[metaslider id=11715]

IMG_9283V sobotu 5. prosince 2015 v předvečer svátku svatého Mikuláše sloužil pan farář Pavel Sandtner mši svatou, při které si s dětmi povídal o jednom z nejoblíbenějších světců – o svatém Mikuláši, štědrém člověku dobrého srdce, který se má stát naším vzorem.

Aby děti pochopily Mikulášovu štědrost, vyprávěl jim pan farář dvě legendy z jeho života. O záchraně jedné šlechtické rodiny, která se dostala do velkých dluhů, a o Mikulášově pomoci za hladu a přetížených lodích, ze kterých obilí neubývalo…

S velkou radostí všichni přítomní sledovali, jak děti hned svoji štědrost ukazují, protože v obětním průvodu přinášely velké množství dárků, které poputují do přibyslavského Domu s pečovatelskou službou.

Po mši svaté děti v tichosti očekávaly příchod svatého Mikuláše v doprovodu andělů. A ten taky skutečně přišel! Hezky s dětmi promluvil, zazpívali si společně, pomodlili se a na konec je svatý Mikuláš štědře obdaroval.

Svatý Mikuláši, moc Ti děkujeme a těšíme se na příští rok.

Seznamte se podrobněji s životem svatého Mikuláše např. na http://www.catholica.cz/?id=4836

Marie Zrzavá

Fotogalerie

Foto: Marie Zrzavá

1 comment

Odpovědět