Autor: Martin Ležák

V sobotu 21. dubna se v Chrudimi uskuteční Diecézní ministrantské setkání. Jedná se o každoroční setkání chlapců a děvčat sloužících u oltáře ve věku od 6-ti do 15-ti let. V této formě se letos děti setkají již po sedmé. První takové setkání bylo víkendové a konalo se v roce 2006 ve Skutči. V dalších letech se ministranti sešli v Pardubicích, v Ústí nad Orlicí, v Kutné Hoře, Vysokém Mýtě a v minulém roce v Červeném Kostelci. Cílem setkání je umožnit dětem sejít se jako křesťané, uvědomit si výjimečnost své služby u oltáře, společně prožít krásnou liturgii a ve společenství prohloubit i vztah k Pánu Ježíši.

Setkání začne v 8.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Právě tam se uchovává i milostný obraz Nejsvětějšího Spasitele, který se stal inspirací pro téma setkání: HLEDEJTE JEHO TVÁŘ. Jakým způsobem budou děti objevovat Ježíšovu tvář a co najdou, poznají během dopoledního programu. Setkání vyvrcholí mši sv. ve 13.30 ve farním kostele, kterou bude celebrovat otec biskup Jan Vokál.

Těšit se můžete na zajímavé soutěže, navážete nové kamarádství, zažijete mnoho nevšedních zážitků a samozřejmě budete součástí liturgie s biskupem Mons. Janem Vokálem. Proto neváhejte a pojeďte s námi do Chrudimi.

Kontakt: Lukáš Ležák 774 181 841, Martin Ležák 774 181 842, Petr Málek ml. 604 572 088

http://ministranti.farnostck.cz/

Hlásit se můžete v zákristii!

Lukáš Ležák

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše sv. v 8.00.
 • Ve čtvrtek od 17.00 hod. nácvik asistence na liturgii. V 17.45 sraz apoštolů. Všechny prosím o dochvilnost.  Účastníci bohoslužby jsou po jejím ukončení srdečně zváni do farního sálu na symbolickou poslední večeři. Kostel bude pro soukromou adoraci otevřen do 21.00 hod.
 • V pátek v 16.30 nácvik asistence. V 17.15 křížová cesta pod vedením členů pastorační a ekonomické rady farnosti. V 18.00 začínají velkopáteční obřady. Po obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • V sobotu v 19.00 nácvik asistence a ve 20.00 začíná velikonoční vigilie, při které přijme iniciační svátosti Petra Hartmanová.
 • Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou požehnány pokrmy, které si přinesete (vajíčka, beránky, sýry…).
 • Zájemci, kteří chtějí o velikonočním třídenní číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také na adoraci k Božímu hrobu.
 • Na základě rozhodnutí pastorační rady farnosti bude z velikonočních sbírek financována spoluúčast farnosti na letošních opravách věže a na zbudování bezbariérového vstupu pod věží. Předem děkujeme za vaše pochopení.
 • Ministranti ve věku od 6 do 15 let, kteří by se chtěli zúčastnit v sobotu 21.4. v Chrudimi diecézního setkání ministrantů se mohou zapisovat v zákristii.
 • Změna času začátků večerních bohoslužeb nastane až od příštího týdne.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na plošné pojištění církevního majetku vynesla částku 10519 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč na pastorační účely.

Pořad bohoslužeb ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za farnost

Za Františka Bořila a duše v očistci

ŽIŽKOVO POLE

 

Pondělí

 2.4. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za Josefa Henzla a jeho rodiče

 

Úterý

3.4. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Pavla Součka, rodiče a rod Oulehlů

 

 

Středa

4.4. 2012

 

  

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za rodinu Kubíčkovu

Pohřeb paní Aleny Augustinové (v rodinném kruhu)

MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE

 

Čtvrtek

5.4. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK

Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství

 

Pátek

6.4. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

VELKÝ PÁTEK

Velkopáteční obřady

 

 

Sobota

7.4. 2012

 

 

20.00 hod.

 

 

BÍLÁ SOBOTA

Za farnost

 

 

 

Neděle

8.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana

Za Albína a Marii Jajtnerovy, rodiny Královu a Valečkovu

BEZE MŠE SVATÉ

Vážení přátelé,  

Dovolte mi, abych Vás pozval na sedmidenní poutní zájezd naší farnosti do Francie. Tento zájezd volně navazuje na pouť z roku 2006, kdy jsme navštívily poutní místa Lasaletu a Lurdy. Letos máme v plánu navštívit další významná místa ve Francii. Remeš, Paříž, Orleáns, Never, Para le moniál a Cluny.

