Autor: Martin Ležák

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijmou křest Radek a Kateřina Křesťanovi.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na  1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace a v 18.30 hod. mše svatá.
 • V sobotu ve 12.00 hod. ve farním kostele si udělí svátost manželství Anna Henzlová a Lukáš Janovský.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme křest Petr Šmíd.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na kněžský seminář a bude za tímto účelem odeslána. Při odchodu z kostela bude možné zakoupit magnetky, kdy výnos z jejich prodeje je určen na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Cena jedné magnetky činí 50 Kč.

Pořad bohoslužeb ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Na poděkování s prosbou o požehnání do dalších let

Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy a celý rod

Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu

 

Pondělí

 23.4. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Za dr. Jiřího procházku, ten rod a duše v očistci

 

Úterý

24.4. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Nezávazná památka sv. Jiří

Za Jiřího Hladíka, celý rod a rod Šmidrkalů

 

 

Středa

25.4. 2012

 

  

  7.30 hod.

10.00 hod.

19.00 hod.

 

 

Svátek sv. Marka, evangelisty

Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci

Pohřeb paní Šnekové

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

26.4. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Václava Řezníčka a rodiče

 

Pátek

27.4. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Machoňovu a Hiršovu

 

 

Sobota

28.4. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Za Františku Pazderkovou, celý rod a duše v očistci

 

 

Neděle

29.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Rázlovy a syna

Za Boží ochranu a pomoc Ducha svatého

Za farnost

Upozornění:

 • Dnes od 12.00 hod. ve sportovní hale začíná velikonoční fotbalový turnaj. Ve 13.00 hod. v kostele přijme křest Karolína Hradová. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • V pondělí ve 14.00 hod. ve Štětí má pohřeb pan Antonín František Les, otčím P. Pavla Sandtnera.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace a v 18.30 hod. mše svatá. Po mši sv. nácvik ministrantů na diecézní setkání ministrantů.
 • V sobotu v 6.30 hod. odjezd ministrantů na diecézní setkání do Chrudimi. Nezapomenout si vzít svačinu, ministrantské oblečení. Finanční příspěvek za ně zaplatíme. Ruší se sobotní mše sv. intence přeložena na neděli.
 • V neděli v 11.00 hod. přijmou křest Radek a Kateřina Křesťanovi.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Velikonoční sbírky určené na financování spoluúčasti farnosti na letošních opravách věže a na zbudování bezbariérového vstupu pod věží vynesly částku 23 754 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

15.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v oč.

Za Marii Dolákovou a jejího manžela

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 16.4. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za rodiče, syna a za živé i zemřelé z obou rodů

 

 

Úterý

17.4. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku

 

 

Středa

18.4. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Lupoměstských, Halíkovy, manžela Vladislava a vnuka Jarouška

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

19.4. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.

Za Rudolfa Svobodu

 

Pátek

20.4. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Simonu Přibylovou a zemřelé kamarády

 

 

Sobota

21.4. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Neděle

22.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Na poděkování s prosbou o požehnání do dalších let

Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy a celý rod

Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu

Upozornění:

 • Mládež je po druhé mši sv. zvána na faru k oslavě vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista,
 • úterý, ve středu a ve čtvrtek nebudou v Přibyslavi slouženy mše sv. čtvrteční intence přesunuta na neděli. Ve středu a ve čtvrtek odpadá výuka náboženství.
 • Ve čtvrtek v 17.00 hod.  v Havlíčkově Brodě přijme sv. kněžství jáhen Damián Kristián Vrchovský.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace a v 18.30 hod. mše svatá. Po mši sv. na faře setkání účastníků pouti do Francie. Přítomen bude zástupce cestovní kanceláře.
 • V sobotu v 9.00 hod. v domě s pečovatelskou službou velikonoční mše sv. Sraz hudebníků a ministrantů v 8.30 hod. na faře.
 • V neděli v 13.00 hod. přijme křest Karolína Hradová. Ve 12.00 ve sportovní hale začíná Velikonoční fotbalový turnaj. V 15.00 setkání manželů na faře.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
 • Ministranti ve věku od 6 do 15 let, kteří by se chtěli zúčastnit v sobotu 21.4. v Chrudimi diecézního setkání ministrantů se mohou zapisovat v zákristii do 15.4.
 • V blízké době začne úprava pro bezbariérový vstup pod věží. Vstup pod věží tak bude znemožněn. Děkujeme za pochopení.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Velikonoční sbírky jsou určeny na financování spoluúčasti farnosti na letošních opravách věže a na zbudování bezbariérového vstupu pod věží.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč na pastorační účely.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do velikonočních oslav, za dary na květinovou výzdobu.
 • Kristus vstal z mrtvých ! Ať Zmrtvýchvstalý je vaším světlem i vaší radostí!
 • Na závěr mše sv. kněz požehná pokrmy

Pořad bohoslužeb ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

8.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana

Za Albína a Marii Jajtnerovy, rodinu Královu a Valečkovu

BEZE MŠE SVATÉ

 

Pondělí

 9.4. 2012

      8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

   

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci

Za rodiče Pohlovy a Evu Doležalovou

ŽIŽKOVO POLE

 

Úterý

10.4. 2012

 

  

18.30 hod.

