Aktuality

V předvečer svého svátku navštívil svatý Mikuláš náš farní kostel. Pan farář připomněl dětem, že i svatý Mikuláš oblékal Boží roucho, stejně jako Mikuláš dnes zdobný ornát.

Kostel Pražského Jezulátko vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti. Letošní téma je „Dary narozenému králi“. Výtvarná soutěž je určena pro děti 4-15 let (tři věkové kategorie) a trvá do 17. prosince 2021. Zaslaná díla musí splňovat tyto parametry: