[metaslider id=11715]

Autor: Martin Ležák

Upozornění:

 • pátek v 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
 • V sobotu v 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Martin Zacha a Petra Jílková.
 • V boční lodi kostela je možné objednat fotografie z prvního svatého přijímání.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dary ve výši 5000 Kč na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

15.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání   

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

STŘÍBRNÉ HORY  

 

Pondělí

 16.7. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

Panny Marie Karmelské

Za Jana a Marii Musilovy, rodiče a ten rod     

 

Úterý

17.7. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

BEZE MŠE SVATÉ    

 

 

Středa

18.7. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Podrázských a Pavlu Šlerkovou   

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

19.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

BEZE MŠE SVATÉ    

 

 

Pátek

20.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Kalinu a rodiče   

 

 

Sobota

21.7. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Emilii a Františka Pometlovy, dceru Boženu, rodiče a sourozence

 

 

Neděle

22.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Annu Lánovou  

Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, děti a duše v očistci  

Za rodinu Novotnovu, Marii Vábkovou a ten rod    

Upozornění:

 • V 11.00 hod. v kostele přijmou křest Adéla a Vojtěch Klusáčkovi.
 • V sobotu v 9.30 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové příjme jáhenské svěcení Tomáš Fiala z Malé Losenice.
 • V boční lodi kostela je možné objednat fotografie z prvního svatého přijímání.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

8.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o požehnání a o dary Ducha Svatého  

Za rodiče Šrámkovy, dva syny a Jana Novotného

Za Jaroslava Prokeše, rodiče a ten rod  

 

Pondělí

 9.7. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za Františku a Václava Henzlovy, sestru Marii a duše v oč    

 

Úterý

10.7. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za Leopolda a Boženu Roseckých    

 

 

Středa

11.7. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Za Annu a Jana Novotných a duše v očistci  

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

12.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Koudelkovu    

 

 

Pátek

13.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Jarošovu a Břízovu  

 

 

Sobota

14.7. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Neděle

15.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Na poděkování za dar života a prosbou o požehnání

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

STŘÍBRNÉ HORY   

Upozornění:

 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 adorace před NSO.
 • V sobotu ve 12.00 hod. v kostele  si udělí svátost manželství Lucie Kasandová a Martin Ležák.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijmout křest Adéla a Vojtěch Klusáčkovi.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z velikonoc.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na finanční spoluúčast farnosti při obnově věže a bezbariérového vstupu pod věží činila 18900 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Josefa a Marii Bořilovy, děti, vnuka a celý rod

ŽIŽKOVO POLE  

 

Pondělí

 2.7. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše  očistci    

 

Úterý

3.7. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Svátek sv. Tomáše, apoštola

BEZE MŠE SVATÉ    

 

 

Středa

4.7. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Prokopa, opata

Za Boženu Lysou, rodinu Krchlerovu a Dohnalovu

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

5.7. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

(doporučený svátek)

Za rodiče Kasalovy a Jaroslava Sobotku   

 

 

Pátek

6.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Za rod Laštovičků a zetě Bohumila

 

 

Sobota

7.7. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Ladislava Řezníčka a celý rod

 

 

Neděle

8.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o požehnání a o dary Ducha svatého

Za rodiče Šrámkovy, dva syny a Jana Novotného

Za Jaroslava Prokeše, rodiče a ten rod  

Upozornění:

 • V pátek v 17.30 adorace před NSO.
 • V sobotu ve 14.00 hod. v kostele příjme křest Jonáš Málek.
 • Termín odevzdání přihlášek na dětský farní tábor se blíží ke svému závěru. Zájemci mohou odevzdávat přihlášky do neděle 1.7. 2012.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírky jsou určeny na finanční spoluúčast farnosti při obnově věže a bezbariérového vstupu pod věží.
 • Děkujeme za dary ve výši 6000 Kč určené na opravu věže a na potřeby farnosti.
 • Děkujeme pořadatelům z řad mládeže za provedení farního odpoledne minulou neděli.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

24.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE  

Za Aloisii Bořilovou, manžela, syna a celý rod

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

 

Pondělí

 25.6. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za rodiče Podrázských a syna Romana    

 

Úterý

26.6. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za Jiřího Strašila, rodiče a bratry    

 

 

Středa

27.6. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Na poděkování Pánu Bohu za všechny dary života

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

28.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Za Josefa Křesťana, rodiče, rod Hejkalů a Františka Tonnara  

 

 

Pátek

29.6. 2012

 

 

 

 8.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST PETRA A PAVLA

(doporučený svátek)

Za Vladimíra a Marii Sobotkovy, rodiče a ten rod

Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

 

 

Sobota

30.6. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče a sourozence

 

 

Neděle

1.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Josefa a Marii Bořilovy, děti a celý rod

ŽIŽKOVO POLE  

Upozornění:

