Termín: 7.-13.7.2024
Řeka: Nežárka + Lužnice 
Cena: 1 400 Kč (záloha 700 Kč)
 
Přihlásit se lze do 30. 6. 2024.
 
Hlásit se můžete následovně:
1. zaplatit na účet (do zprávy napsat jméno - popřípadě vypsat všechny jména osob)
2. SMS či telefonem: 739 165 841 
3. osobně
4. přes FB
 
Krásné léto! 
Jana Hrubá