[metaslider id=11715]

Již po páté se farní tábor konal v Brtnici, tento rok to bylo ale jiné, protože poprvé rodiče děti na tábor přivezli sami, předchozí roky, jsme na tábor jezdili společně. Tábor se konal od 15. do 21. srpna. A já doufám a pevně věřím, že si ho děti užily i letos.

Tento rok se tábor nesl v duchu Avengers (ne všichni téma znali, ale i přesto jsme to všichni zvládli), společně jsme hráli hry, modlili se (za vše, co se týkalo duchovní stránky, bych chtěla poděkovat panu faráři Pavlu Sandtnerovi, který si pro děti připravil krásnou adoraci, zamyšlení a mši svatou v přírodě), zpívali jsme společně táborovou hymnu, pro děti, které jdou k 1. sv. přijímání, byl připraven i program pro ně. I přesto, že tento rok byl tábor v ohrožení ohledně „koronavirové“ situace, jsem ráda, že se uskutečnil a že vše dopadlo dobře, protože je mým posledním. Nikomu se nic nestalo a všichni jsme se ve zdraví vrátili domů.

Chtěla bych poděkovat všem vedoucím, kteří se mnou na tábor jezdí/jezdili, ne vždy jsem byla milá a hodná :-), ale ne vždy to je možné. Chtěla bych poděkovat i dětem, které na tábor jezdily, doufám, že si tábor vždy užily a byly spokojené. Ale hlavně bych chtěla poděkovat Vám, rodičům, kteří děti s námi na tábor posíláte, dodává nám to odvahu a sílu tábor pořádat i v dalších letech.

Měla jsem možnost tábor pořádat 10 let a věřte, že ač to nebylo vždy jednoduché, tak jsem za to vděčná a tábory jsme si vždy užili i my vedoucí. A nyní už předávám „štafetu“ dál.

Děkuji všem za podporu a modlitby, bez kterých by se to vše neobešlo.

Za kolektiv vedoucích Maruška Blažíčková

Odkaz na fotogalerii

...

Komentáře uzavřeny