[metaslider id=11715]

Zveme vás k účasti na fotografické soutěži. Zapojit se může každý. A to když pošle svoji fotografii na adresu flpribyslav@seznam.cz.

Každý se může zúčastnit s jednou fotografií. Připojte k ní do e-mailu prosím vždy celé jméno a věk, abychom věděli, do které věkové kategorie snímek zařadit. Své fotografii můžete dát i název.

Posílat fotografie můžete téměř celé prázdniny, od 2. 7. do 25. 8.

Cokoli vnímáme jako znamení, odkaz na něco, co nás přesahuje, může být takovou Boží stopou. Setkání s druhými lidmi, člověk sám, krajina či krása v přírodě, zajímavá architektura, svědectví o působení člověka, stopy po lidském hledání Boha v historii, architektuře, umění či v lidském příběhu.
Námět fotografií bude vymezen následujícím tématem: Hledáme stopy Boží přítomnosti.

Ze zaslaných fotografií vybere v září pětičlenná komise složená ze dvou dospělých, dvou dětí a administrátora tři snímky a to ve třech věkových kategoriích:

  • Děti (7-12 let)
  • Mládež (13-18 let)
  • Dospělí (19-100 let)

Jejich fotografie zveřejníme postupně ve farním listě a dostanou symbolickou odměnu.
Ostatní fotografie budou vystaveny po vyhlášení v kostele nebo na faře (podle počtu došlých fotografií a tedy potřeby prostoru k vystavení).

Redakce Římsy

...