Autor: Martin Ležák

Upozornění:

 • V pátek 13.00 hod. příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00  adorace.
 • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Z dnešní sbírky podpoříme naše farní adoptované dítě.
 • Děkujeme za dar 3000 Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme organizátorům z řad mládeže za uspořádání Dětského dopoledne společenských her.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

12.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Miškovských

Za Aloise Bořila, manželku a syna

Za farnost

 

 

Pondělí

 13.2. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za sestry Fráňovy a ten rod

 

Úterý

14.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a rod Grubauerů

 

 

Středa

15.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Vladislava Rychlého a celý rod

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

16.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci

 

Pátek

17.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Annu a Jana Novotných

 

Sobota

18.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní Památka Panny Marie

Za Františka a Emilii Pometlovy, dceru Boženu, rodiče a sourozence

 

 

 

Neděle

19.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu

STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění:

 • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
 • pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace. Po mši svaté zve Anežka Močubová mládež od 8.třídy na setkání.
 • Pořadatelé zvou děti ze 3.-7. třídy na Dětské dopoledne společenských her, které se uskuteční v sobotu od 9.-11.30 hod. ve farním sále.  Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Ministranti jsou v sobotu 11. února zváni na ministrantskou schůzku. Na programu bude hokej. Vezměte sebou hokejku a brusle. Sraz v 9.00 hod. na faře.
 • Zájemci z řad mládeže starší 13ti let mohou jarní prázdniny (26.2. – 2.3.) prožít na Vesmíru. Cena 200Kč na den. Zapisovat se můžete v zákristii. Srdečně zve P. Pavel Sandtner a mladí z Nížkova.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Ze sbírky z následující neděle podpoříme naše farní adoptované dítě. Kdo chce na tento úmysl přispět, může tak učinit následující neděli při sbírce.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

5.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Mokrých, zetě a rodinu Roseckých

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 6.2. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Za Františku Pazderkovou, celý rod a duše v očistci

 

Úterý

7.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Vladimíra Kalinu a rodiče

 

Středa

8.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Jaroslava a Marii Blažkovy, Boženu Pavlíčkovou a duše v očistci

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

9.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Kalinu a rodiče

 

Pátek

10.2. 2012

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Scholastiky, panny

Pohřeb paní Marie Frühbauerové

Za Vladimíra Omese a ten rod

 

Sobota

11.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Památka Panny Marie Lurdské

Za rod Hájků, Zárybnických, Vytlačilů a duše v očistci

 

 

 

Neděle

12.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Miškovských  

Za Aloise Bořila, manželku a syna

Za farnost

Drazí farníci,

přinášíme Vám pastorační plán na rok 2012, který je nabytý mnoha interesantními akcemi, o čemž se ostatně můžete přesvědčit sami:

