V sobotu proběhne Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku. Sraz koledníků ve 13.00 u skautské klubovny na farní zahradě. Tříkrálové pokladničky pro okolní obce budou připraveny k předání od neděle 31. 12. (v kostele po bohoslužbách). Informace v místních sdělovacích prostředcích a u Michaela Omese.

V neděli od 16.00 jste zváni na Tříkrálový koncert a po něm od 17.00 na vánoční punč.

Více informací i QR kód pro platbu najdete na plákátu: plakát_trikralova_sbirka_a_koncert_2024