[metaslider id=11715]

2015-09-27_detska-mseV neděli 27. září 2015 byla mše sv. v 9:30 hod. věnována především dětem. Hlavním sdělením kázání byla myšlenka evangelia (viz níže), že nás v něm Pán Ježíš varuje před zlem. Rukama, nohama i očima můžeme dělat spoustu věcí. Máme je však používat jen k dobru 😉

Závěrem kázání pozval pan farář Pavel Sandtner všechny děti na pondělní slavnost sv. Václava a vybídl je k vytvoření malé papírové sošky sv. Václava na „kolíčkovém“ koni (na základě materiálů ke sv. Václavu na stránkách deti.vira.cz – Vytvořte si figurku sv. Václava na koni)

Marie Zrzavá

EVANGELIUM Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, usekni ji.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým učedníkem. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“

Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže tak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.

Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne.“

Fotogalerie z nedělního kázání a pondělní slavnosti sv. Václava

Foto: Marie Zrzavá

0 comments

Odpovědět