[metaslider id=11715]

Na Slavnost všech svatých (neděle 1. 11. ) můžete sledovat online bohoslužbu z našeho farního kostela na YouTube v 9.30 hodin.

V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (pondělí 2. 11.) bude bohoslužba přenášena taktéž online v 18.00 hodin. Na památku všech zemřelých bude virtuálně připojena i předtočená modlitba na hřbitově.

Na kabelové TV potom bude možnost bohoslužby shlédnout ze záznamu o den později – tedy nedělní bohoslužbu 2. 11. v 18.00 a pondělní bohoslužbu 3. 11. v 18.00.

You might also like

Adorace online – 9. 1. v 19.30
Více
Adorace online – 9. 1. v 19.30
Více
Adorace online – 23. 1. v 19.30
Více
Dušičkové odpustky po celý listopad
Více
Páteční slovo – poprvé 22. ledna v 19.30
Více

...