňuji, aby si v zákristii vyzvedli přihlášku na výuku náboženství a vyplněnou ji odevzdali v zákristii nebo na faře. Žáci prvního ročníku obdrží přihlášku ve škole.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie a DVD z prvního svatého přijímání.
 • V zákristii si zájemci mohou zakoupit knihu P. Daniela Koláře Katolická církev v proměnách času. Cena 200 Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme truhlářům z Nových Dvorů za rekonstrukci kostelních lavic a bočního oltáře.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

12.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Klementovy, 3 syny, rodiče Dobrovolných a tetu    

Za Františku Klusáčkovou a celý rod

NOVÉ DVORY – POUTNÍ MŠE VATÁ   

 

Pondělí

 13.8. 2012

    

 

7.30 hod.

 

   

 

 

Za Jindřicha Tecla, rodiče, sestru Annu s manželem a synovce Pavla

 

Úterý

14.8. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze

Za nemocného Pepíka

 

 

Středa

15.8. 2012

 

  

 

  8.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený svátek

Za Marii Ledvinkovou a celý rod    

Za Josefa a Marii Musilovy, rodiče a Zdeňka Tesaře

 

Čtvrtek

16.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

MŠE SVATÁ

 

 

Pátek

17.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Němcovy, Lehrlovy, jejich rody a duše v oč.    

 

 

Sobota

18.8. 2012

 

 

12.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za oběti dopravních nehod a účastníky silničního provozu

 

 

Neděle

19.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii, Josefa Landsmana a duše v očistci     

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu    

STŘÍBRNÉ HORY    

Upozornění:

 • V pátek v 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie a DVD z prvního svatého přijímání.
 • V zákristii si zájemci mohou zakoupit knihu P. Daniela Koláře Katolická církev v proměnách času. Cena 200 Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

5.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Klementovy, tři syny a dvě snachy    

Za Vladimíra jelínka a jeho rodinu

ŽIŽKOVO POLE   

 

Pondělí

 6.8. 2012

    

 

7.30 hod.

 

   

 

Svátek Proměnění Páně

Za rodinu Fišarovu, Matouškovu a Kramerovu

 

Úterý

7.8. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Středa

8.8. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Dominika, kněze

Za rodinu Stejskalovu a Přibylovu    

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

9.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Pátek

10.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Za Marii a Ladislava Vomelovy a duše v očistci    

 

 

Sobota

11.8. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Památka sv. Kláry, panny

Za Josefa Pelikána a celý rod  

 

 

Neděle

12.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Klementovy, 3 syny, rodiče Dobrovolných a tetu     

Za Františku Klusáčkovou a celý rod    

NOVÉ DVORY – POUTNÍ MŠE SVATÁ     

Upozornění:

 • V 11.00 hod. v kostele příjme křest Adam Rychlý.
 • Ve čtvrtek po mši sv. adorace před NSO s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
 • V sobotu v 11.00 hod. v kostele přijmou křest Jolana Maloušková a Eliška Michlová.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie a DVD z prvního svatého přijímání.
 • V zákristii si zájemci mohou zakoupit knihu P. Daniela Koláře Katolická církev v proměnách času. Cena 200 Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 1000 USD.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Martu Močubovou, oboje rodiče a duše v očistci    

Za rodinu Novotných a Budínovu

Za Marii a Miloslava Svobodovy, bratra Jaroslava a jejich rodiče  

 

Pondělí

 30.7. 2012

      7.30 hod.

14.00 hod.

   

 

Na úmysl dárce      

Pohřeb pana Jana Hladíka

 

Úterý

31.7. 2012

 

  

18.30 hod.

 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Za Josefa a Marii Kasalovy a celý rod     

 

 

Středa

1.8. 2012

   

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Alfonsa Marie z Liquori, biskupa

Za rodinu Kubíčkovu    

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

2.8. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za Ludmilu a Josefa Tomenendalovy a ten rod    

 

 

Pátek

3.8. 2012

  

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Na úmysl dárce    

 

 

Sobota

4.8. 2012

  

7.00 hod.

 

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Za Antonína a Ludmilu Bártovy, tři syny a dvě dcery  

 

 

Neděle

5.8. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Klementovy, tři syny a dvě snachy    

Za Vladímíra Jelínka a jeho rodinu   

ŽIŽKOVO POLE     

Upozornění:

 • Ve čtvrtek v 17.00 hod. u sv. Anny poutní mše sv. za účasti diecézního biskupa Mons. Jana Vokála. Bližší informace o poutních mších svatých u sv. Anna získáte na venkovní nástěnce.
 • pátek v 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Adam Rychlý.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Annu Lánovou    

Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, jejich děti a duše v oč. Za rodinu Novotnovu, Marii Vábkovou a ten rod  

 

Pondělí

 23.7. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy

Na poděkování za Boží ochranu a pomoc Ducha Svatého     

 

Úterý

24.7. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za rodiče Beranovy, rodiče z obojí strany a vnuka Josefa    

 

 

Středa

25.7. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Jakuba, apoštola

Za rodiče Prokešovy, sourozence, jejich rodiče z ob. str.   

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

26.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

BEZE MŠE SVATÉ    

 

 

Pátek

27.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Gorazda a druhů

Za Annu Pospíchalovou, manžela a celý rod   

 

 

Sobota

28.7. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.

 

 

Neděle

29.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Martu Močubovou, oboje rodiče a duše v oč.   

Za rodiny Novotných a Budínovu  

Za Marii a Miloslava Svobodovy, bratra Jaroslava a  jejich rodiče