[metaslider id=11715]

Dali mu jméno Ježíš

Boha nikdo nikdy neviděl. Nikdo ho nepoznal, tím méně ho mohl nazvat jménem. „On“ je jméno nevyslovitelné, původ všech jmen. Vidět Boží tvář znamená pro člověka, že našel svou tvář. Vyslovit Boží jméno znamená znovu objevit jméno, které tvoří podstatu všech jmen.

My nyní můžeme oslovit Boha jménem, protože se narodil jako člověk. Jak je to úžasné, že můžeme jménem oslovit toho, který dává jméno všemu, že můžeme volat jménem na toho, který vše povolává z nicoty a činí, že to jest. Když oslovím jménem kteréhokoli člověka, znamená to, že on existuje pro mě a já pro něho. Je to začátek společenství. Nyní se skrze jméno Ježíš ustanovuje definitivní podoba vztahu mezi člověkem a Bohem a otevírá se mezi nimi nová forma dialogu.

Pro člověka nemůže existovat jiné Boží jméno než „Ježíš“ – „Bůh zachraňuje“, protože člověk je sám o sobě ztracen a Boha poznává jako toho, který ho zachraňuje.

Tento nejvýš svatý Bůh, může být člověkem vzýván v každé chvíli, protože se stal Spasitelem všech. Není třeba být před Bohem spravedlivý, protože před jeho svatostí jsme všichni hříšníci. Bůh je tu pro všechny, kteří jsou ztraceni a od něho vzdáleni.

Modlitba za naše rodiny

Pane Ježíši, děkujeme ti za život a víru, které jsi nám daroval bez našich zásluh.

Děkujeme ti, že jsme se stali tvými bratry a sestrami a tak dětmi Božími.

Chtěl jsi přijít na svět v lidské rodině a prožívat její radosti, naděje, ale i obtíže a starosti.

Proto tě prosíme: pomáhej našim rodinám, ať si osvojují ctnosti, jimiž se vyznačovala Svatá rodina, ať věrně konají domácí povinnosti a ať jsou naplněny vzájemnou láskou i duchem modlitby.

Dej, ať si naše rodiny zachovají jednotu, a tak se stávají živými svědky evangelia.

Dej, ať se stanou školou vzájemné pomoci, odpuštění a usmíření.

Chraň, prosíme, chudé rodiny, rodiny vyhnanců a přistěhovalců. Otevři srdce těch, kdo žijí v hojnosti a blahobytu, aby jim nabídli svou pomoc.

Vždyť vzájemné přijetí je zdrojem obohacení pro všechny a rozvíjí vzájemné bratrství.

Ohlédnutí za Vánocemi – z pohledu trestního práva

Sliby, že přijde Ježíšek – šíření poplašné zprávy, §357 TZ – 2 až 8 roků

„Když nebudeš poslouchat, nic nedostaneš!“ – vydírání, §175 TZ – 6 měsíců až 4 roky

„Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese…“ – podplácení, §160a TZ – až 2 roky

Otevření dopisu Ježíškovi – porušení listovního tajemství, §182 TZ – až 2 roky

„Když vydržíš celý den nepapat, uvidíš zlaté prasátko“ – zanedbání povinné výživy, §207 TZ – 2 až 3 roky

Výroba vaječného koňaku – nedovolená výroba lihových nápojů, §285 TZ – až 1 rok vězení

Přání do nového roku 2015

Vážení a milí přátelé, 

Boží pokoj, láska a požehnání ať Vás provází v novém 2015. To Vám ze srdce přejí P. Zdeněk Kubeš, P. Pavel Sandtner a P. Antonín Pavlas.

Členové pastorační rady na období 2014 – 2018

Zvolení členové rady: Jan Henzl, Jaroslav Horský, Veronika Lehrlová, Ing. Marie Málková, Michael Omes, Marie Pleslová

Jmenovaní členové rady: Jan Bárta st., Karel Březina Bc., Petr Málek st., Kajetán Pometlo st., Marie Blažíčková

Členové ekonomické rady na období 2014 – 2016: Michael Omes, Václav Henzl st., Ing. Marie Křesťanová, Ing. Anna Holcmanová

Lednový výtisk ke stažení

FL_2015-01

0 comments

Odpovědět