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Středa

11.4. 2012

   

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE

 

Čtvrtek

12.4. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

BEZE MŠE VSATÉ

 

Pátek

13.4. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Koudelkovu

 

 

Sobota

14.4. 2012

  7.00 hod.

9.00 hod.

 Za rodiče Prokešovy, sourozence  a celý rod

Mše sv. v domě s pečovatelskou službou

 

 

Neděle

15.4. 2012

  

 

8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v oč.

Za Marii Dolákovou a jejího manžela

STŘÍBRNÉ HORY

 

V sobotu 21. dubna se v Chrudimi uskuteční Diecézní ministrantské setkání. Jedná se o každoroční setkání chlapců a děvčat sloužících u oltáře ve věku od 6-ti do 15-ti let. V této formě se letos děti setkají již po sedmé. První takové setkání bylo víkendové a konalo se v roce 2006 ve Skutči. V dalších letech se ministranti sešli v Pardubicích, v Ústí nad Orlicí, v Kutné Hoře, Vysokém Mýtě a v minulém roce v Červeném Kostelci. Cílem setkání je umožnit dětem sejít se jako křesťané, uvědomit si výjimečnost své služby u oltáře, společně prožít krásnou liturgii a ve společenství prohloubit i vztah k Pánu Ježíši.

Setkání začne v 8.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Právě tam se uchovává i milostný obraz Nejsvětějšího Spasitele, který se stal inspirací pro téma setkání: HLEDEJTE JEHO TVÁŘ. Jakým způsobem budou děti objevovat Ježíšovu tvář a co najdou, poznají během dopoledního programu. Setkání vyvrcholí mši sv. ve 13.30 ve farním kostele, kterou bude celebrovat otec biskup Jan Vokál.

Těšit se můžete na zajímavé soutěže, navážete nové kamarádství, zažijete mnoho nevšedních zážitků a samozřejmě budete součástí liturgie s biskupem Mons. Janem Vokálem. Proto neváhejte a pojeďte s námi do Chrudimi.

Kontakt: Lukáš Ležák 774 181 841, Martin Ležák 774 181 842, Petr Málek ml. 604 572 088

http://ministranti.farnostck.cz/

Hlásit se můžete v zákristii!

Lukáš Ležák

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše sv. v 8.00.
 • Ve čtvrtek od 17.00 hod. nácvik asistence na liturgii. V 17.45 sraz apoštolů. Všechny prosím o dochvilnost.  Účastníci bohoslužby jsou po jejím ukončení srdečně zváni do farního sálu na symbolickou poslední večeři. Kostel bude pro soukromou adoraci otevřen do 21.00 hod.
 • V pátek v 16.30 nácvik asistence. V 17.15 křížová cesta pod vedením členů pastorační a ekonomické rady farnosti. V 18.00 začínají velkopáteční obřady. Po obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • V sobotu v 19.00 nácvik asistence a ve 20.00 začíná velikonoční vigilie, při které přijme iniciační svátosti Petra Hartmanová.
 • Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou požehnány pokrmy, které si přinesete (vajíčka, beránky, sýry…).
 • Zájemci, kteří chtějí o velikonočním třídenní číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také na adoraci k Božímu hrobu.
 • Na základě rozhodnutí pastorační rady farnosti bude z velikonočních sbírek financována spoluúčast farnosti na letošních opravách věže a na zbudování bezbariérového vstupu pod věží. Předem děkujeme za vaše pochopení.
 • Ministranti ve věku od 6 do 15 let, kteří by se chtěli zúčastnit v sobotu 21.4. v Chrudimi diecézního setkání ministrantů se mohou zapisovat v zákristii.
 • Změna času začátků večerních bohoslužeb nastane až od příštího týdne.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na plošné pojištění církevního majetku vynesla částku 10519 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč na pastorační účely.

Pořad bohoslužeb ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za farnost

Za Františka Bořila a duše v očistci

ŽIŽKOVO POLE

 

Pondělí

 2.4. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za Josefa Henzla a jeho rodiče

 

Úterý

3.4. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Pavla Součka, rodiče a rod Oulehlů

 

 

Středa

4.4. 2012

 

  

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za rodinu Kubíčkovu

Pohřeb paní Aleny Augustinové (v rodinném kruhu)

MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE

 

Čtvrtek

5.4. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK

Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství

 

Pátek

6.4. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

VELKÝ PÁTEK

Velkopáteční obřady

 

 

Sobota

7.4. 2012

 

 

20.00 hod.

 

 

BÍLÁ SOBOTA

Za farnost

 

 

 

Neděle

8.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana

Za Albína a Marii Jajtnerovy, rodiny Královu a Valečkovu

BEZE MŠE SVATÉ

Vážení přátelé,  

Dovolte mi, abych Vás pozval na sedmidenní poutní zájezd naší farnosti do Francie. Tento zájezd volně navazuje na pouť z roku 2006, kdy jsme navštívily poutní místa Lasaletu a Lurdy. Letos máme v plánu navštívit další významná místa ve Francii. Remeš, Paříž, Orleáns, Never, Para le moniál a Cluny.

Odjezd z Přibyslavi v neděli 6. května v odpoledních hodinách

Návrat v sobotu 12 května odpoledne.

 

Program:

1. den. Odpoledne odjezd z Přibyslavi, cesta přes Česko a Německo do Francie.

2. den. Ráno příjezd do Remeše, prohlídka katedrály, místa korunovace mnoha francouzských králů. Přejezd do Paříže. Krátká okružní jízda centrem, v podvečer ubytování.

3. den. Další část prohlídky Paříže ( během těchto dvou dnů navštívíme nejvýznamnější památky Paříže – Eifellovku, Louvre, Montmantre, Notre Dame návštěva Kaple Zázračné Medailky (Kateřina Labouré) v Rue du Bac (latinská čtvrť), a další.

4. den. Ráno odjezd do Orleáns, místa spojeného s postavou sv. Jany, patronky Francie. Poté zastávka u zámků Blois a Amboise v údolí Loiry, večer příjezd do Nevers, ubytování.  

5. den. Ráno odjezd do Paray le Monial a do Cluny, prohlídka klášterů, návrat na ubytování v Nevers.

6. den. Pobyt v Nevers, místa působení a posledního odpočinku Lurdské vizionářky sv. Bernadetty, večer odjezd přes SRN.

7. den. Příjezd do ČR, do Přibyslavi odpoledne

 

Celou pouť organizuje cestovní kancelář Floria, Jana Bízka z Vodňan.

Cena zájezdu 7 000Kč

Cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 4 x ubytování v hotelu (2 – 3 lůžkové pokoje s příslušenstvím) ne F1, 4 x snídani, kompletní cestovní pojištění a průvodce.

 

Cena nezahrnuje: večeře a vstupné do památek

Doporučené kapesné: 50 Eur + večeře, které jsou dobrovolné jedna večeře kolem 12 až 15 Eur 4x

Na co nezapomenout: zpěvník, Platný pas nebo občanský průkaz, léky, deštník, osobní hyg. prostředky, jídlo sebou a mlsky. (6x nebudeme obědvat a večeřet)

Hlavně nezapomenout dobrou náladu!

Přihlásit se můžete do 31.března 2012

 

Závazné přihlášky se zálohou 2 000,- Kč, nebo celou platbu přijímám na adrese:

MÁLEK PETR  

Wolkerova 613, PŘIBYSLAV 582 22 

Tel. 732 842 617       e-mail malekp@zspribyslav.cz

 

Zájezdu bude předcházet informační schůzka, kde Vám budou zodpovězeny všechny dotazy, a obdržíte písemné pokyny k odjezdu.

 

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Jana Kořínková a v 17.15  v kostele křížová cesta.
 • V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše sv. v 8.00.
 • Ve středu a ve čtvrtek v dopoledních hodinách kněz navštíví naše nemocné.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povede mládež.
 • V sobotu  v 6.45 hod. z autobusového nádraží odjíždí autobus do Hradce Králové na diecézní setkání mládeže. Příspěvek na cestovné bude upřesněn. Zájemci se mohou hlásit v zákristii. V 13.30 hod. v kostele začíná předvelikonoční sv. smíření. Přijďte v čas!
 • Obřady Květné neděle zahájíme u socha Panny Marie obřadem žehnání ratolestí.  V 17.15 v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci, kteří chtějí o Květné neděli a velikonočním třídenní číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také na adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří chtějí přispět na velikonoční výzdobu kostela, mohou tak učinit v zákristii nebo na faře. Díky vaší štědrosti se daří kostel slavnostně vyzdobit.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku  a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme ochotným farníkům za pomoc při úklidu kostela.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

25.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

V. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč

Za farnost

 

Pondělí

 26.3. 2012

    

8.00 hod.

