[metaslider id=11715]

Pozvánky

Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 10. 1. 2009
Sraz účastníků na farním dvoře ve 13.00
Zejména prosím o posílení skupinky koledníků, náročné je zajišťovat sbírku v některých místních částech Přibyslavi, kde se nedaří zorganizovat tříkrálové koledníky z místních dětí a dospělých. Z těchto důvodů bývá sbírka rozšířena i na neděli (11.1.)
Děkuji za spolupáci
Michael Omes

Na svátek sv. Štěpána se uskuteční již třetí vánoční setkání pod názvem „Zpívejme všichni koledy“.

Přijďte si s námi zazpívat koledy ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 26. prosince 2008 od 19-ti hodin.

V tuto dobu se také můžete přijít podívat na Betlém, který bude jako obvykle postaven v boční lodi našeho farního chrámu.

 

Pokud byste měli zájem podílet se na přípravě tohoto setkání, tzn. zapojit se zpěvem nebo hrou na nějaký hudební nástroj, jste srdečně zváni.

Pro více podrobností nás kontaktujte buď osobně, nebo e-mailem na adresu varhany.pribyslav@seznam.cz.

Karel Březina a Marie Zrzavá

 

 

 

 

Římskokatolická farnost Přibyslav
Vás zve na faru

v sobotu 29.11.2008 od 13.00 do 17.00

v neděli 30.11.2008 od 9.00 do 12.00

K Ježíškovi do Betléma

Výstavu zahájí ve 13.00 „Přibyslavské houslové kvarteto“ a po té František Košťál.

Mimo jiné se na Vás těší paní Henzlová s perníky, pan Tesař se svými betlémy a pan Koráb s flašinetem.

V neděli v 9.00 zazpívají manželé Sejkorovi ze Žďáru n. Sázavou.

Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků.

V sobotu je zároveň možné navštívit od 14.00 vánoční prodejní výstavu v prostorách městské radnice.

Jak možná víte, v Příchovickém kostele se dělala nová omítka, a tak bylo potřeba demontovat veškeré lavice a oltáře. Práce je již hotová, ale je potřeba dát kostel do původního stavu.
A proto, kdo se nebojíte práce, ale i vy ostatní, co máte kladný vztah k Příchovicím, máte jedinečnou šanci se zapojit do dění při zvelebování kostela. Jedná se hlavně o prodloužený víkend 15. – 17. listopadu.
Všichni jste srdečně zváni přiložit ruku k dílu.

Za všechny z fary v Příchovicích Verča Lehrlová

Více na: krizovatka.signaly.cz