Autor: Martin Ležák

Ve dnech 6. až 9.května 2011 se vydali přibyslavští farníci na další pouť za poznáním, tentokrát za našimi východními sousedy – na Slovensko. Kromě cestovatelských zážitků z poznání jiné kultury si každý poutník na své cestě chtěl vyprosit co nejvíce božích milostí, třeba i díky tradičně slouženým mším svatým, ze kterých si každý odnesl hluboký duchovní zážitek. Poděkování k uskutečnění zájezdu patří hlavním organizátorům pánům Petrovi Málkovi a Milošovi Půžovi, otci Zdeňkovi za jeho slova, ale i Vám, zúčastněným poutníkům.

Pojďme se společně ohlédnout za celou poutí ve fotografiích otce Zdeňka:

Samozřejme také připravujeme souhrný článek o zážitcích či průběhu farní pouti za krásami našich východních sousedů.

Začátek jara bývá vyhrazen mládeži, konkrétně Diecéznímu setkání.  Jako tradičně se uskuteční v centru diecéze, tedy v Hradci Králové, dne 16.dubna 2011. Začátek je stanoven jako obvykle na 9:00 hodin ve Filharmonii v Hradci Králové. Motto celého setkání: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2,7). 

A na co se můžete těšit? katecheze P. Františka Blahy, SDB, svědectví, informace, zážitková hra po městě, příležitost ke svátosti smíření, adorace. V 15.00 hod. bude Mons. Josef Kajnek celebrovat mši svatou v katedrále Svatého Ducha. Jako bonus je připraveno od 17.00 hod. v kostele Panny Marie divadelní představení „Moravské pašije“ v podání divadla Víti Marčíka.

Hlásit se můžete v sakristii, v případě zájmu bude vypraven autobus z přibyslavského autobusového nádraží.

Milí ministranti,

chtěli bychom vás srdečně pozvat na Diecézní ministrantské setkání, které se tentokrát uskuteční se v Červeném Kostelci, a to o víkendu ve dnech 6.-8.května 2011. Možná už jste na nějakém ministrantském setkání byli, a tak víte, že se můžete těšit na bohatý program.

Tentokrát vás zveme na pouť do Compostely, při které zažiješ mnohá dobrodružství se svými kamarády. Připraveny jsou i lanové aktivity, ministrantské dovednosti, výstup na věž, rytířské souboje, projížďka na koni. Kromě her a soutěží se samozřejmě budeme také společně modlit a poznávat dobrotu našeho Pána Ježíše.

Za přípavný tým se na Tebe těší P. Jan Uhlíř.

 

A co si vzít s sebou? spacák a karimatku, ministrantské oblečení, sportovní oblečení, přezůvky, 200 Kč jako příspěvek a samozřejmě si přibal i dobrou náladu:-)

Hlásit se můžeš v sakristii nebo osobně u Martina či Lukáše Ležákových do 24.dubna.

Vánoční svátky začaly, jako každoročně, půlnoční slavností, která byla doprovázena zpěvy, vítající a oslavující příchod našeho Spasitele, v podání omlazeného chrámového sboru. K nevšednímu zážitku a neutuchající radosti z Ježíšova narození přispěli všichni ti, co se podíleli či byli přítomni na půlnoční mši svaté, ale dík patří i dobrodincům, kteří chrám Páně oblékly do slavnostního vánočního hávu. Na Boží Hod vánoční si děti připravily pro farníky dramatické vystoupení, příběh pojednával o narození malého Ježíška. Celým programem zněly především vánoční koledy a zpěvy.

Pro krátkou rekapitulaci a připomenutí si slavnostních okamžiků uplynulých dní několik fotografií:

Fotografie laskavě poskytnul Petr Málek st.