Vážení farníci,

Popeleční středou, která připadá na 17. února, vstoupíme do doby postní. Žijeme v době, která je charakteristická překotnými změnami. Žijeme uprostřed těchto změn a přitom si uvědomujeme, že svět potřebuje hlubší a trvanlivější proměnu. Proměnu, která by se týkala nás samých, našeho vnímání, smýšlení i jednání. Díky horečnému spěchu se zdá, že ve světě převládá chaos, takže dost dobře nerozumíme tomu, co se vlastně děje. Cítíme, že život v chaosu není dobrý, že k dobrému a spokojenému životu potřebujeme pořádek. Proto se někteří lidé snaží vymanit z pout chaosu tím, že dělají věci, které jim přinášejí chvilkovou úlevu a pocit uspokojení. Z takovéhoto způsobu života se dříve nebo později dostaví únava. Únava člověka paralyzuje, takže není schopen plnit své úkoly a poslání. Aby člověk mohl uspokojivě plnit své poslání, potřebuje si důkladně odpočinout. Jedinečná forma odpočinku se nachází ve ztišení.

Postní doba je pro křesťany obdobím, kdy je vhodné pracovat na osobní obnově, abychom dokázali urovnat chaos v nás samých. Tohoto cíle nedosáhneme pouhou naší lidskou vůlí, ale musíme v sobě najít ochotu ztišit se a dovolit Bohu, aby on sám nás proměňoval a urovnával, co je v nás pokřivené a zmatené.

Do svatopostního úsilí žehná P. Zdeněk Kubeš

Pastorační plán na měsíc únor

 • 5.2. veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti
 • 6.2. dětský maškarní ples
 • 11.2. biblická hodina
 • 17.2. Popeleční středa
 • 19.2. křížová cestaa
 • 21.2. setkání manželů na faře
  křížová cesta rodičů za děti
 • 25.2. biblická hodina
 • 26.2. křížová cesta
 • 28.2. křížová cesta

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

pořádá

Římskokatolická farnost Přibyslav

V sobotu 6.2. 2010 od 14.00 do 16.00 hod.

Místo konání: farní sál.

Občerstvení zajištěno.

K tanci a poslechu zahraje pan Sejkora.

Vstupné dobrovolné.

Tři nejlepší masky budou vyhodnoceny.

0 comments

Odpovědět