Autor: Martin Ležák

Upozornění:

 • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00  adorace a v 18.00 mše svatá.
 • V sobotu ve 14.00 hod. v kostele uzavřou církevní sňatek Ondřej Havlík a Hana Žaloudková.
 • V neděli při mši svaté v 9.30 příjme křest Martin Ležák a v 11.00 hod. Josef Fiala.
 • V boční lodi kostela je možné objednat fotografie z primice.
 • Stolní kalendáře je možné zakoupit v zákristii nebo na stolku s knihami.
 • Předplatitele IKD si mohou nové číslo vyzvednout v zákristii.
 • Děti se opět po roce mohou zapojit do výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Soutěžící na bílou čtvrtku A4 libovolnou technikou ztvární  téma Vánoc. Na zadní stranu čtvrtku je třeba zaznamenat jméno, příjmení a věk. Výtvarné práce je třeba odevzdat nejpozději v neděli 2.12. po druhé mši svaté. výtvarná díla společně zašleme do Kláštera Pražského Jezulátka.
 • Pro mládež organizátoři připravili duchovní obnovu ve dnech 16.-17.11. Bližší informace zájemci získají na nástěnce.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude za tímto účelem odeslána.
 • Při odchodu z kostela bude možné přispět na podporu křesťanských medií (televize NOE a rádia Proglas).
 • Děkujeme za dar určená na misie i s výnosem z misijního jarmarku vynesla částku 26025 Kč. Všem Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na doprovodu nemocných do kostela a za pomoc při zajištění pohoštění.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

4.11. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

11.00 hod.

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou  

STŘÍBRNÉ HORY   

ŽIŽKOVO POLE

 

Pondělí

 5.11. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodinu Švomovu a celý rod

 

Úterý

6.11. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

  

Za Marii Ledvinkovou

 

 

Středa

7.11. 2012

 

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Za Františka Bořila a rodiče

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

8.11. 2012

 

18.00 hod.

 

 

Za Jana Smejkala

 

 

Pátek

9.11. 2012

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Pohřeb pana Josefa Doležala  

Za Karla Smejkala, dceru Marii a vnučku      

 

 

Sobota

10.11. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Za Stanislava Bártu, sourozence a tetu  

 

 

Neděle

11.11. 2012

 

  

8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Flesarovy a tři syny      

Za farnost    

STŘÍBRNÉ HORY     

 

 

Upozornění:

 • Dnes po mši sv. jste srdečně zváni do farní stodoly k oslavě posvícení. Podávat se bude svařené víno.
 • Úterní mší svatou počínaje je začátek večerních bohoslužeb stanoven na 18.00 hod.
 • Na pátek připadá vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Večerní mše svatá bude sloužena v 17.00 a v 18.00 začíná pobožnost na hřbitově. Od 16.00 je možné přistoupit ke svátosti smíření. O odpustkové praxi se dočtete ve Farním listě. Kněz navštíví nemocné.
 • V sobotu při mši svaté v 8.00 hod. bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. Po mši svaté jsou všichni účastníci bohoslužby zváni na faru k přátelskému posezení. Prosím ženy o přípravu cukroví. V 11.30 v kostele příjme křest David Koubek.
 • V zákristii jsou připraveny lístky, na které napíšete jména zemřelých. Lístky se jmény drahých zemřelých poneseme v obětním průvodu při mši svaté v den památky věrných zemřelých. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.
 • Kompendia katechismu katolické církve jsou připravena v zákristii. Cena jedné knihy činí 100 Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na misie i s výnosem z misijního jarmarku vynesla částku 26025 Kč. Všem dárcům patří upřímné zaplať Pán Bůh.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

28.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Za farnost  

Za rodinu Zychovu a Bencovu  

STŘÍBRNÉ HORY   

Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

 

Pondělí

 29.10. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci

 

Úterý

30.10. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Svátek Výročí posvěcení katedrály  

Za dr. Lišku, manžela a celý rod

 

 

Středa

31.10. 2012

 

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Za Marii a Jana Foltovy

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

1.11. 2012

 

  8.00 hod.

18.00 hod.

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Doporučený svátek

Na poděkování za dar života

Za rod Dostálů a Dočekalů

 

 

Pátek

2.11. 2012

 

  8.00 hod.

17.00 hod.

 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Na úmysl papeže  

Za všechny věrné zemřelé      

 

 

Sobota

3.11. 2012

 

 

8.00 hod.

 

 

Za nemocné a za ty, kteří o nemocné pečují  

 

 

Neděle

4.11. 2012

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

11.00 hod.

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost      

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou     

STŘÍBRNÉ HORY     

ŽIŽKOVO POLE

  

Upozornění:

 • Dnes v 19.30 na faře povídání o salesiánských misiích v Indii a o misionáři  P. Medovi. Přednášku doprovázenou fotografiemi provede P. Jaroslav Mikeš SDB. Z tohoto důvodu ruším plánované setkání manželů na faře.
 • V pátek od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a zároveň možnost přistoupit ke svátosti smíření.
 • Na příští neděli připadá slavnost posvěcení kostela. Po ranní i po druhé mši svaté jsou účastníci bohoslužeb zváni do farní stodoly na oslavu posvícení. Podávat se bude svařené víno. Ochotným ženám předem děkuji za koblihy nebo cukroví, které je možné přinést v sobotu na faru.
 • Upozorňujeme, že ze soboty na neděli se mění čas.
 • V zákristii jsou připraveny lístky, na které napíšete jména zemřelých. Lístky se jmény drahých zemřelých poneseme v obětním průvodu při mši svaté v den památky věrných zemřelých. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.
 • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.
 • Kompendia katechismu katolické církve jsou připravena v zákristii. Cena jedné knihy činí 100 Kč.
 • Zájemci o odsloužení mše svaté mohou přede mší svatou v zákristii požádat koncelebrujícího kněze o odsloužení mše svaté.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na misie a bude za tímto účelem odeslána. V boční lodi kostela na misijním jarmarku je možné za dobrovolný příspěvek zakoupit drobné předměty. Výtěžek půjde na misie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

21.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za Jana Rázla a rodiče  

STŘÍBRNÉ HORY   

 

 

Pondělí

 22.10. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodiče a syna a za živé i zemřelé z obou rodů

 

Úterý

23.10. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy

 

 

Středa

24.10. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Podrázských a zetě Stanislava Coufala

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

25.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy

 

 

Pátek

26.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

  

Za živé i zemřelé z rodin Zichovy a Bencovy      

 

 

Sobota

27.10. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Břetislava Šmída, celý rod a duše v očistci  

 

 

Neděle

28.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Za farnost      

Za rodinu Zychovu a Bencovu    

STŘÍBRNÉ HORY     

Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

  

 

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 v kostele příjme křest Anna Chlubnová.   V 15.00 na faře setkání žen.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a zároveň možnost přistoupit ke svátosti smíření.
 • V sobotu v 9.30 v kostele příjme křest Jiří Štefáček. V 19.00 na faře povídání o misijní cestě na Srí Lanku. Ve 20.30 v kostele Misijní most modlitby.
 • V neděli v 19.30 na faře povídání o salesiánských misiích v Indii a o misionáři P. Medovi. Přednášku doprovázenou fotografiemi provede P. Jaroslav Mikeš SDB. Z tohoto důvodu ruším plánované setkání manželů na faře.
 • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.
 • Pozor na podvodníky, kteří chodí po Přibyslavi a „hledají“ věřící s tím, že jsou za nimi posláni a vyžadují od nich peníze.
 • V týdnu do farnosti nastoupí P. Antonín Pavlas, kterého diecézní biskup ustanovil druhým kaplanem.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na misie a bude za tímto účelem odeslána.
 • Dveřní sbírka na podporu blahořečení františkánských mučedníků vynesla 5400 Kč a byla odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

14.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Sedlákovy, jejich 3 syny a duše v očistci  

Za farnost  

Za rodinu Freudlovu, Krenzovu a jejich rody   

 

 

Pondělí

 15.10. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Za rodinu Kubíčkovu

 

Úterý

16.10. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

Za Jiřího Matouška

 

 

Středa

17.10. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

19.00 hod.

 

 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučed.

Za manžela Vladislava Halíka, vnuka, rodiče Lupoměstských a Halíkovy

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

18.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Za Lukáše Lehrla

 

 

Pátek

19.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

  

Za manžele Augustinovy, syna Jaromíra a vnuka Davida      

 

 

Sobota

20.10. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.  

 

 

Neděle

21.10. 2012

 

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie

Za farnost      

Za Jana Rázla a rodiče    

STŘÍBRNÉ HORY     

  

 

Upozornění:

 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a zároveň možnost přistoupit ke svátosti smíření.
 • Pořadatelé z řad mládeže zvou děti ze 3. – 6. třídy na podzimní misijní setkání dětí na faře. Setkání začne v sobotu 13.10. v 9.00 hod. na faře a skončí v neděli po druhé mši svaté. Hlásit se můžete v zákristii nebo u Jitky Pokorné. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • V neděli v 11. Hod. v kostele přijme křest Anna Chlubnová. V 15.00 hod. setkání žen na faře.
 • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Na dnešní den je schválena „dveřní“ sbírka, která je určena na pokrytí nákladů spojených s procesem blahořečení 14 františkánských mučedníků. Při odchodu z kostela j možné na tento účel přispět do připravených kasiček.
 • Jménem novokněze P. Tomáše Fialy i jménem svým děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci primiční mše svaté a primiční oslavy.
 • Z primiční sbírky částkou 18 500 Kč a 10 euro podpoříme novokněze P. Tomáše Fialu. Všem dárcům patří upřímné poděkování.
 • Děkujeme všem organizátorům za uskutečnění letošního ročníku přibyslavského nokturna.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

7.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Václava Henzla, rodiče a sourozence  

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

ŽIŽKOVO POLE   

 

 

Pondělí

 8.10. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za děti, které nedostaly příležitost se narodit a za jejich rodiče

 

Úterý

9.10. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence

 

 

Středa

10.10. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Na poděkování za Boží požehnání a zdraví

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

11.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Jaroslava a Vlastu Mášovy a jejich rody

 

 

Pátek

12.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

  

Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a jejich rody     

 

 

Sobota

13.10. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Vladímíra Omese a jeho rodinu

 

 

Neděle

14.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Sedlákovy, jejich 3 syny a duše v očistci     

Za farnost   

Za rodinu Freudlovu, Krenzovu a ty rody    

  

Upozornění:

 • Dnes v  13.30 v kostele primiční mše svatá novokněze Tomáše Fialy. Sraz ministrantů a družiček v 13.00 hod. na faře. Prosím maminky, aby své dcery vypravily za družičky. Jménem primicianta vás všechny zvu na primiční mši svatou, se kterou jsou spojeny plnomocné odpustky a následně na pohoštění do farní stodoly. Velkým povzbuzením pro novokněze je, když věřící přijmou jeho pozvání.
 • Ve čtvrtek po mši svaté adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a zároveň možnost přistoupit ke svátosti smíření. Od pátku do neděle se uskuteční festival Přibyslavské nocturno, na který vás srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace získáte na plakátech.
 • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Na příští neděli je schválena „dveřní“ sbírka, která je určena na pokrytí nákladů spojených s procesem blahořečení 14 františkánských mučedníků. Při odchodu z kostela j možné na tento účel přispět do připravených kasiček.
 • Děkujeme za pomoc při realizaci primiční mše svaté P. Tomáše Fialy.
 • Z primiční sbírky podpoříme novokněze.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

30.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

13.30 hod.

 

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Rázlovy, syna a snachu  

BEZE MŠE SVATÉ

ŽIŽKOVO POLE – POUTNÍ MŠE SVATÁ   

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. TOMÁŠE FIALY

 

Pondělí

 1.10. 2012

     

  7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve

Za Annu a Jindřicha Vlčkovy

 

Úterý

2.10. 2012

 

  

18.30 hod.

 

Památka svatých andělů strážných  

Za rod Zábranů a duše v očistci

 

 

Středa

3.10. 2012

   

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za P. Františka Krále

Pohřeb pana Františka Uhlíře   

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

4.10. 2012

  

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Františka z Assisi

Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci

 

 

Pátek

5.10. 2012

  

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci  

Za Romana a Martina Smejkalovy a Vladimíra Zacha     

 

 

Sobota

6.10. 2012

  

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Anežku a Václava Hausvaterovy, jejich rodiče a ten rod

 

 

Neděle

7.10. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

 

11.00 hod.

 

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Václava Henzla, rodiče a sourozence      

Na poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání do dalších let   

ŽIŽKOVO POLE    

  

Upozornění:

 • Dnes v 15.00 hod. v kostele ve Stříbrných Horách pouťový koncert v podání loutnisty Jindřicha Macka.
 • Ve čtvrtek navštíví naši farnost diecézní biskup Mons. Jan Vokál. V 17.00 hod. ve farním sále setkání s pastor. a ekonom.  radou farnosti a v 18.00 mše svatá, na kterou jste všichni srdečně zváni. Zvláště zvu ministranty.
 • V pátek od 14.00 příprava stodoly a kostela na primici jáhna Tomáše Fialy. Prosíme o pomoc zvláště mladé. Ministranti mají od 14.00 na faře ministrantskou schůzku. Bližší informace získají na ministrantské nástěnce. Děkujeme za vaši ochotu a pomoc.
 • Zájemci o zájezd na kněžské svěcení jáhna Tomáše Fialy do Hradce králové dne 29.9. se mohou hlásit na následujících telefonních číslech: 608 601 265 a 777 560 563 a to nejpozději do 24.9. Prosím ženy o napečení primičního cukroví. Cukroví doneste v sobotu 29.9. do 13.00 hod. na faru. Děkujeme za vaši ochotu o pomoc.
 • neděli v 13.30 v kostele primiční mše svatá novokněze Tomáše Fialy. Sraz ministrantů a družiček v 13.00 hod. na faře. Prosím maminky, aby své dcery vypravily za družičky. Jménem primicianta vás všechny zvu na primiční mši svatou, se kterou jsou spojeny plnomocné odpustky a následně na pohoštění do farní stodoly. Velkým povzbuzením pro novokněze je, když věřící přijmou jeho pozvání.
 • Oprava věže se odkládá.
 • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč určený na zajištění primiční slavnosti.
 • Sbírka na církevní školství vynesla částku 11 700 Kč a byla odeslána. Všem dárcům děkujeme. Z primiční sbírky podpoříme novokněze.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

23.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za rodiče Štefovy, sourozence a duše v očistci

STŘÍBRNÉ HORY – POUTNÍ MŠE SVATÁ   

 Pondělí

 24.9. 2012

       7.30 hod.    

  Za rodiny Štefáčkovu, Elfmarkovu a duše v očistci

 Úterý

25.9. 2012

  18.30 hod.

 Za Marii a Albína Jajtnerovy

 

 

Středa

26.9. 2012

    7.30 hod.    18.30 hod. 

 Za Vlastu a Jaroslava Fruhbauerovy   

                              NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

27.9. 2012

  18.00 hod. 

 Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce

 

 

Pátek

28.9. 2012

   8.00 hod.18.30 hod. 

 SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA  

Za P. Václava Konfršta, rodiče a sestru s manželem

Za požehnání a dary Ducha svatého     

 

 

Sobota

29.9. 2012

  7.00 hod.  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů BEZE MŠE SVATÉ  intence přesunuta na neděli 7.10. v 8.00 hod.

 

 

Neděle

30.9. 2012

   

8.00 hod.  

9.30 hod.

11.00 hod.

13.30 hod.

                                 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Rázlovy, syna a snachu      

BEZE MŠE SVATÉ    

ŽIŽKOVO POLE – POUTNÍ MŠE SVATÁ   

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ TOMÁŠE FIALY  

Upozornění:

 • V následujícím týdnu dojde k zahájení restaurátorských prací na věži. Průchod pod věží bude po dobu restaurátorských prací omezen.
 • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO s možností svátosti smíření.
 • V sobotu v 7.45 hod. z autobusového nádraží odjezd do pražské zoologické zahrady. Zájemci o tento zájezd se i nadále mohou zapisovat v zákristii.
 • V neděli v 15.00 v kostele ve Stříbrných Horách pouťový koncert.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme ochotníkům za vymalování chodby na faře.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

16.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Fidlerovy a Horňákovy

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE   

 

Pondělí

 17.9. 2012

       7.30 hod.

 

   

 

 

Za Marii Blažkovou, sourozence a jejich rodiče

 

Úterý

18.9. 2012

 

  18.30 hod.

 

  

Za Františka a Marii Pátkovy a rodiče

 

 

Středa

19.9. 2012

     7.30 hod.

19.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z ob. str.   

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

20.9. 2012

  18.30 hod.

 

 

Památka sv. Ondřeje, kněze a Pavla a druhů mučedníků Marii Sedlákovou, celý rod a duše v očistci

 

 

Pátek

21.9. 2012

  18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  

Za rodinu Matouškovu a Pometlovu     

 

 

Sobota

22.9. 2012

  7.00 hod.  

Sobotní památka Panny Marie

Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu  

 

 

Neděle

23.9. 2012

    8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost      

Za rodiče Štefovy, sourozence a duše v očistci    

STŘÍBRNÉ HORY – POUTNÍ MŠE SVATÁ     

Vážení rodiče a hlavně především děti ,

od nového školního roku, se bude u nás ve farnosti zakládat nová hudební skupina, kde se budeme společně učit rytmické písničky, které později budou doprovázet mši svatou. Zkoušky budou každý pátek od 16:30 na faře. Jsou zvány všechny děti od 1. třídy, které baví zpívat a třeba hrají i na nějaký hudební nástroj. Do této hudební skupiny zveme jak kluky, tak holky.

Kdo se bude chtít zapojit do této skupiny, tak ať přijde v pátek 7. 9. 2012 v 17:00 na první informační schůzku, která bude na faře.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Terku Siberovou (723 485 523) nebo na Marušku Blažíčkovou (732 107 715).

Těšíme se na Vás

Upozornění:

 • V pondělí 10.9. začíná výuka náboženství.
 • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO s možností svátosti smíření.  V 19.30 pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu ve 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Jaroslav Urban a Veronika Veselá.
 • V neděli v 11.30 křest Šimona Vence.
 • Zájemci všech věkových skupin o prohlídku pražské zoo, kterou uskutečníme v sobotu 22. září se mohou zapisovat v zákristii. Výše vstupného pro dospělého činí 200 Kč a pro dítě 150 Kč. Rodinné slevy. Dotovaná cena autobusové dopravy činí  150 Kč pro dospělého a 100 Kč pro děti.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

9.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Ledvinkovu, Mackovu a Baumrukovu

NA NÁMĚSTÍ – ZA FARNOST A MĚSTO

BEZE MŠE SVATÉ  

 

Pondělí

 10.9. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodinu Kunstarovu

 

Úterý

11.9. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

Za Josefa a Julii Slezákovy, sestru Marii a ten rod

 

 

Středa

12.9. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Jména Panny Marie

Za Jana a Marii Němcovy a celý rod  

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

13.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. církve

Za rodiče Velímovy, děti a rodiče z obojí strany

 

 

Pátek

14.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek povýšení svatého kříže  

Za rodinu Koudelkovu     

 

 

Sobota

15.9. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Památka Panny Marie Bolestné

Za rodiče Lysých, Pelikánovy a Josefa Chlebečka

 

 

Neděle

16.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Fiedlerovy a Horňákovy     

Za farnost   

ŽIŽKOVO POLE