Leden
8. 1. Tříkrálová sbírka  
15. 1. Ekumenická bohoslužba v Přibyslavi (kostel Narození sv. Jana Křtitele)  
20. 1. Veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti  
Únor  
únor až červen Příprava na první svaté přijímání  
24. 2. Křížová cesta žen  
26. 2. Křížová cesta   
Březen  
2. 3. Křížová cesta rodin  
4. 3. Křížová cesta  
9. 3. Křížová cesta mužů  
11. 3. Křížová cesta  
16. 3. Křížová cesta dětí  
17. 3. Duchovní obnova farnosti pod vedením P.Vladimíra Nováka  
18. 3. Křížová cesta rodičů za děti  
23. 3. Křížová cesta ministrantů  
24. 3. Jarní úklid kostela  
25. 3. Křížová cesta  
25. 3. – 1. 4. Týden modliteb za mládež  
30. 3. Křížová cesta mládeže  
31. 3. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové  
  Svátost smíření pro farnost  
Duben  
1. 4. Křížová cesta  
5. 4. Zelený čtvrtek – „Poslední večeře na faře“  
6. 4. Velký pátek – křížová cesta  
7. 4. Velikonoční vigilie  
14. 4. Velikonoční mše svatá  domě s pečovatelskou službou  
15. 4. Fotbalový turnaj pro žáky ZŠ  
21. 4. Diecézní setkání ministrantů v Chrudimi  
28. 4. Pouť ke svatému Vojtěchovi na Libici  
Květen  
1. 5. Brigáda  
6. – 12. 5. Farní pouť do střední Francie  
12. 5. Pěší výlet pro děti  
19. 5. Diecézní setkání dětí v Hradci Králové  
25. 5. Setkání všech žijících přibyslavských ministrantů  
26. 5. Májové putování k obrazu Panny Marie do Dvorku  
Červen  
1. 6. Noc kostelů  
2. 6. Setkání prvokomunikantů na faře  
10. 6. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)  
17. 6. První svaté přijímání dětí  
  Farní (dětské) odpoledne na faře  
24. 6. Přibyslavská pouť  
Červenec  
9. – 14. 7. Vodácký zájezd  
29. 7. – 5. 8. Farní dětský tábor v Havlíčkově Borové  
Srpen  
14. – 19. 8. Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou  
18. 8. Mše sv. pro motorkáře  
19. 8. Diecézní pouť do Králík  
26. 8. Farní pouť ke svaté Anně do Pohledu  
31. 8. Mše svatá na začátek školního roku  
  Farní večer na začátek školního roku  
Září  
9. 9. Přibyslavské slavnosti – mše svatá na Bechyňově náměstí  
22. 9. Farní zájezd pro rodiny s dětmi do pražské ZOO  
Říjen  
5. – 7. 10. Přibyslavské Nocturno  
21. 10. Misijní neděle  
22. 10. Posvícení  
říjen Přednáška o misijním díle  
Listopad  
3. 11. Společné udílení svátosti pomazání nemocných  
4. 11. Diecézní pouť k Pražskému Jezulátku do Prahy  
Prosinec  
1. – 2. 12 Výstava betlémů na faře  
5. 12. Mikulášská mše svatá  
22. 12. Svátost smíření pro farnost  
  Adventní mše svatá v domě s pečovatelskou službou  
25. 12. Dětské vánoční představení  
26. 12. Zpívání koled za doprovodu varhan  
27. 12. Žehnání vína při mši svaté  
26. 12. Děkovná mše svatá a oslava konce roku na faře  

Upozornění:

 • Ve středu odpadá výuka náboženství pro III. ročník a ve čtvrtek pro I. ročník.
 • Ve čtvrtek na Svátek uvedení Páně do chrámu kněz při ranní mši svaté požehná svíce (hromničky), které si účastníci bohoslužby mohou v kostele zakoupit. Cena jedné svíce činí 38 Kč.
 • pátek kněz nenavštíví nemocné. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace. Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání.
 • Od pátku do soboty se uskuteční vikariátní setkání mládeže formou tance. Setkání se uskuteční ve Věžnicích. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Pořadatelé zvou děti ze 3.-7. třídy na Dětské dopoledne společenských her, které se uskuteční v sobotu 11. února od 9.-11. 30 hod. ve farním sále.  Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Zájemci z řad mládeže starší 13ti let mohou jarní prázdniny (26.2. – 2.3.) prožít na Vesmíru. Cena 200Kč na den. Zapisovat se můžete v zákristii do neděle 5.2. srdečně zve P. Pavel Sandtner a mladí z Nížkova.
 • P. Zdeněk Kubeš je po celý týden na dovolené. V případě potřeby se obracejte na P. Pavla Sandtnera.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč určený na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii Caklovou a rodiče

Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich děti a vnuka

Za farnost

 

 

Pondělí

 30.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou strana duše v očistci

 

Úterý

31.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Jana Boska, kněze

BEZE MŠE SVATÉ

 

Středa

1.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Za Františka a Emilii Pometlovy, dceru Boženu a duše v očistci

BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

2.2. 2012

 

 

 8.00 hod.

