[metaslider id=11715]

Od 11. září do konce října letošního roku probíhala v prostorách Kurfürstova domu prodejní výstava grafických listů akademického malíře Václava Matějíčka. Po ukončení výstavy činil výtěžek 7 500,- Kč a byl věnován na opravu varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Děkujeme paní Matějíčkové a paní Kunstarové za iniciativu a za uspořádání výstavy a zaměstnancům KZM za zaštítění této akce.

Na začátku školního roku byly spuštěny nové internetové stránky ŘKF Přibyslav (http://www.farnostpribyslav.cz). Po zadání adresy a odkliknutí banneru na levé straně úvodního okna se vám zobrazí stránka věnovaná pouze problematice varhan v naší farnosti. Informace o opravách jsou rozděleny do pěti kategorií (Varhany v Přibyslavi, Varhany v Žižkově Poli, Jak pomoci?, Veřejná sbírka, Přehled akcí). Stránky postupně dotváříme, do budoucna bychom ještě chtěli přidat rubriku s fotogalerií.

V současné době pořád čekáme na vyjádření, zda budou varhany prohlášeny za památku. Z toho důvodu pro nás stále platí vyšší sazba DPH (19%), po prohlášení památkou by se snížila na 5%. Loňského roku byla oprava předběžně vyčíslena na 800 000,- Kč bez DPH. Můžeme bohužel zcela jistě předpokládat, že náklady spojené s opravou nástroje budou vyšší vzhledem ke stáří odhadu a neúprosné práci červotoče. Částka, kterou se nám do této chvíle podařilo nashromáždit, činí cca 650 tis. Kč. Své případné dary můžete zasílat na bankovní účet s číslem 030015-1120706379/0800 nebo do kasiček, které se nacházejí v podatelně Městského úřadu Přibyslav, na Farním úřadě Přibyslav a v Informačním centru v Přibyslavi.

Rádi bychom vás pozvali na koncert Jaroslava Hutky, který se uskuteční 13. prosince 2008 od 19-ti hodin v Kulturním domě v Přibyslavi. Sice se nejedná ryze o benefiční koncert, ale i zde můžete přispět do sbírkové kasičky, která bude umístěna ve vestibulu KD a bude zřetelně označena.

Na svátek sv. Štěpána se uskuteční již třetí vánoční setkání pod názvem „Zpívejme všichni koledy“. Přijďte si s námi zazpívat koledy ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 26. prosince 2008 od 19-ti hodin.

 

Srdečně děkujeme za veškerou pomoc a podporu, kterou nám věnujete.
Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků a hodně spokojenosti v novém roce.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 12/2008 (č. 216), ročník XVIII, Přibyslav 2008.

0 comments

Odpovědět