[metaslider id=11715]

Bible – Písmo svaté – bývá nazývána „knihou knih“. Je to nejen velká kulturní památka, ale také živé Boží slovo, které působí a hovoří ke každému. Boží slovo má velkou moc, dokáže člověka změnit k lepšímu.

Svatý Augustin (když ještě vůbec nebyl svatým, ale naopak žil špatně) jednou uslyšel hlas, který ho vyzval, aby otevřel Písmo svaté. Poslechl, a od té doby se jeho život změnil.

Jaká slova uslyšel svatý Augustin? Vylušti to z řetězovky. Poslední písmeno prvního slova je zároveň prvním písmenem slova následujícího. Tajenku přečteš ve směru čísel ve vytečkovaných políčkách.

Zde je k dispozici zmíněná řetězovka, která je dětskou přílohou únorové Římsy.

Text je citován z materiálu, který vyrobilo brněnské Katechetické centrum

...