Ministranti

Ministranti

Ministranti. Kdo vlastně jsme? Slovo ministrant pochází z latinského ministrare – sloužit. Jak by se mohlo zdát, nesloužíme knězi, ale samotnému Pánu Ježíši! Ministrant je jakousi pravou rukou kněze, jde o chlapce který pomáhá během bohoslužby, obřadů a pobožností.

Služba ministrantů není tak jednoduchá. Každý, kdo chce sloužit Bohu a být v partě správných kluků, to však hravě zvládne. Měli bychom si ovšem uvědomovat, že nesloužíme jen někdy ale vždy, když můžeme!

Během roku probíhají na faře pravidelné schůzky, kde se ministranti dozvídají vše potřebné pro službu u oltáře a navzájem se poznávají, nechybí ani hry a jiné aktivity.

Měl bys zájem přijít mezi nás? Stačí přijít na jakoukoliv ze schůzek, jejich termín je vždy v předstihu zveřejněn v ohláškách.

Tvoříme rozmanitý kolektiv, kde má každý možnost se prosadit. Každý ministrant má při mši svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil u oltáře s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby samotnému Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého. Ministrování ale nekončí mší svatou. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole a mezi kamarády má ministrant půjčovat svá ústa, své ruce a sebe celého, aby i skrze něho mohl sám Ježíš dál přicházet mezi lidi.

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře