Chci se zapojit

Chci se zapojit

Chci se zapojit MODLITBOU.

Modlitba za kněze ve farnosti (Kancionál 049)

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božích tajemství. Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. Učinils jej naším duchovním vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady; dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.

Modleme se za obnovu naší farnosti (Kancionál 030)
Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.

 

Chci se zapojit SLUŽBOU.

Možností, jak se zapojit do chodu farnosti, je několik pravidelných:

  • úklid fary (Pravidelný úklid fary probíhá každý týden, zpravidla v sobotu. Pokud byste měli zájem zapojit se do úklidu - a nemusí to být pravidelné, prostě podle vašich časových možností, ozvěte se nám na [email protected] a domluvíme se, jaké jsou volné termíny.)
  • úklid kostela (Pravidelný úklid farního kostela probíhá také co týden a každý měsíc se o úklid kostela stará jedna skupina dobrovolníků. Jednou ročně se pak ohlašuje generální úklid chrámu a jsou vítány všechny ochotné ruce.)
  • sečení trávy na farní zahradě (V létě je třeba udržovat i farní zahradu. V sečení se střídá v letošním roce několik dobrovolníků. Pokud byste se chtěli zapojit, ozvěte se na e-mail [email protected] a domluvíme se, jaké jsou volné termíny.)

 

 

Chci se zapojit FINANČNĚ.

Poděkování patří všem dárcům, kteří finančně podporují (ať už jednorázově nebo pravidelně, prostě podle svých možností) farnost, ale i účelové sbírky určené pro pomoc a podporu jiným, které farnost odesílá dle určení (např. na bohoslovce, pojištění majetku, Svatopetrský haléř apod.).

Finančně lze přispět při bohoslužbě do kostelní sbírky, předat finanční dar osobně správci farnosti ve farní kanceláři nebo zaslat částku na bankovní účet farnosti.
Číslo účtu farnosti: 1120706379/0800
Banka: Česká spořitelna, a. s.
Majitel účtu: Římskokatolická farnost Přibyslav

Na požádání dárcům může farnost vystavit potvrzení o daru (to lze dle zákona za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně).

Používáte-li mobilní bankovnictví, které vám umožňuje QR platby, můžete finanční dar farnosti poslat použitím QR kódu (předvolenou částku lze libovolně upravit na jinou hodnotu):

100 Kč  200 Kč  500 Kč  1000 Kč

      QR platba 100 Kč            QR platba 200 Kč              QR platba 500 Kč           QR platba 1000 Kč

 

 

 

Chci se zapojit DO ŽIVOTA MLÁDEŽE

Možností je mnoho, jen si vybrat tu/ty nejlepší ;-) 

 

Baví tě zpívat? Nebo hraješ na nějaký hudební nástroj? Pak se přidej ke Schole! Setkáváme se každou třetí neděli v měsíci, když doprovázíme mši (9:30). V současnosti Scholu vede Pavel Venc, tak mu neváhej dát vědět.

Máš rád/a farní společenství a rád/a čas trávíš s mladými, podobně smýšlejícími lidmi? Pak je tu páteční Spolčo 13+. V současnosti bez pevného vedoucího, ale můžeš kontaktovat kohokoli z mládeže ;-)

Další nabídkou je Setkávání dětí. Snad jako účastník, nebo pokud rád/a pro děti připravuješ program, přidej se mezi vedoucí. Momentálně jimi jsou Emča Ledvinková, Danda Zrzavý a Terka Hradová, ale nová, mladá posila se hodí vždycky.

Obdivuješ varhany? My taky! A chtěl/a bys na ně hrát? Máš možnost. Varhaníci do svých řad rádi přijmou nového, šikovného kolegu. Tak neváhej někoho zkontaktovat.

 

Tak co? Přidáš se mezi nás?