 • Dnes odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě je připraven zábavný program pro děti a dospělé u příležitosti prvního sv. přijímání a konce školního roku. Srdečně jste všichni zváni.
 • Ve středu v Dolní Jablonné mše svatá. Budete to poslední středeční mše svatá na vesnicích před prázdninami. V případě příznivého počasí bude mše sv. sloužena v přírodním amfiteátru. Srdečně jste zváni.
 • V pátek v 17.30 adorace před NSO.
 • Na následující neděli připadá titulární slavnost našeho kostela – přibyslavská pouť. Při splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) lze získat plnomocné odpustky. Přijměte srdečné pozvání tuto krásnou slavnost.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z velikonoc.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z následující neděle budou určeny na finanční spoluúčast farnosti při obnově věže a bezbariérového vstupu pod věží.
 • Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na organizaci slavnosti Těla a Krve Páně a kteří jste se jí zúčastnili a tak veřejně vyznali víru v Krista mezi námi přítomného v eucharistii.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

17.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

12.00 hod.

 

 

II. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Za farnost

ČESKÁ JABLONNÁ – poutní mše svatá

 

Pondělí

 18.6. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany    

 

Úterý

19.6. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za Jarmilu Holubovou, Květu Havlíčkovou a Boženu Tománkovou   

 

 

Středa

20.6. 2012

 

  

  7.30 hod.

19.00 hod.

 

 

 

Za Aloisii Fikarovou

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

21.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Za Márii Močubovou, dva bratry a rodiče

 

 

Pátek

22.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody

 

 

Sobota

23.6. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Josefa a Marii Čejkovy a syna Josefa

 

 

Neděle

24.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za Aloisii Bořilovou, manžela, syna a celý rod

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

Upozornění:

 • V průběhu týdne si můžete zapisovat intence na II. pololetí roku 2012.
 • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na první sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 17.30 adorace před NSO .
 • sobotu v 8.30 hod. na faře ministrantská schůzka. Na závěr schůzky opékání buřtů. V 11.30 hod. v kostele přijme křest Ester Syberová. V 13.30 hod. v kostele nácvik prvokomunikantů a rodičů a následně svátost smíření pro  děti a rodinné příslušníky.
 • V neděli při mši sv. v 9.30 hod. první svaté přijímání. Sraz prvokomunikantů a asistence v 9.00 hod. na faře. Odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě je připraven zábavný program pro děti a dospělé u příležitosti prvního sv. přijímání a konce školního roku. Srdečně jste všichni zváni.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

10.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ  

BEZE MŠE SVATÉ

Za farnost

BEZE MŠE SVATÉ

 

Pondělí

 11.6. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

Památka sv. Barnabáše, apoštola

Za rodiče Kárníkovy, ten rod, za Jana Řezníka a ten rod   

 

Úterý

12.6. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za dr. Otakara Kohouta a manželku Ludmilu   

 

 

Středa

13.6. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Za Miloslavu Solivarovou a Viktora Dopitu

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

14.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Kamarádovy, tety Marii a Annu, rodinu Moravcovu a Vondrovu

 

 

Pátek

15.6. 2012

 

 

 8.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a dar života

Za rodinu Věženských a duše v oč.  

 

 

Sobota

16.6. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

Za Marii Syberovou, manžela a oba rody

 

 

Neděle

17.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

12.00 hod.

 

II. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ – Za farnost

ČESKÁ JABLONNÁ – poutní mše sv.

Upozornění:

 • Dnes po první i druhé mši sv. na faře zápis intencí na II. pololetí roku 2012.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na první sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace před NSO . V 19.30 hod. ve farním sále setkání kněze s rodiči prvokomunikantů.
 • V sobotu v 11.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Miloš Pařil a Kristýna Musilová. V sobotu dopoledne na farní dvůr můžete nosit květiny na výzdobu oltářů na Boží Tělo.   
 • V 7.15 hod. od fary odjezd ministrantů, kteří se přihlásili na fotbalový turnaj do Velké Losenice. S sebou si vezměte vhodnou sportovní obuv a oblečení.
 • V neděli bude sloužena jedna mše sv. v 9.00 hod. ze slavnosti Těla a Krve Páně a bude spojena s eucharistickým průvodem městem. Liturgii bude předsedat Mons. Pavel Boukal, kancléř. Sraz ministrantů a družiček v 8.30 hod. na faře. Prosím maminky, aby vypravily dcery za družičky. Srdečně zvu vás i vaše známé na tuto krásnou slavnost.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka  určená na potřeby diecéze vynesla částku 9 572 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 • Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům, kteří se podíleli na realizaci Noci kostelů 2012 v Přibyslavi.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

3.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu Novotných a Veselých

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

 

Pondělí

 4.6. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za Věru a Antonína Vavrouchovy a rodiče z obojí strany  

 

Úterý

5.6. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Za Vlastu a Jaroslava Mášovy, jejich rody a duše v očistci  

 

 

Středa

6.6. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Velínovy, děti a rodiče z obojí strany

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

7.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Linhartovu, Zadákovu a syny

 

 

Pátek

8.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Huška, rodiče a bratra Stanislava

 

 

Sobota

9.6. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Za Marii a Jana Kasalovy, rodiče a sourozence

 

 

Neděle

10.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.00 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST TĚLA A KRVA PÁNĚ

BEZE MŠE SVATÉ

Za farnost

BEZE MŠE SVATÉ

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Helenka Kamarádová. V 18.00 hod. v kostele májová pobožnost. Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
 • V úterý a ve čtvrtek od 18.00 hod. poslední májové pobožnosti.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Ve 13.00 hod. pokračuje příprava na první sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace před NSO . Ve 20.00 hod. začátek programu Noc kostelů. Bližší informace o programu získáte na venkovní nástěnce a na webových stránkách farnosti.
 • sobotu od 8.30 do 15.30 hod. setkání prvokomunikantů na faře. V 11.30 hod. v kostele uzavřou sňatek Radek Sikora a Petra Janáčková.
 • V neděli po ranní i druhé mši svaté na faře zápis intencí na II. pololetí roku 2012. Při druhé mši sv. příjme křest Matouš Zrzavý.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze a bude za tímto účelem odeslána. Zároveň dnes naposledy při odchodu z kostela naposledy budou prodávat magnetky na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Cena jedné magnetky činí 50 Kč.
 • Děkujeme organizátorům ze Dvorku za milé přijetí a za pohoštění poutníků.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

27.5. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Za rodinu Kamarádovu, Moravcovu a Františka  Janečka

Za Jana Rázla, rodiče a snachu

Za farnost

 

Pondělí

 28.5. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků

 

Úterý

29.5. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za Jana a Bohumila Roseckých, rodiče a sourozence

 

 

Středa

30.5. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Zdislavy

Za Václava Henzla a jeho rodinu

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

31.5. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek Navštívení Panny Marie

Za dr. Otakara Lišku sestru Miloslavu

 

 

Pátek

1.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Justina, mučedníka

Za Josefa a Marii Novotných, oboje rodiče a duše v oč.

 

 

Sobota

2.6. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Jaroslava Stehlíka z Utína a celý rod

 

 

Neděle

3.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za Otakara Veselého

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

Drazí,

v pátek 1.června Vás srdečně zveme do kostela Narození sv.Jana Křtitele v Přibyslavi, kde se uskuteční první ročník již tradičního celorepublikového projektu Noc kostelů 2012.

Na jaký program se v naší farnosti můžete těšit? 

20:00 – 21:30: Izrael očima pana MUDr.Zdeňka Sadílka (cestopisno-duchovní přednáška o jeho zážitcích ve Svaté zemi)

21:30 – 24:00: prohlídka zrekonstruované gotické věže v blízkosti kostela (noční prohlídka spojená se slavnostním otevřením, poutavým výkladem a působivým nočním výhledem na noční krajinu Vysočiny); v případě zájmu do 24 hodin

23:00 – 24:00: vystoupení smíšeného pěveckého sboru Jasoň (Havlíčkův Brod)

 

Podrobnosti naleznete níže v přiloženém plakátku.

 

 

Upoornění:

 • Dnes přijme křest Michal Musil. V 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 18.00 hod. v kostele svatodušní novéna.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na první sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 18.00 hod. svatodušní novéna  a v 18.30 hod. mše svatá za živé i zemřelé přibyslavské ministranty. Po mši sv. setkání ministrantů ve farní stodole.
 • V sobotu májové putování do Dvorku k obrazu Panny Marie Pomocnice křesťanů, kde bude májová pobožnost. Společný odchod v 9.30 hod. od kostela. Srdečně zvou pořadatelé ze Dvorku.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele křest Helenky Kamarádové. Pro mládež je na nedělní odpoledne připraven cyklistický výlet. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. V 18.00 hod. v kostele májová pobožnost. Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na potřeby diecéze a bude za tímto účelem odeslána. Zároveň se příští neděli při odchodu z kostela naposledy budou prodávat magnetky na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Cena jedné magnetky činí 50 Kč.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč na potřeby farnosti. Děkujeme také za materiální dary.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

20.5. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za Tomáše Řezníka

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 21.5. 2012

      7.30 hod.

   

 

 

Za rodiče Svobodovy a dva syny

 

Úterý

22.5. 2012

 

  

18.30 hod.

 

 

Za rodiče Sobotkovy, Peřinovy, Cinkovy, Dajčovy a duše v očistci

 

 

Středa

23.5. 2012

   

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za Vlastu a Jaroslava Fruhbauerovy

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

24.5. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za rod Hladíků a Machů

 

 

Pátek

25.5. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za živé i zemřelé přibyslavské ministranty

 

 

Sobota

26.5. 2012

  

7.00 hod.

 

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Za rodiče Sobotkovy a Kamarádovy

 

 

Neděle

27.5. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Za rodinu Kamarádovu, Maravcovu a Frant. Janečka

Za Jana Rázla a jeho rodiče

Za farnost