[metaslider id=11715]

Tak zní únorové téma přípravy na Mimořádný misijní měsíc, které rezonuje celou církví. Přečtěte si výňatek z brožury Papežských misijních děl.

Téma měsíce: MYSLÍME NA NEMOCNÉ

Návrhy biblických textů: uzdravení Námana Syrského, uzdravení 10 malomocných, setníkův služebník, uzdravení ochrnutého, slepého, posedlého atd.

Svědectví svatých: Blažej, Bakhita, Oskar, Pavel Miki, Alois Versiglia a Kalisto Caravario

Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:

 • Panna Maria jako pomocnice v nemoci
 • nemoc učí trpělivosti
 • Bůh dopouští, ale neopouští
 • nemoc a stáří nejsou Božími tresty
 • staří lidé jsou často studnami moudrosti a vzpomínek

Konkrétní skutky:

 • svou pomoc a pozornost zaměřujeme především na staré a nemocné lidi
 • povídejme si se starými lidmi o Bohu
 • představujeme aktivitu PMD Misijní klub: http://www.missio.cz/clenstvi/misijni-klub/
 • navíc pro děti: učíme se zásady první pomoci; pamatujeme si čísla záchranné služby, hasičů a policie; máme-li možnost, pozveme si zdravotníka nebo ošetřovatelku k besedě o jejich práci

Biblické odkazy:

 • uzdravení Námana Syrského • 2Král 5,1-15
 • uzdravení 10 malomocných • Lk 17,11-19
 • setníkův služebník • Mt 8,5-13
 • uzdravení slepých – různá • Mt 9,27-31 • Mk 8,22-26 • Mk 10,46-52 • Lk 18,35-43
 • uzdravení ochrnutého • Lk 5,17-26
 • uzdravení posedlého chlapce  • Mk 9,14-29
 • uzdravení malomocného  • Lk 5,12-16
 • uzdravení němého  • Mt 9,32-34

Evangelii Gaudium: Čl. 270: Někdy cítíme pokušení být křesťany, kteří se drží v bezpečné vzdálenosti od Pánových ran. Avšak Ježíš chce, abychom se dotýkali lidské bídy, trpícího těla druhých. Očekává, že přestaneme hledat osobní či společné úkryty, které nám umožní zachovávat si odstup od lidského dramatu, a odhodláme se opravdu vstoupit do kontaktu s konkrétní existencí druhých a zakusíme moc něhy. Když tak učiníme, život se nám vždy úžasně zkomplikuje a intenzivně pocítíme, že jsme lid, že patříme k lidu.

Citováno z příručky Papežských misijních děl

...