Křížová cesta Hesov-Uhry

Křížová cesta Hesov-Uhry

Finančně můžete podpořit realizaci křížové cesty odesláním příspěvku na účet farnosti 1120706379/0800.
Finanční dar lze předat i osobně po dohodě s P. Pavlem Sandtnerem.
(Potvrzení o daru vystavíme na požádání.)

Koncem listopadu 2020 byl mezi Uhrami a Dvorkem vztyčen kovový kříž vytvořený uměleckým kovářem Petrem Štáflem. Cestu k němu si oblíbil přibyslavský farář P. Pavel Sandtner a během doby postní na Velký pátek se zde uskutečnila první křížová cesta, kterou lemovaly pouze jednoduché dřevěné kříže. Přibyslav venkovní křížovou cestu nemá, ač se taková myšlenka už objevila. P. Pavel Sandtner oslovil kováře Petra Štáfla, zda by se ujal realizace kovové křížové cesty, která by končila právě u kříže poblíž Uher. Ten na ni začal pracovat a jednotlivá zastavení vykoval. Křížová cesta je poněkud netradiční, neboť je zhotovena z kovu a jednotlivé výjevy neurčuje skupina postav, ale pouze postava Ježíše Krista.

„Originalitou bude, že všechny pašijové události – odsouzení Ježíše Krista Pilátem Ponským, Kristovo přijetí kříže a několikerý pád pod ním, potkání s Matkou, pomoc Šimona Kyrenského, přijetí roušky od Veroniky, napomenutí plačících žen, zbavení roucha, přibití na kříž na Golgotě, smrt, snětí z kříže a uložení do hrobu,“ se pokusím vyjádřit pouze ve zpodobnění výrazu Ježíšovy tváře, další postavy základního biblického příběhu zobrazovat nebudu,“ říká o svém tvůrčím plánu autor kalvárie.

(citováno z článku pana Ivo Havlíka: V Přibyslavi bude stát originální křížová cesta)

Křížovou cestu požehnal na Květnou neděli 2. dubna 2023 diecézní biskup Jan Vokál.

 

Křížová cesta tohoto uměleckého zpracování a formátu, který je založen na dialogu poutníka s postavou Ježíše Krista, kompozičního dotvoření krajiny – vysazením dubové aleje, rozmanitých původních keřů a obnovení zaniklé polní cesty, není obvyklá, a proto Vám děkujeme za dary, kterými jste tento ojedinělý projekt podpořili.

Projekt vznikl ve spolupráci Římskokatolické farnosti Přibyslav, uměleckého kováře Petra Štáfla, spolku OPUKA z. s. (občané Přibyslavi pro umění, krajinu a architekturu) města Přibyslav a finanční podpory se dostalo i od místních firem.

 

Kudy vede křížová cesta? Mapa zde.

 

Seznam článků k tématu: