Autor: Martin Ležák

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti.
 • V sobotu v 13.30 hod. ve farním sále začne duchovní obnova farnosti. Duchovní obnova je určena pro všechny věkové skupiny a povede ji P. Ladislav Novák z Polné. Součástí duchovní obnovy bude od 16.30 hod. svátost smíření a křížová cesta a v 17.00 hod. mše svatá.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.
 • Zrestaurované kostelní varhany byly zařazeny do 8. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Ceny  Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Ankety se účastní 60 kulturních počinů, realizovaných v roce 2011 na území Kraje Vysočina, a to v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.  Hlasovat pro kostelní varhany můžete na stránkách Kraje Vysočina „Zlatá Jeřabina“.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

11.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

III. NEDĚLE POSTNÍ

Za rod Mokrých , Lemperů a Janáčků

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

 

Pondělí

 12.3. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence

 

Úterý

13.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za rod Chalupů, Fišerů a Karlů

 

 

Středa

14.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Josefa a Aloisii Novotných, zetě Otakara, Jiřího a snachu Jarmilu

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

15.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Fišarovy a Slámovy

 

Pátek

16.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Lukáše Lehrla

 

Sobota

17.3. 2012

 

 

17.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.

 

 

 

Neděle

18.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Pospíchalovy a syna Jaroslava

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou muži.
 • V sobotu 10.3. od 9.00 do 12.00 hod. na faře v Havlíčkově Brodě se bude konat postní duchovní obnova pro mládež. Zájemci se mohou hlásit u Jitky Pokorné nebo Marušky Blažíčkové.
 • V následujících nedělích paní Petra Hartmanová podstoupí skrutinia. V 11.00 hod. křest Aničky Křesťanové a Petra Havlíka. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.
 • Bohoslovci pražského semináře zvou mladé muže od 15 let na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v pražském semináři od 16. do 18. března. Zájemci se mohou hlásit v zákristii do příští neděle.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla částku 26 600 Kč  a již byla za tímto účelem odeslána. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

4.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

II. NEDĚLE POSTNÍ

Za farnost

Za Stanislava Hájka, rodiče a rodiče Tománkovy

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 5.3. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Josefa Konfršta, bratra a jejich rodiče

 

Úterý

6.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Boženu Chlubnovou

 

 

Středa

7.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Františku Karasovou a manžela

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

8.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rod Zábranů

 

Pátek

9.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Filipovy, jejich rodiče, sourozence z obojí str.

 

Sobota

10.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Františka a Marii Rutovy, rodiče  a sourozence

 

 

 

Neděle

11.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

III. NEDĚLE POSTNÍ

Za rod Mokrých, Lemperů a Janáčků

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

Upozornění:

 • Dnes při druhé mši svaté bude Petra Hartmanová přijata mezi čekatele křtu. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • pátek kněz navštíví naše nemocné. Neuskuteční se příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání ani setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou rodiny.
 • neděli v 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský halíř a bude za tímto účelem odeslána. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá těm nejpotřebnějším.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

26.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

I. NEDĚLE POSTNÍ

Za Josefa Lehrla, rodiče, bratra Zdeňka, Josefa a Marii Ronovských

Za rodiče Sobotkovy, jejich tři syny a dceru

Za farnost

 

 

Pondělí

 27.2. 2012

    7.30 hod.

   

 

 

Za Jaroslava a Miladu Švomovy, rodiče a sourozence

 

Úterý

28.2. 2012

 

  

18.00 hod.

 

 

Za Růženu Matouškovou

 

 

Středa

29.2. 2012

   

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za rodinu Kunstarovu

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

1.3. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Jindřišku a Františka Pavlovských

 

Pátek

2.3. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Františka Šímu a jeho rodiče

 

Sobota

3.3. 2012

  

7.00 hod.

