[metaslider id=11715]

Umělecký kovář Petr Štáfl o křížové cestě, která je od soboty 11. března 2023 díky ochotníkům vztyčena na svém místě na cestě mezi Hesovem a Uhry.

Když mne oslovil Přibyslavský pan farář Pavel Sandtner, zda-li bych vytvořil návrh křížové cesty, která by vedla po polní cestě z vesnice Hesov ke kříži mezi vesnicemi Uhry a Dvorek, jenž jsem vykoval přibližně o rok dříve, byl jsem velmi nadšen, jelikož téma křížové cesty jsem si již dlouho přál zpracovat.
Jako velkou výzvu jsem vnímal i to, že jsem dostal naprosto volnou ruku ve výtvarném zpracování a nebyl jsem ničím omezen, což je pro výtvarníka to nejlepší, co může být. Během několika dní jsem nakreslil pár skic, plus jsem vykoval několik modelů pro lepší představu, z nichž jsme po vzájemné domluvě s panem farářem vybrali ten, který se realizoval.

foto Marie Pleslová
(první ze zastavení, které bylo na křížové cestě umístěno)

Křížové zastavení je vytvořeno jako tradiční socha, tudíž sokl, na kterém stojí vlastní figura, avšak celkové zpracování je velmi originálně řešeno. Sokl je tvořen třemi kovovými pláty, které mají u každého zastavení jinou výšku a rozložení, aby sokl nepůsobil pouze jako ,,nosný“ prvek sochy, ale byl součástí díla a byl v něm pohyb a dynamika. Odstupňování jednotlivých plátů představuje stoupání na horu Golgotu, tři pláty značí trojjedinost Boha. Z tohoto podstavce stoupá kovaná figura, která je v ostrém kontrastu s masivní podstavou, která představuje zemskou tíži, a jemná postava značí odpuštění a nanebevstoupení. Stylizovaná postave je vykovaná z jednoho kusu materiálu, a u každého zastavení je pouze jedna jediná, a to z toho důvodu, že divák má vést dialog s onou postavou, a tvořit si dva tisíce let starý příběh.

Celá křížová cesta je zpracovaná tak, že má přírodu doplňovat, nikoliv z ní násilně čnít.

Křížová cesta bude slavnostně požehnána na Květnou neděli 2. dubna 2023. Poutníci vyrazí od hesovské Savencie v 15.00 hodin. Slavnost bude zakončena pohoštěním u kříže mezi Uhrami a Dvorkem. Křížovou cestu požehná diecézní biskup Mons. Jan Vokál.

...