Stalo se

V neděli 21. února 2016 na faře symbolicky zahořel plamen, který zapálil jáhen-kadeřník Mgr. Jan Špilar. Během odpolední postní obnovy s názvem „Jak hořet a nevyhořet“ Jan Špilar vtipně a poutavě vyprávěl před zaplněným sálem, četl z Bible, vykládal text, vysvětloval příběhy a povzbuzoval na cestě k Bohu. Díky za to.

Fotogalerie

2016-02-21_Duch_obnova_Spilar12016-02-21_Duch_obnova_Spilar2

 

 

 

Text a foto: Marie Zrzavá

V sobotu 6. února 2016 přibyslavská fara hostila už 5. farní karneval. Sál postupně zaplnilo 50 nápaditých masek. Na úvod nás přišel pozdravit o. Filip, který zdatně zastoupil našeho o. Pavla. Je dobré si (nejen dětem) připomínat, co je smyslem karnevalu, proč a kdy ho slavíme. Celé odpoledne nás písničkami z pohádek provázel p. Sejkora. Pro větší i menší děti jsme nachystali hry a bohatou tombolu tak, aby se letos dostalo na každého a nikdo neodešel s prázdnou. Za přinesené dobroty do občerstvovacího koutku také patří všem, kdo se na nich podíleli, velký dík.

Věřím, že všichni, kdo na karneval přišli, si ho pěkně užili.

Za organizátory Karin Jajtnerová

Fotogalerie

Foto: Milan Kachlík

V neděli 31. ledna slaví svátek sv. Jan Bosko. K této příležitosti byla v kostele instalována výstava o jeho životě, která byla vytvořena v loňském roce v rámci výročí 200 let od jeho narození. Do našeho kostela ji zapůjčilo Salesiánské hnutí mládeže a bude zde k dispozici do neděle 14. února 2016.

Ve spolupráci s odborníky bylo vytvořeno 9 celobarevných „Roll-up“ bannerů, které formou kreslených obrázků doplněných o krátké texty poutavě představují život Dona Boska. Výstava je zaměřena zejména pro děti, ale bezpochyby zaujme i dospělé.

„Jan Bosko byl mužem velké víry a autentičnost modlitby vidí především v osobním rozhodnutí měnit sebe. Věděl, že nemůže věrohodně předávat hodnoty evangelia, jestliže je nejprve nežije sám. Toužil především po spáse duší mladých lidí, které mu Hospodin svěřoval. Svým životem ukazoval všem, jak je důležité zapálené a milující srdce.“

Těmito slovy začíná úvodní banner výstavy o životě Dona Boska. Více v následující fotogalerii či přímo v kostele.

Fotogalerie:

Text a foto: Marie Zrzavá

Od začátku tohoto liturgického roku nám kněží nabízí novou příležitost, kdy se můžeme pravidelně setkávat s živým Ježíšem v Eucharistii. Každou neděli od 14:30 hod. je v kostele krátká pobožnost se zpívanými litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, se zásvětnou modlitbou a závěrečným slavnostním svátostným požehnáním.

Fotogalerie

Text a foto: Marie Zrzavá

Na webových stránkách města Přibyslav jsou zveřejněny fotky z Tříkrálové sbírky v Přibyslavi a v okolních obcích, která proběhla v sobotu 9. ledna 2016.

Tentýž den navečer se také konal tradiční Tříkrálový koncert ve farním kostele, na kterém vystoupili Michaela Štefáčková, Ondřej Štefáček (zpěv), Pavla Ondráčková (flétna), Lea Macková (housle), Pavel Linka (kontrabas) a Tomáš Jajtner (cembalo, klavír, housle a české dudy).

Je vhodné zde ještě jednou připomenout již dříve zveřejněné záměry na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2016.

Na závěr bych na tomto místě ráda zprostředkovala srdečné poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem do letošní Tříkrálové sbírky 2016 zapojili.

