AKTUALIZACE: Velmi se omlouváme, ale z technických důvodů nebude vysílána online mše svatá ze slavnosti Seslání Ducha svatého 19. 5.

Sledovat online můžete bohoslužbu ze slavnosti Nejsvětější Trojice, kdy prvokomunikanti přijmou poprvé Tělo Kristovo, na Studio Baptista - Farnost Přibyslav - YouTube.