Odjezd z Přibyslavi v neděli 6. května v odpoledních hodinách

Návrat v sobotu 12 května odpoledne.

 

Program:

1. den. Odpoledne odjezd z Přibyslavi, cesta přes Česko a Německo do Francie.

2. den. Ráno příjezd do Remeše, prohlídka katedrály, místa korunovace mnoha francouzských králů. Přejezd do Paříže. Krátká okružní jízda centrem, v podvečer ubytování.

3. den. Další část prohlídky Paříže ( během těchto dvou dnů navštívíme nejvýznamnější památky Paříže – Eifellovku, Louvre, Montmantre, Notre Dame návštěva Kaple Zázračné Medailky (Kateřina Labouré) v Rue du Bac (latinská čtvrť), a další.

4. den. Ráno odjezd do Orleáns, místa spojeného s postavou sv. Jany, patronky Francie. Poté zastávka u zámků Blois a Amboise v údolí Loiry, večer příjezd do Nevers, ubytování.  

5. den. Ráno odjezd do Paray le Monial a do Cluny, prohlídka klášterů, návrat na ubytování v Nevers.

6. den. Pobyt v Nevers, místa působení a posledního odpočinku Lurdské vizionářky sv. Bernadetty, večer odjezd přes SRN.

7. den. Příjezd do ČR, do Přibyslavi odpoledne

 

Celou pouť organizuje cestovní kancelář Floria, Jana Bízka z Vodňan.

Cena zájezdu 7 000Kč

Cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 4 x ubytování v hotelu (2 – 3 lůžkové pokoje s příslušenstvím) ne F1, 4 x snídani, kompletní cestovní pojištění a průvodce.

 

Cena nezahrnuje: večeře a vstupné do památek

Doporučené kapesné: 50 Eur + večeře, které jsou dobrovolné jedna večeře kolem 12 až 15 Eur 4x

Na co nezapomenout: zpěvník, Platný pas nebo občanský průkaz, léky, deštník, osobní hyg. prostředky, jídlo sebou a mlsky. (6x nebudeme obědvat a večeřet)

Hlavně nezapomenout dobrou náladu!

Přihlásit se můžete do 31.března 2012

 

Závazné přihlášky se zálohou 2 000,- Kč, nebo celou platbu přijímám na adrese:

MÁLEK PETR  

Wolkerova 613, PŘIBYSLAV 582 22 

Tel. 732 842 617       e-mail malekp@zspribyslav.cz

 

Zájezdu bude předcházet informační schůzka, kde Vám budou zodpovězeny všechny dotazy, a obdržíte písemné pokyny k odjezdu.

 

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Jana Kořínková a v 17.15  v kostele křížová cesta.
 • V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše sv. v 8.00.
 • Ve středu a ve čtvrtek v dopoledních hodinách kněz navštíví naše nemocné.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povede mládež.
 • V sobotu  v 6.45 hod. z autobusového nádraží odjíždí autobus do Hradce Králové na diecézní setkání mládeže. Příspěvek na cestovné bude upřesněn. Zájemci se mohou hlásit v zákristii. V 13.30 hod. v kostele začíná předvelikonoční sv. smíření. Přijďte v čas!
 • Obřady Květné neděle zahájíme u socha Panny Marie obřadem žehnání ratolestí.  V 17.15 v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci, kteří chtějí o Květné neděli a velikonočním třídenní číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také na adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří chtějí přispět na velikonoční výzdobu kostela, mohou tak učinit v zákristii nebo na faře. Díky vaší štědrosti se daří kostel slavnostně vyzdobit.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku  a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme ochotným farníkům za pomoc při úklidu kostela.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

25.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

V. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč

Za farnost

 

Pondělí

 26.3. 2012

    

8.00 hod.

 

   

 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Za pana děkana Josefa Němce

 

Úterý

27.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Josefa Strašila, manželku a tři syny

 

 

Středa

28.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

29.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Romana Podrázského a rodiče

 

Pátek

30.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Flesarovy a tři syny

 

 

Sobota

31.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Stanislava Coufala, rodiče a vnučku Olgu

 

 

 

Neděle

1.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za farnost

Za Františka Bořila a duše v očistci

ŽIŽKOVO POLE

Upozornění:

 • Dnes v 15.00 hod. odpadá setkání manželů na faře. V 17.15  v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • pondělí na Slavnost sv. Josefa budou slouženy mše svaté v 8.00 hod. a v 18.00 hod. Je to církvi doporučený svátek.
 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou ministranti. V 19.00 na faře pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 13.30 hod. začátek jarního úklidu kostela. Kostel je nejen dům Boží, ale také dům, ve kterém se shromažďuje farnost. Svou pomocí můžeme přispět k jeho  zkrášlení. Na úklid zvu i ministranty: vycídíme liturgické předměty.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Jana Kořínková. V 17.15 v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci o farní pouť do Francie nechť se hlásí u pana Petra Málka st. Hlásit se je možné do Velikonoc. V případě malého zájmu bude zájezd zrušen.
 • Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé od 14-ti let na DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Setkání proběhne 31.3. v Hradci Králové. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii. V případě většího zájmu pojede autobus. Odjezd 31.3. v 6.45 hod. z autobusového nádraží.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku  a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

18.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 19.3. 2012

    

 8.00 hod.

18.00 hod.

   

 

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka

Za rodiče Peprníčkovy, jejich rody a duše v očistci

 

Úterý

20.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Josefa Havlíčka, jeho rodiče a pěstouny

 

 

Středa

21.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Jana a Františku Štefovy a rodiče z obojí strany

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

22.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rod Sejkorů, Pelikánů, Kasalů a Řezníčků

 

Pátek

23.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci

 

 

Sobota

24.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Musila a celý rod

 

 

 

Neděle

25.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

 

18.00 hod.

 

V. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci

Za farnost

 

Drazí farníci,

naše kostelní zrestaurované varhany byly komisí vybrány do každoroční soutěže Kraje Vysočina s názvem „Zlatá Jeřebina“. Anketa se skládá ze dvou oddílů, tím prvním je soutěž o nejlepší kulturní počin kraje, přibyslavské varhany  v kostele Narození sv.Jana Křtitele  jsou zařazeny do druhé částí ankety – Péče o kulturní dědictví.

Troufnu si říci, že počin zrestaurování přibyslavských varhan se díky všem zainteresovaným a s pomocí Boží velice vyvedl a právem si tak zaslouží svoji nominaci na tuto prestižní krajskou anketu. Máte-li chuť podpořit zrestaurované varhany, můžete tak učinit na následující adrese:

http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti.
 • V sobotu v 13.30 hod. ve farním sále začne duchovní obnova farnosti. Duchovní obnova je určena pro všechny věkové skupiny a povede ji P. Ladislav Novák z Polné. Součástí duchovní obnovy bude od 16.30 hod. svátost smíření a křížová cesta a v 17.00 hod. mše svatá.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.
 • Zrestaurované kostelní varhany byly zařazeny do 8. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Ceny  Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Ankety se účastní 60 kulturních počinů, realizovaných v roce 2011 na území Kraje Vysočina, a to v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.  Hlasovat pro kostelní varhany můžete na stránkách Kraje Vysočina „Zlatá Jeřabina“.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

11.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

III. NEDĚLE POSTNÍ

Za rod Mokrých , Lemperů a Janáčků

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

 

Pondělí

 12.3. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence

 

Úterý

13.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za rod Chalupů, Fišerů a Karlů

 

 

Středa

14.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Josefa a Aloisii Novotných, zetě Otakara, Jiřího a snachu Jarmilu

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

15.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Fišarovy a Slámovy

 

Pátek

16.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Lukáše Lehrla

 

Sobota

17.3. 2012

 

 

17.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.

 

 

 

Neděle

18.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Pospíchalovy a syna Jaroslava

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou muži.
 • V sobotu 10.3. od 9.00 do 12.00 hod. na faře v Havlíčkově Brodě se bude konat postní duchovní obnova pro mládež. Zájemci se mohou hlásit u Jitky Pokorné nebo Marušky Blažíčkové.
 • V následujících nedělích paní Petra Hartmanová podstoupí skrutinia. V 11.00 hod. křest Aničky Křesťanové a Petra Havlíka. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.
 • Bohoslovci pražského semináře zvou mladé muže od 15 let na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v pražském semináři od 16. do 18. března. Zájemci se mohou hlásit v zákristii do příští neděle.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla částku 26 600 Kč  a již byla za tímto účelem odeslána. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

4.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

II. NEDĚLE POSTNÍ

Za farnost

Za Stanislava Hájka, rodiče a rodiče Tománkovy

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 5.3. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Josefa Konfršta, bratra a jejich rodiče

 

Úterý

6.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Boženu Chlubnovou

 

 

Středa

7.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Františku Karasovou a manžela

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

8.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rod Zábranů

 

Pátek

9.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Filipovy, jejich rodiče, sourozence z obojí str.

 

Sobota

10.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Františka a Marii Rutovy, rodiče  a sourozence

 

 

 

Neděle

11.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

III. NEDĚLE POSTNÍ

Za rod Mokrých, Lemperů a Janáčků

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

Upozornění:

 • Dnes při druhé mši svaté bude Petra Hartmanová přijata mezi čekatele křtu. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • pátek kněz navštíví naše nemocné. Neuskuteční se příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání ani setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou rodiny.
 • neděli v 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský halíř a bude za tímto účelem odeslána. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá těm nejpotřebnějším.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

26.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

I. NEDĚLE POSTNÍ

Za Josefa Lehrla, rodiče, bratra Zdeňka, Josefa a Marii Ronovských

Za rodiče Sobotkovy, jejich tři syny a dceru

Za farnost

 

 

Pondělí

 27.2. 2012

    7.30 hod.

   

 

 

Za Jaroslava a Miladu Švomovy, rodiče a sourozence

 

Úterý

28.2. 2012

 

  

18.00 hod.

 

 

Za Růženu Matouškovou

 

 

Středa

29.2. 2012

   

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za rodinu Kunstarovu

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

1.3. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Jindřišku a Františka Pavlovských

 

Pátek

2.3. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Františka Šímu a jeho rodiče

 

Sobota

3.3. 2012

  

7.00 hod.

 

 

 

Za Václava Henzla, rodiče z obojí strany a sourozence

 

 

 

Neděle

4.3. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 II. NEDĚLE POSTNÍ

Za farnost  

Za Stanislava Hájka, rodiče a rodiče Tománkovy

ŽIŽKOVO POLE

Upozornění:

 • Dnes v neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • Ve středu budou v Přibyslavi slouženy mše svaté v 8.00  a v 18.00 hod. Při obou mších svatých kněz udělí popelec. Popeleční středa je dnem přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.
 • pátek nebude pokračovat příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou ženy.
 • V neděli při druhé mši svaté bude Petra Hartmanová přijata mezi čekatele křtu. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.
 • Během doby postní můžeme svou solidaritu s trpícím a ukřižovaným Kristem projevit účastí na pobožnostech křížových cest. Pobožnosti křížových cest se budou konat každý pátek a každou neděli od 17.15 hod. Také věřící na vesnicích se mohou ve svých kaplích scházet k pobožnostem křížových cest.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, ze které jsme podpořili naše adoptované dítě, vynesla částku 10400 Kč. Sbírka z následující neděle bude určena na Svatopetrský halíř a bude za tímto účelem odeslána. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá těm nejpotřebnějším.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

19.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 20.2. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Lubomíra Růžičku a duše v očistci

 

Úterý

21.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za dr. Miloslava Lišku, manželku a celý rod

 

 

Středa

22.2. 2012

 

  

  8.00 hod.

18.00 hod.

 

POPELEČNÍ STŘEDA

den přísného postu

Za Rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava

Za Jiřího Musila

 

Čtvrtek

23.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Linhartovy, Zadákovy a oba rody

 

Pátek

24.2. 2012

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Pohřeb paní Růženy Caklové ve Stříbrných Horách

Za rodiče Kodrasovy a sourozence

 

Sobota

25.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Albína Syberu, manželku a oba rody

 

 

 

Neděle

26.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

I. NEDĚLE POSTNÍ

Za Josefa Lehrla, rodiče, bratra Zdeňka, Josefa a Marii Ronovských  

Za rodiče Sobotkovy, jejich tři syny a dceru

Za farnost