Chrámový sbor

Chrámový sbor

Sbor se soustředí na sborové skladby a tematické písně k slavnostem jako jsou Pašije, skladby Adama Michny z Otradovic a latinské postní napěvy. Schází se na Velikonoce, kdy dopravází velkopateční obřady a Boží hod velikonoční. Každoročně také doprovází několik vánočních bohoslužeb, kde zpívá Rybovu mši vánoční (zpravidla na půlnoční mši, na Boží hod a na Nový rok). Předchází tomu pravidelné setkávání 2 měsíce před danými svátky vždy po 2. nedělní mši svaté na faře.

Sbormistrem je Tomáš Jajtner a doprovod na zkouškách zajištuje Marie Zrzavá. Sbor rád uvítá nové členy.