[metaslider id=11715]

V pátek 27. května 2016 se uskutečnilo další zasedání Pastorační a Ekonomické rady farnosti Přibyslav. O čem se jednalo?

Program jako tradičně začal společnou modlitbou. Poté proběhla stručná rekapitulace akcí, které se konaly od posledního zasedání, tj. v období březen, duben a květen. Pan farář Pavel Sandtner je krátce připomněl a zhodnotil.

Ve třetím bodě se zmínily plánované investice, které se týkají křtitelnice a opravy pláště kostela.

Dále se probíralo následující období, tzn. akce, které farnost čekají:

 • Pouť Česká Jablonná – 5. 6.
 • Noc kostelů – 10. 6. (více informací na plakátku)
 • první svaté přijímání – 12. 6.
 • Diecézní setkání seniorů – 18. 6.
 • Přibyslavská pouť – 26. 6.
 • Vodácký zájezd – 10. – 16. 7.
 • Výročí vysvěcení kostela – 24. 7. (Flosflorum, posvícení, jarmark)
 • Světové setkání mládeže Krakow (20. – 31. 7.)
 • Přífarní tábor – 25. – 29. 7.
 • Pouť ke sv. Anně – 31. 7. (sraz u Božích muk u hřbitova v 6:00 hod.)
 • Motorkářská mše svatá – 13. 8.
 • Farní tábor – Brtnice – 13. – 19. 8.
 • Mše svatá v Nových Dvorech – 14. 8.
 • Farní pouť ke sv. Anně – 21. 8.
 • Mše svatá na začátek školního roku se žehnáním školních pomůcek – 28. 8.
 • Pouť v Olešence – 4. 9.

V závěru jednání byla diskuze, kde se mj. zmínila socha Panny Marie Immaculaty a možnosti farní poutě 2017.

Podrobný zápis je k dispozici na nástěnce v hlavním vstupu do kostela.

Podle zápisu přepsala Marie Zrzavá

 

...