Modlíme se

Modlíme se

 

 

MODLITBA KDY SE MODLÍME KDE SE MODLÍME POZNÁMKA
Růženec každý den přede mší svatou (30 minut přede mší svatou) farní kostel

Jak se modlit růženec

Společně se můžete modlit růženec i s Radiem Proglas

Večeřadlo

každá sobota v 5.40, je-li ranní mše, následuje v 7.00 růženec

není-li, je od 6.00

farní kostel  
Korunka k Božímu milosrdenství každý pátek v 15.00 farní kostel

Korunka k Božímu milosrdenství

Svátek k Božímu milosrdenství

Faustyna Kowalska

Modlitba kompletáře
každý čtvrtek (kromě 1. čtvrtka, kdy je modlitba za duchovní povolání) po mši svaté farní kostel  
Modlitba a litanie za nemocné a umírající 1x měsíčně - 1. pondělí v měsíci (po modlitbě růžence) farní kostel  
Růženec ke sv. Josefovi, litanie a modlitba ke sv. Josefovi

1x měsíčně - přede mší svatou tu středu, která je nejbližší 19. dni v měsíci farní kostel  

Apoštolát modlitby

Úmysly apoštolátu modlitby se modlí každý farník samostatně dle svého rozhodnutí. Úmysly apoštolátu jsou doplněny o farní úmysl, který najdete spolu s úmysly církve ve farním měsíčníku Římse.

 

Májové pobožnosti

Májová pobožnosti se konají každý den po celý měsíc květen (stále ve stejný čas dle aktuálních ohlášek) ve farním kostele. Májové pobožnosti vedou ve farnosti skupinky farníků (zpravidla akolyté, ženy, mládež, děti, rodiny, kněz).

 

Křížové cesty

Křížové cesty je konají každý pátek a neděli (stále ve stejný čas dle aktuálních ohlášek) ve farním kostele. Pobožnost křížové cesty vedou skupiny farníků (zpravidla akolyté, ženy, muži, rodiny, mládež, děti, kněz). 

 

Roráty

Živý růženec