Stalo se

Zhruba po půlroční přestávce byli dnes, 4. 10. 2020, pozváni všichni farníci na farní kávu. Počasí nám přálo, proto jsme se mohli sejít venku na farní zahradě a ve stodole. Atmosféra byla báječná, děkujeme všem, kteří přišli.

Již po páté se farní tábor konal v Brtnici, tento rok to bylo ale jiné, protože poprvé rodiče děti na tábor přivezli sami, předchozí roky, jsme na tábor jezdili společně. Tábor se konal od 15. do 21. srpna. A já doufám a pevně věřím, že si ho děti užily i letos.

V sobotu 10. 3. 2018 se konala duchovní obnova pro farnost pod vedením Jáchyma Jaroslava Šimka, opata želivského kláštera. Opat Jáchym obnovu zakončil mší svatou slouženou za zdraví otce Pavla. Po této bohoslužbě byla ještě vystavena Nejsvětější svátost oltářní, čímž se naše farnost zapojila do pastorační aktivity 24 hodin pro Pána. Více na fotkách…