Stalo se

V sobotu 10. 3. 2018 se konala duchovní obnova pro farnost pod vedením Jáchyma Jaroslava Šimka, opata želivského kláštera. Opat Jáchym obnovu zakončil mší svatou slouženou za zdraví otce Pavla. Po této bohoslužbě byla ještě vystavena Nejsvětější svátost oltářní, čímž se naše farnost zapojila do pastorační aktivity 24 hodin pro Pána. Více na fotkách…

Do věčného života povolal Pán Ježíš Kristus svého věrného služebníka a obětavého kněze. Rozloučení proběhne při mši svaté v sobotu 11. 2. 2017 v 10:30 hod. ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Poté budou jeho tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově.