Ohlášky

Upozornění

 • Dnes od 13.00 hod. ve sportovní hale vánoční turnaj ve fotbale. Fotbalový turnaj je určen pro žáky II. stupně ZŠ. V 15.00 hod. setkání žen na faře
 • V pondělí v 7.00 rorátní mše svatá pro děti i dospělé.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. adorace . Od 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši svaté budou vyhodnoceni ministranti za svou službu. V 19.15 hod. setkání Pastorační a ekonomické rady na faře.
 • V sobotu v 9.00 hod. adventní mše svatá v pečovatelském domě. V 13.30 v kostele začne předvánoční zpovídání. Využijte této příležitosti k dobré duchovní přípravě na Vánoce! Přijďte v čas! V kostele bude přítomen prodejce křesťanské literatury.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.30 hod. společná modlitba rodičů za děti. V 18.30 na faře slavnostní večeře mládeže. Mladí jsou zváni k společné modlitbě i k slavnostní tabuli.
 • Zájemci o přijetí svátosti biiřmování, kteří splňují podmínky k přijetí svátosti biřmování, se mohou zapisovat v zákristii. Zájemce musí dosáhnout alespoň 14 let věku. První setkání je stanoveno na sobotu 10.1. 2009 v 9.30 hod. na faře. Bližší informace získáte ve farním listu.
 • Prosím maminky ministrantů, aby svým synům vyprali a vyžehlili ministrantské oblečení.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
14.12. 2008
3. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za JosefaKonfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
Za Františka Šímu a rodiče
Pondělí –
15.12. 2008
7.00 Za rodinu Kunstárovu
Úterý –
16.12. 2008
18.00 Za rodiče Oulehlovy, syna Karla a Pavla Souška
Středa –
17.12. 2008
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Boží ochranu a požehnání pro Káju a rodiče
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek –
18.12. 2008
18.00 hod. Za kamaráda Láďu a jeho rodinu
Pátek –
19.12. 2008
18.00 Za rodiče Rázlovy a syna
Sobota –
20.12. 2008
7.00 hod.
9.00 hod
Za Marii Blažkovou, sestru Ludmilu a rodiče
MŠE SVATÁ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ
Neděle –
21.12. 2008
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Na pondělí připadá Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU. Je to církví doporučený svátek. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek po mši svaté jste zváni na biblickou hodinu.
 • V pátek na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. adorace . Od 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši svaté setkání mládeže na faře.
 • V neděli od 13.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční vánoční turnaj ve fotbale. Fotbalový turnaj je určen pro žáky II. stupně základní školy.
 • Děti a mládež mají u bočního otáře připravené adventní snažení.
 • Zájemci o přijetí svátosti biiřmování, kteří splňují podmínky k přijetí svátosti biřmování, se mohou zapisovat v zákristii. Zájemce musí dosáhnout alespoň 14 let věku. První setkání je stanoveno na sobotu 10.1. 2009 na faře. Bližší informace získáte ve farním listu.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč. na potřeby farnosti.
 • Sbírka z minulé neděle činila 10 672 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
7.12. 2008
2. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Václava Matějíčka
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
8.12. 2008
SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU
7.00 hod.
18.00
Na úmysl dárce
Za manželé Matějkovy
Úterý –
9.12. 2008
18.00 Za rodiče Pospíchalovy, oboje rodiče a zetě Jaroslava
Středa –
10.12. 2008
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Otakara Veselého, oboje rodiče a zetě Jiřího
OLEŠENKA
Čtvrtek –
11.12. 2008
18.00 hod. Za Marii Mášovou a duše v očistci
Pátek –
12.12. 2008
16.30 Za Františku a Antonína Kulhánkovy a ten rod
Sobota –
13.12. 2008
PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
7.00 hod. Za manželé Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Neděle –
14.12. 2008
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Konfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
Za Františka Šímu a rodiče

