Pastorační rada

Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 par. 1 Kodexu kanonického práva.

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32).

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.

Zápis ze setkání pastorační a ekonomické rady farnosti 17. 5. 2024 - ke stažení zde.

Příští pracovní setkání se uskuteční 13. 9. 2024.

 

Členové pastorační rady na období 2022-2026:

P. Mgr. Pavel Sandtner
Ing. Štěpán Bechyně
Bc. Karel Březina
Jan Henzl
Pavel Janů
Petr Kasal
Mgr. Šimon Ledvinka
Mgr. Martin Ležák
Petr Málek
Bc. Jana Málková
Ing. Marie Málková
Michael Omes
Lenka Omesová

 

Funkce členů Pastorační rady farnosti Přibyslav:

Místopředseda: Mgr. Martin Ležák
Zástupce PR v ER: Michael Omes
Zapisovatel: Ing. Štěpán Bechyně

 

Stanovy pastorační rady farnosti Královéhradecké diecéze v plném znění najdete zde (pdf).