[metaslider id=11715]

Modlitba, kterou se ve farnosti modlíme v misijním roce. Také tím se připravujeme na říjen 2019…

Kéž nám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat.

Ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc, působením jeho všemohoucnosti.

Ať nám ze své bohaté božské slávy dá to, že v nás mocně zesílí skrze jeho ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval v našem srdci.

Abychom zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání.

Tomu pak, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva v církvi ve spojení s Kristem Ježíšem po všechna pokolení na věčné věky. Amen.

Svatý Pavle, oroduj za nás

...