 

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Za Josefa Klementa, rodiče, bratry a duše v očistci

 

Pátek

3.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Za rodinu Prouzovu

 

Sobota

4.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Františka a Marii Pátkovy a jejich rodiče

 

 

 

Neděle

5.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Mokrých, zetě a rodinu Roseckých  

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

            A máme tu opět zimu! Roční období, na které se těší hlavně děti díky sněhovým radovánkám, které toto roční období nabízí. Využili jsme příznivého počasí, sníh, lehký mrazík a připravili pro kluky další z neopakovatelných zážitků v naší ministrantské partě.

            Schůzku jsme jako vždy zahájili modlitbou, při které jsme děkovali za všechno, čím nás Pán obdarovává, a poprosili o pomoc a ochranu při konání ministrantské služby v kalendářním roce 2012. Kluci už se nemohli dočkat her. Proto hned první hra kluky uchvátila a schůzka tak mohla plynout v pohodové atmosféře. Kluci měli za úkol v časovém limitu vyrobit co nejvíce sněhových koulí, kterými pak se snažili trefovat hořící svíčky v určité vzdálenosti. Hru opanovalo družstvo starších – Vojta Henzl, Šimon Ledvinka a Pepa Málek. Ovšem družstvo mladších ve složení Péťa Kasal, Zdenda Venc, Kuba Kunstár a Danek Pokorný nesložili zbraně a ve druhém pokračování této soutěže ukázali i těm starším, že mají šikovné ruce. Druhou disciplínou v programu byla hra s názvem – Slepý střelec, kdy jsme jednomu z dvojice zavázali oči a jeho úkolem kluků bylo trefit daný terč s pomocí svého kolegy, který sloužil jako navigátor. Hru ovládla dvojice Vojta Henzl a Pepa Málek, kteří hned prvním pokusem zasáhli cíl. Námět na další hru vděčím panu farářovi, který vlastně hru vymyslel, já jsem doladil detaily. Kluci měli za úkol proběhnout stanovenou trať, aniž by je zasáhla sněhová koule, představující šíp, který má zasáhnout běžícího bizona v americké prérii. Bizon, jenž útok dychtivých lovců přestál bez zásahů nebo s nejmenším počtem zásahů, vyhrál. Tímto chci poděkovat nejmladším klukům, kteří statečně probíhali prérií a nezalekli se lovců. Hru opanoval Pepa Málek, který před zraky svého tatínka proběhl trať s pouhými 6 zásahy.

            Většina z nás už byla zima, proto jsme se odebrali na faru, kde jsme si uvařili čaj, udělali šťávu, klukům jsem rozdal bohaté ceny za jejich statečnost a odvahu. Zahráli jsme si také ministrantské pexeso, kde jsme si procvičili liturgické předměty a tím byla schůzka ukončena.

            Chci poděkovat kluků, hlavně z vesnic, že přijeli, doufám, že se jim jejich první ministrantská schůzka líbila a bude se jim služba u oltáře líbit.

 

Za ministrantský taem přibyslavské farnosti – Lukáš Ležák

 

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele křest Libora Dejmala.
 • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody

Za Josefa Fiedlera a rod Kamarádů

Za farnost

 

 

Pondělí

 23.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence

 

Úterý

24.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve

Za Josefa a Marii Musilovy, rodiče a Zdeňka Tesaře

 

Středa

25.1. 2012

 

  

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Za Marii a Josefa Běhalovy a syna Josefa

Pohřeb paní Marie Musilové

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

26.1. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Za Josefa Tomenendala a rodiče

 

Pátek

27.1. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy

 

Sobota

28.1. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve

Za Marii a Františka Němcovy a duše v očistci

 

 

 

Neděle

29.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii Caklovou a rodiče  

Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich děti a vnuka

Za farnost

Upozornění:

 • Dnes v 15.00 hod. setkání manželů na faře. V 18.00 hod. v kostele ekumenická bohoslužba, na kterou jste všichni zváni.
 • Ve čtvrtek v 19.00 hod. pracovní setkání ekonomické rady farnosti.
 • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO. V 19.00 hod. ve farním sále veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti, na které jste srdečně zváni.
 • V sobotu v 9.00 hod. na faře ministrantská schůzka.
 • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Libor Dejmal.
 • Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbách na tento úmysl.
 • Josef Málek, který se zúčastnil výtvarné soutěže „Vánoce dětí – Tajemství Vánoc 2011, obsadil 2. místo ve III. kategorii v technice provedení. Josef je pozván i s doprovodem 28.1. do kláštera Pražského Jezulátka na slavnostní vyhlášení vítězů. Blahopřejeme. Ostatní soutěžící obdrží diplomy později.

Poděkování:

 • Ještě jednou děkujeme tříkrálovým koledníkům, kteří vykoledovali rekordní částku 190023 Kč.
 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

15.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 16.1. 2012

    7.30 hod.

 

   

 

 

Za Jana Prokeše a ten rod

 

Úterý

17.1. 2012

 

  

18.00 hod.

 

Památka sv. Antonína, opata

Za Věru a Zdeňka Stránských

 

Středa

18.1. 2012

   

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Za Vladislava Rychlého

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

19.1. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Karla a Marii Peřinovy a Bohuslava Solničku

 

Pátek

20.1. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Bukovského a rodiče

 

Sobota

21.1. 2012

  

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Za požehnání rodině Matějů

 

 

 

Neděle

22.1. 2012

  

  8.00 hod.

 

  9.30 hod.

18.00 hod.

 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody  

Za Josefa Fiedlera a rod Kamarádů

Za farnost

 

Upozornění

  • V 11.00 hod. v kostele přijme křest Josef Šolc. V 15.00 hod. na faře setkání žen. Dnešním svátkem konči doba vánoční a vstupujeme do první části liturgického mezidobí, které potrvá do úterý 21. února. Ve 14.00 v Sázavě před kulturním domem bude sehráno divadelní představení Čtvrtý z mudrců.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO.
  • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře.
     V 18.00 hod. v kostele ekumenická bohoslužba, na kterou jste všichni srdečně zváni.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

  Poděkování

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a vlastním provedením Tříkrálové sbírky.
  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  11.1.2012
  SLAVNOST KŘTU PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Miloslava Kořínka a rodiče
  Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a celý rod
  Za farnost
  Pondělí
  9.1. 2012
  7.30hod Za rodinu Kubíčkovu
  Úterý
  10.1.2012
  18.00hod Za Miloslava Plesla
  Středa
  11.1.2012
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za Marii Velátovou, Marii Novákovou a jejího syna
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek
  12.1.2012
  18.00hod. Za rodinu Koudelkovu
  Pátek
  13.1.2012
  18.00hod. Za vnoučata a duše v očistci
  Sobota
  14.1.2012
  7.00hod. Na poděkování za prokázaná dobrodiní
  Neděle
  15.1.2012
  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • V pátek kněz při obou bohoslužbách požehná vodu, kadidlo, křídu a zlato. Posvěcenou vodu, křídu a kadidlo si návštěvníci bohoslužeb budou moci odnést domů. Kněz navštíví naše nemocné. V 17.00 hod. adorace před NSO
 • Tříkrálová sbírka 2012 – tato tradiční charitativní akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu 7. 1. a v neděli 8.1. 2012.  Sraz koledníků – dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce bude v sobotu 7.1. v 13 hodin v klubovně Aldebaranu na farním dvoře. Pro vedoucí skupinek z okolních obcí a místních částí budou tříkrálové kasičky připraveny již od neděle 1. 1. 2011. Prosím, aby se do sbírky zapojili děti a podle možností i dospělí (občanský průkaz). V sobotu večer v 18 hodin po Tříkrálové sbírce jsou všichni zváni na Tříkrálový koncert do kostela, kde vystoupí soubor LA VIA. Další informace vám rád sdělím (tel. 728264579, michael.omes@seznam.cz). Děkuji předem za spolupráci. Michael Omes.
 • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Josef Šolc.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků vynesly částku 31 420 Kč Kč.
 • Děkujeme dětem a mládeži za provedení vánočního představení.
 • Děkujeme varhaníkům za společné koledování.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě kostela na asistenci při liturgii.
 • Děkujeme varhaníkům, rytmické skupině a sboru za hudební doprovod liturgie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Za Manžele Augustinovi, syna Jaromíra a vnuka Davida

Za Albína a Marii Jajtnerovy, oba rody, rodinu Královu a Valečkovu

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 2.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

Za rod Mrňků, Zapletalů a Tománků

 

Úterý

3.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Nejsvětějšího Jména Ježíš

Za Libora Freudla, rodinu Freudlovu, Kreuzovu a jejich rody

 

Středa

4.1. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za Stanislava a Marii Horkých a snachu Jaroslavu

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

5.1. 2012

 

14.00 hod.  

18.00 hod.

 

 

Pohřeb paní Boženy Fišarové z Nových Dvorů

Za Boženu a Jaroslava Tománkovy

 

Pátek

6.1. 2012

 

 

8.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

Za Jiřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího

Za Josefa a Annu Vlčkovy

 

Sobota

7.1. 2012

 

  7.00 hod.

 

 

Za požehnání a uzdravení rodiny Miškovských

 

 

 

Neděle

8.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Za Miloslava Kořínka a rodiče  

Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a celý rod

Za farnost

 

 

 

Upozornění

  • Na dnešní odpoledne nás děti zvou na vánoční divadelní představení. Začátek v 16.00 hod. v kostele.
  • V pondělí v 19.00 hod. v kostele zpívání koled. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V úterý na svátek sv. Jana evangelisty kněz při mši požehná víno, kterým si následně připijeme.
  • V pátek  v 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Při mši svaté manželé obnoví svůj slib a přijmou požehnání. 
  • V sobotu v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za rok 2011 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2012. Po mši svaté jsou všichni (včetně dětí) zváni na faru k přípitku.  
  • Informace ohledně Tříkrálové sbírky. Kasičky pro vedoucí skupinek z okolních obcí budou k dispozici na Nový rok po obou dopoledních bohoslužbách nebo po telefonické dohodě s kontaktní osobou. Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku proběhne  7. a 8.1. Další informace budou zveřejněny v místních sdělovacích prostředcích. Kontaktní osoba Michael Omes tel.: 728 264 579. 

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti a na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost. Děkujeme za dary ve výši 11500 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkuji organizátorům z řad mládeže za uspořádání večeře mládeže.
  • Děkuji starším ministrantům za uspořádání setkání ministrantů.
  • Děkujeme za vánoční přání a dary. Všem upřímné zaplať Pán Bůh.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  25.12.2011
  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Františka Bořila a duše v očistci
  Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  26.12. 2011
  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
  8.00hod.
  9.30hod
  11.00hod..
  Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků
  Za Jana Prchala a ten rod
  ŽIŽKOVO POLE
  Úterý
  27.12. 2011
  SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA
  18.00hod Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
  Středa
  28.12. 2011
  SVÁTEK BETLÉMSKÝCH MLÁĎÁTEK
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o požehnání do nového roku
  MŠE SV. NENÍ
  Čtvrtek
  29.12. 2011
  18.00hod. MŠE SVATÁ NENÍ
  Pátek
  30.12. 2011
  SVÁTEK SV. RODINY
  18.00hod. Za manžele Balounovy, Fišarovy a babičky Greplovy
  Sobota
  31.12. 2011
  16.00 hod. Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku 2012
  Neděle
  1.1 2012
  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za manžele Augustinovy, syna Jaromíra a vnuka Davida
  Za Albína a Marii Jajtnerovy, oba rody, rodinu Královu a Valečkovu
  ŽIŽKOVO POLE