Biblická hodina

Biblická hodina

Biblická hodina je setkání nad biblickými texty pro zájemce všech věkových kategorií, výklad textů vede kněz.

Setkání probíhají na faře ve čtvrtek po mši svaté zpravidla jedenkrát za měsíc. Přesné datum konání je oznámeno vždy v ohláškách.