[metaslider id=11715]

Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti 15 osob jsou povolené již od 24. dubn 2020. Mění se tedy původní datum, které bylo stanoveno až na pondělí 27. dubna.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

– V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

– Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

– Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

– Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

– Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

– Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

– Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

– Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

– Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

– Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

– Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

– Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200424bohosluzby-za-ucasti-15-osob-jsou-povolene-jiz-od-24-dubna

You might also like

Pravidla pro účast na bohoslužbách pro přibyslavskou farnost
Více
Přímý přenos nedělní bohoslužby 22. 3. v 9.15 (bez účasti lidu)
Více
Znovuobnovení bohoslužeb
Více
Světlo Kristovo! Velikonoční výzva
Více
Odkaz na přímý přenos bohoslužby – Květná neděle 5. 4. 2020 v 9.30
Více

...