[metaslider id=11715]

Z farního listu:

Příběh o svatém Jeronýmovi

Jednoho dne – bylo to na Vánoce – měl svatý Jeroným vidění. Zjevil se mu Ježíš a obrátil se k němu: „Jeronýme, dnes je den mého narození. Dej mi nějaký dárek!“ Jeroným odpověděl: „Pane, co já ti mohu dát? Jaký dar ti můžu nabídnout? Největší dar, který ti můžu nabídnout, je překlad Bible. Vezmi si ho, vezmi si práci za všechna léta strávená překládáním. Jsem ochoten Bibli i spálit, spálit celé své dílo.“ Ale Ježíš odpověděl: „Děkuji ti, Jeronýme, za tvou velkorysost, ale já chci od tebe úplně něco jiného.“ „Co ti tedy můžu dát, Pane? Jestli chceš, daruji ti svůj život. Vezmi si můj zrak, můj sluch! Vezmi si celý můj život, vezmi si cokoli chceš! Jsem ochoten za tebe i zemřít.“ A Ježíš mu řekl: „Jeronýme, děkuji, ale všechno to, co mi chceš dát, mi patří. Těmito dary bys mi jen vrátil to, co máš ode mne. Chci něco, co náleží jen tobě.“ Jeroným odpověděl: „Nemám nic, co by bylo jen moje. Co ti můžu dát, co patří jen mně.“ A Ježíš mu odpověděl: „Jeronýme, dej mi své hříchy, jen ty jsou tvoje!“
Často se nám nedaří bojovat proti hříchu a to právě proto, že proti němu bojujeme svými vlastními silami. Nemáme sílu zvítězit nad svým hříchem, potřebujeme k tomu sílu Boží. A Bůh je připraven nám tuto sílu poskytnout. To, co po nás Ježíš chce je, abychom mu odevzdali svůj hřích. Hřích, který nás trápí, vložme do Ježíšových rukou a povězme mu: „Pane, toto je můj dar. Pane toto je můj hřích.“

Ježíš – lékař těla i duše, Elias Vella
Připravil P. Zdeněk Kubeš

Dubnový farní list ke stažení zde.

1 comment

Odpovědět