[metaslider id=11715]

Papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství. Motto tohoto roku je inspirováno větou z Lukášova evangelia: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Podle papeže Františka není milosrdenství prázdným pojmem, ale tváří Boha, která se stala viditelnou v Ježíši Kristu. Papež si přeje, aby křesťanský lid během Svatého roku více přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství a uskutečňoval je.

2016-03_Postni_snazeni_branaNa tabuli byly uvedeny tyto texty, které vysvětlovaly, o co se budeme v postní době snažit: „Brána je prostor, kudy se vchází z jednoho světa do druhého. Brána bývá u domů nebo měst, aby chránila obyvatele a ukazovala cestu příchozím.

Svatá brána je symbolem milosrdného Božího srdce, které se chce otevřít každému člo­věku. Je sym­bolem Ježíše Krista – on je tou branou, která nás vede ke spáse. Nebu­deme však tvořit a zdobit Svatou bránu, ale jen bránu symbolickou, která nám má připome­nout, že máme být otevření a milosrdní vůči druhým, protože Bůh je milosrdný k nám.“

Kdo se do příprav na Velikonoce zapojil, dolepoval po celou postní dobu symbolické ozdoby kolem brány tak, aby vznikla girlanda. Po každé mši svaté nebo křížové cestě připevňovaly děti drobné ozdoby okolo brány. Mohly si také vzít lístečky s úkolem na každý týden, aby bylo ozdobené i jejich srdce…

Témata jednotlivých postních týdnů byla vybrána na základě textů z evangelia, na kterých máme objevovat Boží milosrdenství a z něho pak čerpat ke konání duchovního milosrdenství v každodenním životě:

  • Ježíšovo pokušení (Lk 4,1-13 cyklus C) – rozhodnutí – radit pochybujícím
  • Ježíšovo proměnění (Lk 9,28b-36 C) – modlitba – poučovat neznalé
  • Neplodný fíkovník (Lk 13,1-9 C) – trpělivost – trpělivě snášet obtížné osoby
  • Návrat marnotratného syna (Lk 15,1-3.11-32 C) – odpuštění – odpouštět urážky
  • Ježíš a hříšnice (Jan 8,1-11 C) – pochopení – napomínat hříšníky
  • Ježíšův vjezd do Jeruzaléma (Lk 19,28-40 C) – služba – těšit zarmoucené

 

Zdroj textů – Námět k prožití postní doby 2016 ve farnosti (společně s dětmi): http://brno.biskupstvi.cz/kc/ruzne/Brana_2016.html

Marie Zrzavá

...