Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslav

Duchovní správa
P. Mgr. Pavel Sandtner, administrátor farnosti (605 727 555)
P. Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák, výpomocný duchovní (604 246 882)

Kontaktní adresa
Římskokatolická farnost Přibyslav
Kostelní 267
582 22 Přibyslav

Telefon: 736 513 352
E-mail: fara.pribyslav@seznam.cz
Web: www.farnostpribyslav.cz
Facebook: facebook.com/FarnostPribyslav

Vikariát: Havlíčkův Brod
Diecéze: Hradec Králové

IČ: 60128283
Číslo účtu farnosti: 1120706379/0800

Úřední hodiny

pondělí
úterý 8.30−11.30
středa 14.30−16.30
čtvrtek  8.30−11.30
pátek 14.30−16.30

Po domluvě je možné setkání v jinou dobu.