Setkání mládeže

Setkání mládeže

Spolčo pro mládež se koná většinou dvakrát do měsíce po páteční večerní mši svaté na faře.

Aktuálně jej žádná pověřená osoba nevede, ale program si dáváme dohromady společně, vždy na každé setkání někdo vymyslí, co se bude dělat. Nejedná se tedy o klasická koncept těchto setkání, ale na druhou stranu spolčo je tím osobitější a individuálnější. A nápady jsou různé - diskuze, hry, bowling, posezení u ohně, výlet... Vše samozřejmě s duchovním podkresem, případně nechybí ani promluva od o. Pavla.