[metaslider id=11715]

2015-03-28_Diecezko1V sobotu 28. března 2015 se uskutečnilo v Hradci Králové Diecézní setkání mládeže, kterého se účastnilo více než 750 lidí, z toho i 12 mladých z naší farnosti.

Dopolední program ve Filharmonii byl zahájen slovem biskupa Jana Vokála a pověřením sedmnácti nových vikariátních zástupců.

Mottem Světového dne mládeže „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“, se zabýval v katechezi Mons. Tomáš Holub, který nás varoval, aby naše srdce nebylo zažloutlé, scvrklé, uvadlé a plné obav z toho, na co si dát pozor, abych něco nezkazil. Řekl, že se „srdce stává čisté tím, že hoří“, protože plamen je něco, co očišťuje a spaluje všechno zlé. Zmínil i to, že když klekneme před eucharistii, „vzniká životodárný vztah, který naše srdce zapaluje.“

2015-03-28_Diecezko2Po dopoledním programu měli účastníci možnost navštívit řeholní cukrárnu, zasportovat si, vyrobit hostii, zajít si na množství tematických přednášek, ke svátosti smíření nebo na tichou adoraci.

V rámci přípravy na Národní eucharistický kongres se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie společná adorace a poté eucharistický průvod po Velkém náměstí do katedrály Svatého Ducha, ve které setkání mládeže vyvrcholilo mší svatou. Při ní prožili mladí lidé důležitý okamžik bohoslovce Jendy, který přijímal službu akolyty. Otec biskup Jan v homilii řekl, že jedině Bůh nás chce a může učinit opravdu šťastnými a vyzval mladé, aby svůj život založili na lásce ke Kristu.

K XXX. světovému dni mládeže poslal papež František poselství, které naleznete na: http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/poselstvi-papeze-frantiska-k-svetovemu-dni-mladeze-2015/

Veronika Lehrlová

1 comment

Odpovědět