 

   

 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Za pana děkana Josefa Němce

 

Úterý

27.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Josefa Strašila, manželku a tři syny

 

 

Středa

28.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

29.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Romana Podrázského a rodiče

 

Pátek

30.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Flesarovy a tři syny

 

 

Sobota

31.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Stanislava Coufala, rodiče a vnučku Olgu

 

 

 

Neděle

1.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za farnost

Za Františka Bořila a duše v očistci

ŽIŽKOVO POLE

Upozornění:

 • Dnes v 15.00 hod. odpadá setkání manželů na faře. V 17.15  v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • pondělí na Slavnost sv. Josefa budou slouženy mše svaté v 8.00 hod. a v 18.00 hod. Je to církvi doporučený svátek.
 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou ministranti. V 19.00 na faře pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 13.30 hod. začátek jarního úklidu kostela. Kostel je nejen dům Boží, ale také dům, ve kterém se shromažďuje farnost. Svou pomocí můžeme přispět k jeho  zkrášlení. Na úklid zvu i ministranty: vycídíme liturgické předměty.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Jana Kořínková. V 17.15 v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci o farní pouť do Francie nechť se hlásí u pana Petra Málka st. Hlásit se je možné do Velikonoc. V případě malého zájmu bude zájezd zrušen.
 • Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé od 14-ti let na DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Setkání proběhne 31.3. v Hradci Králové. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii. V případě většího zájmu pojede autobus. Odjezd 31.3. v 6.45 hod. z autobusového nádraží.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku  a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

18.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 19.3. 2012

    

 8.00 hod.

18.00 hod.

   

 

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka

Za rodiče Peprníčkovy, jejich rody a duše v očistci

 

Úterý

20.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Josefa Havlíčka, jeho rodiče a pěstouny

 

 

Středa

21.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Jana a Františku Štefovy a rodiče z obojí strany

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

22.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rod Sejkorů, Pelikánů, Kasalů a Řezníčků

 

Pátek

23.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci

 

 

Sobota

24.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Musila a celý rod

 

 

 

Neděle

25.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

 

18.00 hod.

 

V. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci

Za farnost

 

Drazí farníci,

naše kostelní zrestaurované varhany byly komisí vybrány do každoroční soutěže Kraje Vysočina s názvem „Zlatá Jeřebina“. Anketa se skládá ze dvou oddílů, tím prvním je soutěž o nejlepší kulturní počin kraje, přibyslavské varhany  v kostele Narození sv.Jana Křtitele  jsou zařazeny do druhé částí ankety – Péče o kulturní dědictví.

Troufnu si říci, že počin zrestaurování přibyslavských varhan se díky všem zainteresovaným a s pomocí Boží velice vyvedl a právem si tak zaslouží svoji nominaci na tuto prestižní krajskou anketu. Máte-li chuť podpořit zrestaurované varhany, můžete tak učinit na následující adrese:

http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti.
 • V sobotu v 13.30 hod. ve farním sále začne duchovní obnova farnosti. Duchovní obnova je určena pro všechny věkové skupiny a povede ji P. Ladislav Novák z Polné. Součástí duchovní obnovy bude od 16.30 hod. svátost smíření a křížová cesta a v 17.00 hod. mše svatá.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.
 • Zrestaurované kostelní varhany byly zařazeny do 8. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Ceny  Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Ankety se účastní 60 kulturních počinů, realizovaných v roce 2011 na území Kraje Vysočina, a to v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.  Hlasovat pro kostelní varhany můžete na stránkách Kraje Vysočina „Zlatá Jeřabina“.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

11.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

III. NEDĚLE POSTNÍ

Za rod Mokrých , Lemperů a Janáčků

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

 

Pondělí

 12.3. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence

 

Úterý

13.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za rod Chalupů, Fišerů a Karlů

 

 

Středa

14.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Josefa a Aloisii Novotných, zetě Otakara, Jiřího a snachu Jarmilu

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

15.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Fišarovy a Slámovy

 

Pátek

16.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Lukáše Lehrla

 

Sobota

17.3. 2012

 

 

17.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.

 

 

 

Neděle

18.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Pospíchalovy a syna Jaroslava

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY