[metaslider id=11715]

Myšlenka na neděli (www.paulinky.cz)


Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.
Kor 15,20-27a

Liturgi@ on-life

Pavel, jindy zběhlý i v náročném rabínském uvažování (viz např. Řím, Gal), nyní argumentuje velmi jednoduše a přímočaře: „Jako pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.“ Žádné složité dokazování možnosti či pravděpodobnosti zmrtvýchvstání. Zmrtvýchvstání je pro Pavla skutečností a jediným důkazem, který tuto skutečnosti podpírá, je Kristus. To stačí. Je i v našem životě Kristus jediným argumentem, který zdůvodňuje všechny naše „proč“ a „k čemu“? V životě té, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána, tomu tak bylo. Kvůli Kristu a skrze něj se stala požehnanou mezi ženami. Kvůli němu se vydala na cestu a spěchala… Kvůli němu a pro něj se při jejím pozdravu zachvělo dítě v Alžbětině lůně. Kvůli němu a pro něj ji blahoslaví všechna pokolení.

Když toto mluvil, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.“
Lk 11,27-28 (evangelium z vigilie slavnosti)

E-vangelium on-life

Jedna žena zastupuje komunitu evangelisty Lukáše – komunitu křesťanů, kteří nepoznali historického Ježíše a tak trochu „závidí“ těm, kteří ho poznali „podle lidských měřítek“ (2 Kor 5,16). Je třeba přejít od „poznání těla“, aby se mohl stát „tělem v nás“.

Blahoslavený život, který tě nosil… Tato žena ještě nepochopila, co je podstatné. Alžběta to pochopila a řekla: „Blahoslavená, která jsi uvěřila…“ Tato žena je však nostalgicky zahleděna do minulosti a neví, že v životě toho, kdo věří, se slovo znovu stává tělem. Toto mateřství není vyhrazeno jen někomu. Není výsadou, ale povinností každého, kdo ho slyší: Blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.

Žena místo aby Marii záviděla, je povolaná ji napodobovat. Srdce, které přijímá slyšené slovo, je jako „lůno, které ho nosí“ a život, který ho zachovává, je jako „prsy, které ho živí“.

0 comments

Odpovědět