Upozornění

 • Dnes po ranní i druhé mši svaté zápis intencí na první pololetí roku 2009. Zároveň můžete shlédnout výstavu betlémů. Mládež je zvána k poradnímu setkání na faru.
 • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na 7.00 hod. Rorátní mše svaté jsou určeny pro děti i rodiče. Děti, které chtějí chodit na rorátní mše svaté a nemají lucernu z loňského roku, ji obdrží v zákristii.
 • Dnešním dnem vstupujeme do adventu, který máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Naše děti zvu k adventnímu putování do Betléma. V zákristii je nejen pro děti připraven adventní kalendář. Podle návodu vyplněný kalendář věnujeme o dětské půlnoční mši svaté.
 • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 15.30 hod. adorace a svátost smíření a od 16.30 hod. dětská mše svatá, na kterou přijde svatý Mikuláš a obdaruje hodné děti. Hodné děti se poznají podle toho, že připraví malý dárek, který o Vánocích věnují starším lidem. Dárek ponesou v obětním průvodu.
 • V sobotu 6.12. v 9.00hod. ministrantská schůzka.
 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč. na potřeby farnosti.
 • Sbírka z dnešní neděle je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
30.11. 2008
1. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Na úmysl dárce
Za manžele Hradovy a dceru Věru
Za farnost
Pondělí –
1.12. 2008
7.00 hod. Na úmysl dárce
Úterý –
2.12. 2008
18.00 Za rodiče Novotných, jejich rodiče z obojí strany, příbuzné a duše v očistci.
Středa – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE

3.12. 2008
7.30 hod.

18.00 hod.

Za rodiče Pohlovy

NOVÉ DVORY

Čtvrtek –
4.12. 2008

18.00 hod.

Za rodinu Elfmarkovu, Háderovu a duše v očistci

Pátek –
5.12. 2008
16.30 Za děti a mládež
Sobota –
6.12. 2008
PAMÁTKA SV. mIKULÁŠE, BISKUPA
7.00 hod. Za Lubomíra Růžičku a duše v očistci
Neděle –
7.12. 2008
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Václava Matějíčka
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. dětská mše svatá. Od pátku 28.11. do soboty 29.11. se uskuteční noční putování mládeže havlíčkobrodského vikariatu.
 • V sobotu 29. 11. v 9.00 hod. bude na faře ministrantská schůzka. V sobotu od 13.00 do 17.00 a v neděli od 9.00 do 12.00 na faře můžete shlédnout výstavu betlémů. Výstavu betlémů zahájí v sobotu ve 13.00 hod. vystoupení houslového kvarteta. Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků.
 • Následující nedělí vstupujeme do doby adventní. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce, které si přinesete. V neděli po druhé mši svaté začne zápis intencí na 1. pololetí roku 2009. Po druhé mši svaté Fórum mládeže.
 • Zájemci o návštěvu opery Carmen v Janáčkově divadle v Brně, která se uskuteční 31. 1. 2009 se musí nahlásit do 30.11. 2008 u paní Lehrlové, aby mohla zajistit lístky.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Biblické dílo jste podpořili částkou 3200 Kč. Zaplať Pán Bůh všem dárcům.
 • Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
23.11. 2008
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy a celý rod
Za Jana a Marii Pometlovy, syny Jana a Karla
Za farnost
Pondělí –
24.11. 2008
7.30 hod. SLAVNOST SV. KLIMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA

MŠE SVATÁ NEBUDE

Úterý –
25.11. 2008
18.00 Za Marii Rutovou a rodiče z obojí strany
Středa –
26.11. 2008
7.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče prokešovy, jejich rodiče a sourozence

DOLNÍ JABLONNÁ

.
Čtvrtek –
27.11. 2008
18.00 hod. Za rodinu Strašilovu
Pátek –
28.11. 2008
18.00 Za rodinu Královu a Valečkovu
Sobota –
29.11. 2008
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za sestry Fraňovy, jejich manžely a duše v očistci
Neděle –
30.11. 2008
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Na úmysl dárce
Za manželé Hradovy a dceru Věru
Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. setkání mládeže na faře.
 • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře a v 17.30 hod. modlitba rodičů za děti.
 • Farní kalendáře jsou i nadále kdispozici u východů z kostela.
 • Na základě doporučení pastorační rady farnosti je na 31.1. 2009 naplánována návštěva opery Carmen v Janáčkově divadle v Brně. Zájemci se musí nahlásit do 30.11. u paní Lehrlové, aby mohla zajistit lístky.Bližší informace získáte z plakátku, který je umístěn na venkovní nástěnce. Děkujeme za pochopení.
 • Po celý týden je P. Zdeněk Kubeš na exerciciích. Odpadá výuka náboženství pro 1. a 3. ročník.Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pavel Sandtner.
 • Ve dnech 28 . a 29. listopadu se uskuteční noční putování mládeže havlíčkobrodského vikariátu. Zájemci z řad mládeže se mohou hlásit u Aničky Henzlové do 23.11. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na diecézní charitu činila 12 463 Kč. Zaplať Pán Bůh všem dárcům.
 • Děkujeme ženám za přípravu pohoštění pro naše nemocné.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
9.11. 2008
  SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
  8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Pelikána, vnuka Martina a duše v očistci
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
10.11. 2008
7.30 hod. PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
Úterý –
11.11. 2008
  PAMÁTKA SV.MARTINA, BISKUPA
  18.00hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa –
12.11. 2008
  PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  7.30 hod.
18.00 hod.
Za rodinu Kunstarovu
MŠE SV. NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek –
13.11. 2008
  PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
  18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek –
14.11. 2008
14.00 hod.
18.00 hod.
Pohřeb pana Miloslava Kasala z Nových Dvorů
Za rodinu Bártovu, Matouškovu a Pometlovu
Sobota –
15.11. 2008
  PAMÁTKA SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČ. CÍRKVE
  8.00 hod. Za Marii Friedlerovou, manžela a rodiče Kamarádovy
Neděle –
16.11. 2008
  33.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Flesarovy a tři syny
Za Karla Smejkala, dceru Marii, vnučku, rod Fišarů, Matoušků,Kramerů a duše v očistci
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Po nedělní večerní mši svaté (2. 11.) bude následovat pobožnost na hřbitově.
 • Ve čtvrtek po mši svaté adorace před NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání. Po adoraci bude následovat biblická hodina.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Při této návštěvě nemocní mohou požádat o udělení sv. pomazání nemocných. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. dětská mše svatá. Během adorace je možné přistoupit ke svátosti smíření. Po mši sv. setkání mládeže na faře.
 • V sobotu 8.11. při mši sv. v 8.00 hod. bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. Prosím motorizované farníky o pomoc při dopravě nemocných. Po mši sv. jsou všichni spolu s doprovodem zváni na faru k přátelskému posezení.
 • V neděli v 15.00 hod. setkání žen na faře.
 • V zákristii si předtlatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.
 • Farní kalendáře je možné zakoupit u východů z kostela. Náklady na jeden kalendář činí 68 Kč.
 • Na základě doporučení pastorační rady farnosti je na 31.1. 2009 naplánována návštěva opery Carmen v Janáčkově divadle v Brně. Zájemci se musí nahlásit do 30.11. u paní Lehrlové, aby mohla zajistit lístky. Děkujeme za pochopení.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z této neděle je určena na potřeby diecézní charity.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
2.11. 2008

8.00 hod.

9.30 hod.

17.00 hod.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Za farnost

Na úmysl papeže

Za všechny zemřelé

Pondělí –
3.11. 2008
7.30 hod. Za nemocné, opuštěné, strádající
Úterý –
4.11. 2008

18.00hod.

PAMÁTKA SV.KARLA BOROMEJSKÉHO

Za rodiče Moravcovy, Františka Janečka a tety Aničku a Marii

Středa –
5.11. 2008
7.30 hod.

18.00 hod.

Za zemřelé spolupracovníky a duše v očistci

Česká Jablonná

Čtvrtek –
6.11. 2008
18.00 hod. Za Stanislava Bártu a celý rod
Pátek –
7.11. 2008
18.00 hod. Za Marii a Josefa Kasalovy a celý rod
Sobota –
8.11. 2008

8.00 hod.

Sobotní památka Panny Marie

Za rodinu Šmídovu

Neděle –
9.11. 2008

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY

Za farnost

Za Josefa Pelikána, vnuka Martina a duše v očistci

Žižkovo Pole