Stalo se

Do věčného života povolal Pán Ježíš Kristus svého věrného služebníka a obětavého kněze. Rozloučení proběhne při mši svaté v sobotu 11. 2. 2017 v 10:30 hod. ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Poté budou jeho tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Ve dnech 25. 7. – 29. 7. 2016 se konal podruhé Přífarní tábor na přibyslavské faře. Děti se na faře scházely každý den od 8 hodin a domů se rozešly v pět hodin. Během dne jsme dělali různé aktivity a hráli různé hry.