 

 

 

Za Václava Henzla, rodiče z obojí strany a sourozence

 

 

 

Neděle

4.3. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 II. NEDĚLE POSTNÍ

Za farnost  

Za Stanislava Hájka, rodiče a rodiče Tománkovy

ŽIŽKOVO POLE

Upozornění:

 • Dnes v neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • Ve středu budou v Přibyslavi slouženy mše svaté v 8.00  a v 18.00 hod. Při obou mších svatých kněz udělí popelec. Popeleční středa je dnem přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.
 • pátek nebude pokračovat příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou ženy.
 • V neděli při druhé mši svaté bude Petra Hartmanová přijata mezi čekatele křtu. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.
 • Během doby postní můžeme svou solidaritu s trpícím a ukřižovaným Kristem projevit účastí na pobožnostech křížových cest. Pobožnosti křížových cest se budou konat každý pátek a každou neděli od 17.15 hod. Také věřící na vesnicích se mohou ve svých kaplích scházet k pobožnostem křížových cest.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, ze které jsme podpořili naše adoptované dítě, vynesla částku 10400 Kč. Sbírka z následující neděle bude určena na Svatopetrský halíř a bude za tímto účelem odeslána. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá těm nejpotřebnějším.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

19.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 20.2. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Lubomíra Růžičku a duše v očistci

 

Úterý

21.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za dr. Miloslava Lišku, manželku a celý rod

 

 

Středa

22.2. 2012

 

  

  8.00 hod.

18.00 hod.

 

POPELEČNÍ STŘEDA

den přísného postu

Za Rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava

Za Jiřího Musila

 

Čtvrtek

23.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Linhartovy, Zadákovy a oba rody

 

Pátek

24.2. 2012

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Pohřeb paní Růženy Caklové ve Stříbrných Horách

Za rodiče Kodrasovy a sourozence

 

Sobota

25.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Albína Syberu, manželku a oba rody

 

 

 

Neděle

26.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

I. NEDĚLE POSTNÍ

Za Josefa Lehrla, rodiče, bratra Zdeňka, Josefa a Marii Ronovských  

Za rodiče Sobotkovy, jejich tři syny a dceru

Za farnost

Upozornění:

 • V pátek 13.00 hod. příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00  adorace.
 • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Z dnešní sbírky podpoříme naše farní adoptované dítě.
 • Děkujeme za dar 3000 Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme organizátorům z řad mládeže za uspořádání Dětského dopoledne společenských her.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

12.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Miškovských

Za Aloise Bořila, manželku a syna

Za farnost

 

 

Pondělí

 13.2. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za sestry Fráňovy a ten rod

 

Úterý

14.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a rod Grubauerů

 

 

Středa

15.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Vladislava Rychlého a celý rod

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

16.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci

 

Pátek

17.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Annu a Jana Novotných

 

Sobota

18.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní Památka Panny Marie

Za Františka a Emilii Pometlovy, dceru Boženu, rodiče a sourozence

 

 

 

Neděle

19.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu

STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění:

 • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
 • pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace. Po mši svaté zve Anežka Močubová mládež od 8.třídy na setkání.
 • Pořadatelé zvou děti ze 3.-7. třídy na Dětské dopoledne společenských her, které se uskuteční v sobotu od 9.-11.30 hod. ve farním sále.  Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Ministranti jsou v sobotu 11. února zváni na ministrantskou schůzku. Na programu bude hokej. Vezměte sebou hokejku a brusle. Sraz v 9.00 hod. na faře.
 • Zájemci z řad mládeže starší 13ti let mohou jarní prázdniny (26.2. – 2.3.) prožít na Vesmíru. Cena 200Kč na den. Zapisovat se můžete v zákristii. Srdečně zve P. Pavel Sandtner a mladí z Nížkova.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Ze sbírky z následující neděle podpoříme naše farní adoptované dítě. Kdo chce na tento úmysl přispět, může tak učinit následující neděli při sbírce.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

5.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Mokrých, zetě a rodinu Roseckých

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 6.2. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Za Františku Pazderkovou, celý rod a duše v očistci

 

Úterý

7.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Vladimíra Kalinu a rodiče

 

Středa

8.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Jaroslava a Marii Blažkovy, Boženu Pavlíčkovou a duše v očistci

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

9.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Kalinu a rodiče

 

Pátek

10.2. 2012

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Scholastiky, panny

Pohřeb paní Marie Frühbauerové

Za Vladimíra Omese a ten rod

 

Sobota

11.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Památka Panny Marie Lurdské

Za rod Hájků, Zárybnických, Vytlačilů a duše v očistci

 

 

 

Neděle

12.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Miškovských  

Za Aloise Bořila, manželku a syna

Za farnost

Drazí farníci,

přinášíme Vám pastorační plán na rok 2012, který je nabytý mnoha interesantními akcemi, o čemž se ostatně můžete přesvědčit sami:

Leden
8. 1. Tříkrálová sbírka  
15. 1. Ekumenická bohoslužba v Přibyslavi (kostel Narození sv. Jana Křtitele)  
20. 1. Veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti  
Únor  
únor až červen Příprava na první svaté přijímání  
24. 2. Křížová cesta žen  
26. 2. Křížová cesta   
Březen  
2. 3. Křížová cesta rodin  
4. 3. Křížová cesta  
9. 3. Křížová cesta mužů  
11. 3. Křížová cesta  
16. 3. Křížová cesta dětí  
17. 3. Duchovní obnova farnosti pod vedením P.Vladimíra Nováka  
18. 3. Křížová cesta rodičů za děti  
23. 3. Křížová cesta ministrantů  
24. 3. Jarní úklid kostela  
25. 3. Křížová cesta  
25. 3. – 1. 4. Týden modliteb za mládež  
30. 3. Křížová cesta mládeže  
31. 3. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové  
  Svátost smíření pro farnost  
Duben  
1. 4. Křížová cesta  
5. 4. Zelený čtvrtek – „Poslední večeře na faře“  
6. 4. Velký pátek – křížová cesta  
7. 4. Velikonoční vigilie  
14. 4. Velikonoční mše svatá  domě s pečovatelskou službou  
15. 4. Fotbalový turnaj pro žáky ZŠ  
21. 4. Diecézní setkání ministrantů v Chrudimi  
28. 4. Pouť ke svatému Vojtěchovi na Libici  
Květen  
1. 5. Brigáda  
6. – 12. 5. Farní pouť do střední Francie  
12. 5. Pěší výlet pro děti  
19. 5. Diecézní setkání dětí v Hradci Králové  
25. 5. Setkání všech žijících přibyslavských ministrantů  
26. 5. Májové putování k obrazu Panny Marie do Dvorku  
Červen  
1. 6. Noc kostelů  
2. 6. Setkání prvokomunikantů na faře  
10. 6. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)  
17. 6. První svaté přijímání dětí  
  Farní (dětské) odpoledne na faře  
24. 6. Přibyslavská pouť  
Červenec  
9. – 14. 7. Vodácký zájezd  
29. 7. – 5. 8. Farní dětský tábor v Havlíčkově Borové  
Srpen  
14. – 19. 8. Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou  
18. 8. Mše sv. pro motorkáře  
19. 8. Diecézní pouť do Králík  
26. 8. Farní pouť ke svaté Anně do Pohledu  
31. 8. Mše svatá na začátek školního roku  
  Farní večer na začátek školního roku  
Září  
9. 9. Přibyslavské slavnosti – mše svatá na Bechyňově náměstí  
22. 9. Farní zájezd pro rodiny s dětmi do pražské ZOO  
Říjen  
5. – 7. 10. Přibyslavské Nocturno  
21. 10. Misijní neděle  
22. 10. Posvícení  
říjen Přednáška o misijním díle  
Listopad  
3. 11. Společné udílení svátosti pomazání nemocných  
4. 11. Diecézní pouť k Pražskému Jezulátku do Prahy  
Prosinec  
1. – 2. 12 Výstava betlémů na faře  
5. 12. Mikulášská mše svatá  
22. 12. Svátost smíření pro farnost  
  Adventní mše svatá v domě s pečovatelskou službou  
25. 12. Dětské vánoční představení  
26. 12. Zpívání koled za doprovodu varhan  
27. 12. Žehnání vína při mši svaté  
26. 12. Děkovná mše svatá a oslava konce roku na faře  

Upozornění:

 • Ve středu odpadá výuka náboženství pro III. ročník a ve čtvrtek pro I. ročník.
 • Ve čtvrtek na Svátek uvedení Páně do chrámu kněz při ranní mši svaté požehná svíce (hromničky), které si účastníci bohoslužby mohou v kostele zakoupit. Cena jedné svíce činí 38 Kč.
 • pátek kněz nenavštíví nemocné. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace. Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání.
 • Od pátku do soboty se uskuteční vikariátní setkání mládeže formou tance. Setkání se uskuteční ve Věžnicích. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Pořadatelé zvou děti ze 3.-7. třídy na Dětské dopoledne společenských her, které se uskuteční v sobotu 11. února od 9.-11. 30 hod. ve farním sále.  Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Zájemci z řad mládeže starší 13ti let mohou jarní prázdniny (26.2. – 2.3.) prožít na Vesmíru. Cena 200Kč na den. Zapisovat se můžete v zákristii do neděle 5.2. srdečně zve P. Pavel Sandtner a mladí z Nížkova.
 • P. Zdeněk Kubeš je po celý týden na dovolené. V případě potřeby se obracejte na P. Pavla Sandtnera.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč určený na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii Caklovou a rodiče

Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich děti a vnuka

Za farnost

 

 

Pondělí

 30.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou strana duše v očistci

 

Úterý

31.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Jana Boska, kněze

BEZE MŠE SVATÉ

 

Středa

1.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Za Františka a Emilii Pometlovy, dceru Boženu a duše v očistci

BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

2.2. 2012

 

 

 8.00 hod.

 

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Za Josefa Klementa, rodiče, bratry a duše v očistci

 

Pátek

3.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Za rodinu Prouzovu

 

Sobota

4.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Františka a Marii Pátkovy a jejich rodiče

 

 

 

Neděle

5.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Mokrých, zetě a rodinu Roseckých  

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

            A máme tu opět zimu! Roční období, na které se těší hlavně děti díky sněhovým radovánkám, které toto roční období nabízí. Využili jsme příznivého počasí, sníh, lehký mrazík a připravili pro kluky další z neopakovatelných zážitků v naší ministrantské partě.

            Schůzku jsme jako vždy zahájili modlitbou, při které jsme děkovali za všechno, čím nás Pán obdarovává, a poprosili o pomoc a ochranu při konání ministrantské služby v kalendářním roce 2012. Kluci už se nemohli dočkat her. Proto hned první hra kluky uchvátila a schůzka tak mohla plynout v pohodové atmosféře. Kluci měli za úkol v časovém limitu vyrobit co nejvíce sněhových koulí, kterými pak se snažili trefovat hořící svíčky v určité vzdálenosti. Hru opanovalo družstvo starších – Vojta Henzl, Šimon Ledvinka a Pepa Málek. Ovšem družstvo mladších ve složení Péťa Kasal, Zdenda Venc, Kuba Kunstár a Danek Pokorný nesložili zbraně a ve druhém pokračování této soutěže ukázali i těm starším, že mají šikovné ruce. Druhou disciplínou v programu byla hra s názvem – Slepý střelec, kdy jsme jednomu z dvojice zavázali oči a jeho úkolem kluků bylo trefit daný terč s pomocí svého kolegy, který sloužil jako navigátor. Hru ovládla dvojice Vojta Henzl a Pepa Málek, kteří hned prvním pokusem zasáhli cíl. Námět na další hru vděčím panu farářovi, který vlastně hru vymyslel, já jsem doladil detaily. Kluci měli za úkol proběhnout stanovenou trať, aniž by je zasáhla sněhová koule, představující šíp, který má zasáhnout běžícího bizona v americké prérii. Bizon, jenž útok dychtivých lovců přestál bez zásahů nebo s nejmenším počtem zásahů, vyhrál. Tímto chci poděkovat nejmladším klukům, kteří statečně probíhali prérií a nezalekli se lovců. Hru opanoval Pepa Málek, který před zraky svého tatínka proběhl trať s pouhými 6 zásahy.

            Většina z nás už byla zima, proto jsme se odebrali na faru, kde jsme si uvařili čaj, udělali šťávu, klukům jsem rozdal bohaté ceny za jejich statečnost a odvahu. Zahráli jsme si také ministrantské pexeso, kde jsme si procvičili liturgické předměty a tím byla schůzka ukončena.

            Chci poděkovat kluků, hlavně z vesnic, že přijeli, doufám, že se jim jejich první ministrantská schůzka líbila a bude se jim služba u oltáře líbit.

 

Za ministrantský taem přibyslavské farnosti – Lukáš Ležák

 

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele křest Libora Dejmala.
 • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody

Za Josefa Fiedlera a rod Kamarádů

Za farnost

 

 

Pondělí

 23.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence

 

Úterý

24.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve

Za Josefa a Marii Musilovy, rodiče a Zdeňka Tesaře

 

Středa

25.1. 2012

 

  

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Za Marii a Josefa Běhalovy a syna Josefa

Pohřeb paní Marie Musilové

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

26.1. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Za Josefa Tomenendala a rodiče

 

Pátek

27.1. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy

 

Sobota

28.1. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve

Za Marii a Františka Němcovy a duše v očistci

 

 

 

Neděle

29.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii Caklovou a rodiče  

Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich děti a vnuka

Za farnost