Více na

Marie Zrzavá

Připomeňme si ještě jednou dvě události, které nám mohou navodit vánoční atmosféru. V Kabelové televizi Přibyslav o ní vypovídají dvě reportáže:

 • Živý Betlém ve farní stodole (stopa 11:15 – 16:50)
 • Zpívejme všichni koledy v kostele na svátek sv. Štěpána (stopa 16:50 – 22:15)

Kabelová TV Přibyslav: 51.-52.týden_2015 (4.1.2016):

Marie Zrzavá

Vánoční doba pomalu končí, ale podívejme se ještě jednou, jak děti prožívaly adventní dobu a o co se snažily:

„Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež Franti­šek. V adventu si více než jindy připomínáme největší skutek Božího milosr­denství – narození Ježíše Krista. Bůh se stal člověkem, aby nám ukázal milosrdnou tvář Otce…“ Těmito slovy byl uveden námět, jak s dětmi prožívat adventní dobu.

Text na nástěnce pokračuje dále: „Smyslem tohoto programu je prožít ve farnosti společně s dětmi advent jako dobu, během níž objevujeme Boží milosrdenství a sami se stáváme cestou, po níž Boží milo­srdenství přichází do „našeho světa“, ke všem lidem.“

Jak se dětem dařilo? Podívejte se na fotky…

Podle podkladů k adventnímu námětu přepsala Marie Zrzavá

Fotogalerie

Foto: Marie Zrzavá

 

 

V sobotu 19. 12. 2015 se konal v Přibyslavi ve farní stodole Živý Betlém. Tato akce nezahrnovala pouze samostatný Živý Betlém, ale součástí byla i vystoupení Přibyslavské a Nížkovské hudební skupiny a vystoupení „čelové“ skupiny FourC z Brna. Děti si mohly také vytvořit různé výrobky například: svícínek z jehličí nebo ze starého CD, ozdobit perníčky, vytvořit přáníčka, andělíčka a tak dále 🙂 Pozvali jsme i kováře, který se ukázal při svém díle 🙂

Marie Blažíčková

Fotogalerie

Foto: Marie Blažíčková a Marie Zrzavá

V pátek 4. prosince 2015 se v budově Farního úřadu v Přibyslavi sešla Pastorační a Ekonomická rada farnosti.

Na začátek pozdravil všechny přítomné P. Pavel Sandtner a začal setkání modlitbou. Poté proběhlo připomenutí a zhodnocení hlavních událostí, které se konaly od září do listopadu:

 • Setkání ministrantů 19. 9.
 • Přibyslavské NOCTURNO
 • Zájezd do Kutné Hory
 • Eucharistický kongres v Brně
 • Misijní most modlitby
 • Misijní neděle a promítání P. Jana Linharta
 • Posvícení
 • Dušičky – pobožnost na hřbitově
 • Udílení svátosti nemocných
 • Výstava Betlémů na faře

Následně si přítomní „prošli a doladili“ události podle pastoračního plánu na prosinec. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu datu už téměř všechny události proběhly, je o mnohých napsán článek či vložena fotogalerie…

 • 5. 12. – Mikuláš
 • 12. 12. – Potravinová sbírka do Azylového domu v Hamrech u Hlinska
 • 12. 12. – Mše sv. v Domě s pečovatelskou službou od 9:00
 • 19. 12. – Zpověď před Vánocemi od 13:30
 • 21. 12. – Vánoční koncert pod vedením Ondřeje Štefáčka
 • 23. 12. – Adorace 19:00 – 21:00
 • 24. 12. – Dětská půlnoční mše od 16:00, Půlnoční mše 24:00
 • 25. 12. – Jesličková pobožnost od 15:00
 • 26. 12. – Otevřen kostel od 16:30, Zpívání koled v kostele od 19:00
 • 27. 12. – Dopoledne obnova manželských slibů, po večerní mši svaté žehnání vína v kostele
 • 31. 12. – Mše svatá na zakončení roku od 16:00 – zakončení roku 2015 na faře
 • 9. 1. 2016 – Tříkrálová sbírka – Tříkrálový koncert

Dalším bodem programu byly „plánované investice“ – diskutovaly se opravy na kostele a restaurátorský záměr na některé sochy v kostele.

V diskuzi na závěr se zmínila např. dobrovolnicky udělaná vodovodní přípojka do sakristie, květnová farní pouť do Itálie, říjnové lidové misie ve farnosti, farní pouť do Slavkova při příležitosti roku Božího milosrdenství, adorace v kostele či putovní svatyňky Schönstattského hnutí.

Veřejné jednání Pastorační a Ekonomické rady farnosti se uskuteční dne 22. ledna 2016.

Podle zápisu zpracovala Marie Zrzavá