[metaslider id=11715]

Přílohou záříjové Římsy 2016 jsou dvě doplňovačky. Jedna nám odpovídá na otázky: kdo je Duch Svatý, jaký máme vztah k němu a jaký on k nám. Druhá luštěnka nám chce poradit, co by pro nás mělo být vzácným pokladem a proč.

Marie Zrzavá

...