[metaslider id=11715]

SOUČASNÁ STÁTNÍ OPATŘENÍ

Bohoslužby nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

 • ochrana dýchacích cest dle aktuální normy příslušného mimořádného opatření  (ve vnitřních prostorách respirátor s filtrační účinností alespoň 94% nebo zdravotnická maska s normou ČSN EN 14683+AC);
 • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
 • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti, koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry;
 • podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest včetně povinnosti testování, očkování apod. dle odst. 3 pís. w) se nevztahují na účastníky svatby a pohřbu.

Uvedená opatření se týkají bohoslužebných prostor (např. bohoslužby, adorace…).

JINÉ ORGANIZOVANÉ AKCE A SETKÁNÍ

Dle bodu I/13 mimořádného opatření lze jiné organizované akce konat:

 • za přítomnosti nejvýše 10 osob
 • nebo za přítomnosti nejvýše 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob, koná-li se akce výhradně ve vnějších prostorech při  dodržení zákazu přítomnosti osob s příznaky onemocnění covid-19; všechny osoby kromě dětí mladších 6 let se musí prokázat testem, dokladem o očkováním nebo o prodělané nemoci (podrobněji bod I/16 mimořádného opatření); organizátor je povinen osobu bez prokázání těchto podmínek nevpustit na akci;
 • souběžnou podmínkou je dodržování rozestupů 2 metry (mimo členů domácnosti) a používání ochranných prostředků dýchacích cest s filtrační účinností alespoň 94%.

Nové mimořádné opatření neuvádí informace ke shromáždění církevních organizací. Na základě  rozsudku Nejvyššího správního soudu je možné pro bohoslužby analogicky aplikovat bod I/14 mimořádného opatření. Tento postup je potvrzen oficiální informací  o bohoslužbách na covid portálu.

PODMÍNKY KONÁNÍ KONCERTŮ

 • max. počet přítomných posluchačů ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 50% celkové kapacity míst k sezení (podrobněji bod I/12 mimořádného opatření  pro kulturu ze dne 14. 6. 2021)
 • na akci nesmí být osoby s příznaky onemocnění covid-19, musí se prokázat testem, dokladem o očkováním nebo o prodělané nemoci – organizátor je povinen osobu bez prokázání těchto podmínek nevpustit na akci,
 • souběžnou podmínkou je dodržování rozestupů 2 metry (mimo členů domácnosti) a používání ochranných prostředků dýchacích cest s filtrační účinností alespoň 94%.

PŘEHLEDNÝ SOUHRN AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ
k bohoslužbám, křtinám, poutím, návštěvám svatostánků, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu. Svatby a pohřby se konají podle pravidel „bohoslužby a náboženská shromáždění“.

KANONICKY ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ V DIECÉZI

 • v průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje;
 • nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů;
 • mimořádná opatrnost je vyžadována v okamžiku Svatého přijímání; pokud by došlo k nechtěnému  kontaktu, duchovní (nebo jím pověřený) použije  dezinfekci ruky;
 • při udílení Svátosti smíření kněz vždy dává přednost otevřenějším prostorům před uzavřenou  zpovědnicí.

NADÁLE PLATNÁ SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA

S účinností od 3. října 2020, do odvolání, uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

 • mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
 • jsou v povinné karanténě,
 • izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),
 • nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory. Přijímejme tuto těžkou situaci nikoliv jako slabost Církve, nechtějme po ní, aby s bezbožnou pýchou protestovala proti snaze zmírnit dopady pandemie, spíše hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení, k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném čase nepokoje.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Informace k výuce náboženství naleznete v sekci katechetické centrum.

Zdroj: https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/do-kostela-muze-kazdy-jaka-plati-omezeni-3668

You might also like

Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19
Více
Dubnová Římsa – doručení
Více
Světlo Kristovo! Velikonoční výzva
Více
Pravidla pro účast na bohoslužbách pro přibyslavskou farnost
Více
Znovuobnovení bohoslužeb
Více

...